VINO LA ADRA ROMÂNIA – 1 POST ÎN CONCURS TE AŞTEAPTĂ!

Views

Dacă dorești să te implici în slujirea oamenilor și să lucrezi într-o echipă dedicată și devotată misiunii ei, atunci echipa ADRA România te așteaptă!

ADRA România scoate în concurs următorul post în vederea angajării:

 1. Secretar Asistent Director și Casier

CV-urile în format ”europass” împreună cu scrisorile de intenție se trimit la adresa de e-mail comunicare@adra.ro, până luni, 29 Iulie, ora 12:00, iar ulterior va fi programat un interviu.

ADRA România

 

Fișa postului: Secretar Asistent Director (334302) și Casier (523003)

RELAȚII:

 • Ierarhice: Se subordonează Directorului Executiv al organizației;
 • De colaborare: Cu toți angajații din toate departamentele organizației.

 CERINȚE:

 • Studii necesare: superioare;
 • Să locuiască în București sau în împrejurimi;
 • Experiența profesională generală: 3 ani; experiență profesională specifică: 2 ani;
 • Specifice: operare PC, limba engleză (scris / vorbit), cunoașterea legislației în domeniul ONG-urilor.

PROGRAMUL DE LUCRU:

 • 7 ore/zi Secretar Asistent Director și 1 oră/zi Casier;
 • 5 zile/săptămână;
 • 1 an – perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire la perioadă nedeterminată (în urma evaluării).

ATRIBUȚII

Secretar Asistent Director:

 • Sortează și înregistrează corespondența primită în registrul de intrări-ieșiri (număr, dată, denumirea firmei, telefon, conținutul mesajului, alte informații considerate necesare);
 • Preia apeluri telefonice și direcționează situația constatată către persoana care are competențe în vederea rezolvării;
 • Întocmește deciziile și procese verbale ale ședințelor și comitetelor;
 • Redactează și expediază corespondența;
 • Efectuează copierea și scanarea documentelor;
 • Ține evidența documentelor asociației într-un registru de corespondență;
 • Redactează în format electronic corespondența asociației și alte documente necesare desfășurării activității;
 • Întâmpină persoanele (beneficiari sau vizitatori);
 • Asigura suport pentru actualizarea arhivei fizice și electronice a asociației;
 • Programează interviurile și audiențele;
 • Copiază / redactează / tehnoredactează diferite materiale necesare în desfășurarea proiectelor;
 • Primește și transmite e-mail-uri și memo-uri;
 • Îndeplinește orice alte sarcini primite de la director legate de activitățile organizației.

Casier:

 • reprezintă instituția în relațiile cu băncile privind resursele financiare;
 • întocmește zilnic registrul de casă;
 • efectuează încasări și plăți cu numerar;
 • întocmește plăți pe baza documentelor primite, aprobate în prealabil de către contabil;
 • primire bonuri pentru cumpărăturile efectuate cu cardurile;
 • preluarea facturilor, în original;
 • efectuare notă de intrare recepție pentru produsele specifice, în funcție de proiect;
 • întocmire bonuri de consum;
 • îndeplinește orice alte sarcini primite de la director sau contabil, legate de activitățile organizației.

RESPONSABILITĂȚI

 • Răspunde de corectitudinea actelor întocmite;
 • Răspunde de imaginea Asociației în rândul utilizatorilor și a partenerilor;
 • Se dezvoltă permanent și analizează oportunitățile Asociației în rândul grupului țintă;
 • Utilizează în mod corect echipamentele tehnice cu care lucrează;
 • Colaborează cu angajatorul / angajații cu atribuții specifice în domeniul securității în muncă pentru eliminarea riscurilor de securitate la locul de muncă;
 • Respectă normele de protecția muncii și măsurile de aplicare ale acestora.

COMPETENȚELE POSTULUI DE MUNCĂ:

 • capacitate de concentrare, analiză și sinteză;
 • capacitate de previziune a evenimentelor;
 • abilități de negociere;
 • capacitate de a stabili relații, toleranță, calm, perseverență;
 • abilități de comunicare interpersonală;
 • capacitatea de a redacta rapoarte clare și corecte;
 • adaptabilitate;
 • echilibru emoțional, constanță în atitudini;
 • capacitate de decizie și asumarea responsabilității;
 • competențe de a lucra în echipă;
 • spirit creativ și inovativ.

Competențe specifice:

 • Are o minimă experiență în gestionarea documentelor;
 • Are competențe de comunicare și ușurință în stabilirea contactelor cu terți;
 • Are o capacitate bună de analiză și sinteză;
 • Are o minimă experiență în marketing și în dezvoltarea unui plan de promovare;
 • Are capacitatea de a organiza bine echipa și activitatea de lucru;
 • Instruiește oamenii și are capacitatea de a-i motiva.

Competențe transversale:

 • Comunicare;
 • Adaptabilitate;
 • Creativitate;
 • Inițiativă;
 • Coordonare echipe;
 • Managementul proiectelor;
 • Perseverență;
 • Promovare și informare;
 • Accesare surse finanțare;
 • Bun organizator;
 • Flexibilitate;
 • Sociabilitate;
 • Proactivitate;
 • Cunoaște mediul online;
 • Cunoștințe minime de PR (Relații Publice)

ADRA România

VINO LA ADRA ROMÂNIA – 1 POST ÎN CONCURS TE AŞTEAPTĂ!

Despre autor
-