461
Views

Patient is being observed by doctor - measuring blood pressure

În ultimii ani, absolvenți de la Școala Postliceală din Brăila s-au angajat cu contract de muncă în Belgia, Anglia și Germania. Unii lucrează în instituții medicale, alții în centre pentru persoane în vârstă sau oferă îngrijiri (asistență medicală) la domiciliu. Numai în acestă vacanță de vară am fost abordat de câteva agenții care se ocupă cu recrutarea, selecția și plasarea personalului sanitar din Romania pentru străinătate.

Curriculumul la care ne-am raportat la Brăila și la care ne vom raporta și la Cernica este elaborat de Ministerul Educației și aprobat prin ordin al Ministrului Educației cu numărul 2731 / 29.1.2007. Începând cu anul 2007, numărul de ore prevăzut în curriculum este de 4.920 de ore (anul I – 1560 ore, anul II – 1680 ore, anul III – 1680 ore).

Spre deosebire de absolvenți promoțiilor anterioare aceștia nu mai au nevoie de cursuri de revalorizare. Prin cursurile de revalorizare prevăzute de Ordinul comun al Ministrului Educaţiei Naţionale şi Ministrului Sănătăţii nr. 4.317/943/2014, avizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, formarea inițială de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, devine conformă cu formarea prevăzută de Directiva 55/2013/UE de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale. În urma acestor cursuri, formarea asistenților medicali generaliști dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, va îndeplini cerinţele minime prevăzute de directiva europeană în vigoare, și astfel se va facilita recunoaşterea automată a acestei calificări în Statele Membre UE, pe baza certificatului de revalorizare a competenţelor profesionale fără aplicarea măsurilor compensatorii (stagii de adaptare, teste de aptitudini, cursuri teoretice și alte examene), așa cum se procedează în prezent.

Un exemplu concret pentru angajarea în Germania:

Cerinte:

  • Asistenți medicali generaliști care au studii postliceale sau universitare.
  • Limba germană la nivelul B2 prevăzut în Certificatul European de competență lingvistică.
  • Vârsta maximă 50 ani

Se oferă:

  • 1900 Euro plus sporurile legale (în perioada de obținere a recunoașterii profesionale)
  • 2100 Euro plus sporurile legale (după obținerea recunoașterii profesionale – absolvenți înainte de 2007)
  • Concediul de odihnă conform legislației germane
  • Program de lucru săptămânal 40 ore
  • Contract de muncă pe o perioada cuprinsă între 2 și 5 ani

Condițiile salariale, concediul de odihna, programul de lucru, contractul de munca sunt în conformitate cu legislația Germaniei.

Organizația Mondială a Sănătății avertizează asupra faptului că la nivel mondial există o scădere îngrijorătoare a numărului de asistenți medicali. Această scădere a dus la o competiție globală pentru angajarea de asistenți medicali, precum și la migrarea acestora din țări în curs de dezvoltare înspre țări dezvoltate. Pentru Romania aceasta reprezintă o oportunitate care va fi fructificată de anumiți tineri în funcție de idealurile și dispoziția de a sacrifica pentru a le atinge.

Claudiu Șerban,

Director Școala Postliceală Sanitară din Cernica.

flags-uni-for-europe-homepage

Diplomele Școlii Postliceale Sanitare din Cernica recunoscute în UE

Despre autor
-