Speranță pentru Ucraina: 421.554 refugiați ucraineni asistați – Încă un proiect ADRA România finalizat cu succes!

Views
800.000 USD finanțare ADRA Internațional pentru proiectul ADRA România ”Speranță pentru Ucraina” implementat pentru refugiații ucraineni din România În perioada 01 martie-30 iunie 2022, ADRA Internațional în parteneriat cu ADRA România a intervenit asupra situației refugiaților din România, în cadrul proiectului „Speranța pentru Ucraina”, asistând nevoile esențiale ale acestora, respectiv: alimente, produse de igienă, îmbrăcăminte, sprijin financiar, adăpost și transport.
Proiectul ”Răspuns Inițial al României pentru refugiații din Ucraina” (EM22-021), cu o valoarea totală de 800.000 USD, implementat pentru refugiații ucraineni de pe teritoriul României, s-a desfășurat pe o perioadă de 4 luni. Obiectivul proiectului a fost asistarea unui grup țintă de refugiați ucraineni de pe teritoriul României, alcătuit dintr-un număr de 400.000 de persoane. Conform raportului, la finalul proiectului, 421.554 refugiați ucraineni au beneficiat de asistentă umanitară de urgență în cele 9 puncte de frontieră din România și în Gara centrală din București constând în hrană, kituri de igienă, îmbrăcăminte și încălțăminte, produse electronice și cartele pentru telefoane, medicamente ș.a. (404.590), transport (3.861) și cazare (13.103). Totodată, s-a distribuit un număr de 12.000 de vouchere în valoare de aproximativ 133.000 USD (600.000 lei), cu care refugiații și-au putut cumpăra produse de uz personal sau familial, în funcție de nevoi. În plus, tot în cadrul proiectului, 25 entități au primit Micro Granturi pentru implicarea în asistarea și integrarea refugiaților care vor rămâne în România pe termen mai lung, cu un buget total de 300.000 USD.
Raportul final (narativ) a fost înaintat reprezentanților finanțatorului împreună cu raportul financiar. Raportul a fost acceptat de către finanțator, stabilindu-se ultimele detalii referitoare la decontările reciproce. Reprezentanții ADRA Internațional au apreciat atât modul de implementare, cât și rezultatele proiectului, îndeosebi în ceea ce privește domeniul de „cash assistance” și sistemul de micro-granturi. În prezent, raportul final (narativ) și cel financiar sunt supuse procesului de auditare externă.
ADRA România a făcut o treabă extraordinară cu programul Network și ar fi de dorit ca această activitate deosebită să fie prezentată ca poveste de succes către USAID – U.S. Agency for International Development și alte organizații neguvernamentale, precum și în materialele de sinteză ale ADRA International”, a declarat Walter Alves, Manager Situații de Urgență ADRA International.
„În ceea ce mă privește, consider că aprecierile favorabile ale reprezentaților ADRA International confirmă capacitatea echipei ADRA România de a implementa proiecte de anvergură în condiții deosebite. Finalizarea în bune condiții a acestui proiect poate reprezenta o motivare suplimentară pentru abordarea unor noi proiecte și garanția în fața finanțatorilor că au în ADRA România un partener pe care se poate conta”, a declarat Dan Constantinescu, Manager Proiect ADRA România.
ADRA Internațional, una dintre cele mai răspândite organizaţii neguvernamentale din lume, este activă în mai mult de 118 de ţări şi este condusă după o filosofie care îmbină compasiunea cu spiritul practic, adresându-se oamenilor în nevoie, fără să facă deosebiri de ordin rasial, etnic, politic sau religios. Datorită promptitudinii cu care ADRA a răspuns la nevoile oamenilor de pe întregul glob, în 1997, Consiliul Economic şi Social al Naţiunilor Unite (ECOSOC) i-a conferit statutul de membru consultativ.
Începând cu anul 1990, Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România se implică în special în proiecte de dezvoltare de care beneficiază întreaga populație. Conducându-se în proiectele asumate după motoul ”Dreptate. Compasiune. Dragoste.”, ADRA România aduce bucurie și speranță în viețile beneficiarilor prin promovarea unui viitor mai bun, a valorilor și a demnității umane. Furnizor de servicii sociale acreditat, ADRA România face parte din rețeaua ADRA Internațional, organizația umanitară globală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, una dintre cele mai răspândite organizații neguvernamentale din lume, fiind activă în peste 118 de țări și conducându-se după o filosofie care îmbină compasiunea cu spiritul practic, adresându-se oamenilor în nevoie, fără să facă deosebiri de ordin rasial, etnic, politic sau religios, cu scopul de a sluji umanității astfel încât toți să conviețuiască așa cum Dumnezeu a plănuit.
Mai multe detalii despre implementarea programului Network:
https://adra.ro/stiri/800-000-usd-finantare-adra-international-pentru-proiectul-adra-romania-speranta-pentru-ucraina-implementat-pentru-refugiatii-ucraineni-din-romania.html
ADRA România

Speranță pentru Ucraina: 421.554 refugiați ucraineni asistați – Încă un proiect ADRA România finalizat cu succes!

About The Author
-