63
Views

Te-am aşteptat!…

Te-am aşteptat cu drag, după făgăduinţă,
Că ai să vii şi-n casa mea, Doamne Isuse!
Şi poarta Ţi-am deschis-o având credinţă
Că vei veni curând conform cu cele spuse.

M-am pregătit din timp, şi am făcut curat
Îndepărtând gunoiul tot şi strâns grămadă,
Şi-n fiecare zi, aşa cu dor Te-am aşteptat,
Şi sufletu-mi dorea nespus ca să Te vadă!

Doream să Te primesc în scumpă bucurie
Când vei veni şi-n casa mea cea pregătită;
Cu gândul limpede şi plin de dulce veselie,
Să fiu în ziua aceea mare, cea mai fericită!

Şi-ntr-adevăr, când ai bătut încet la poartă
Şi am ieşit nădăjduind cu drag a Te vedea,
Erai un biet sărman, lovit de-amară soartă,
Ce adăpost şi ajutor, cu glasul stins cerea.

Şi chiar atunci, îndată, mi-am adus aminte
De-acele vorbe, pe care le-ai rostit odată,
,,Cine primeşte-un nevoiaş, să ţină minte,
Pe Mine Mă primeşte, şi-i voi da răsplată!’’

Şi cât m-am bucurat, căci ai venit la mine,
Prin cel sărac, ce-avea nevoie de-ajutor!
În toată ziua-aceea, m-am gândit la Tine,
Că vii şi azi, la cel ce Te aşteaptă doritor!

Flavius Laurian Duverna
22 Mai, 2009.

Te-am asteptat!..

About The Author
-