Sub steagul adevărului

Views

Credința în Hristos este adevărată
Când suferă și rabdă cu-adânc devotament,
Istoria notează creștini fără de pată
Ce au fost duși la moarte prin crudul tratament.

Mileniul de-ntuneric și negre rătăciri
A secerat cu sete pe cei ce la Cuvânt
Rămaseră statornici așteptând împliniri
De promisiuni divine, dând tot, dar învingând.

Valdenzii apărară cu trupul lor Scriptura
Prin multă suferință de dragul lui Hristos,
Dar dincolo de toate ei așteptau cununa,
La fel reformatorii, spre timpul luminos.

Trăiau în ascultare de-al Domnului Cuvânt,
Cu multă bucurie Scriptura cercetau.
Puterea ce transformă a Duhului cel Sfânt
Gând, aspirație, minte prin ea se dezvoltau.

Iubirea pentru Domnul nu îi lăsa să tacă.
Luceafărul Reformei și Hus L-au proclamat,
Speranță pentru mulți, puteri voind să facă
Din Biblia eternă, izvorul cel curat. Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Sub steagul adevărului

About The Author
-