STUDII BIBLICE MAJORI, TRIM. 2 – 2024, CONCLUZIILE STUDIILOR 1-9, de Magdalena Toma

Views

STUDII BIBLICE MAJORI, TRIM. 2 – 2024

CONCLUZIILE STUDIILOR 1-9

MAREA LUPTĂ – Mark Finley

 

  1. Cum a apărut păcatul într-un cer desăvârșit?

Doar când Lucifer – și omul – Cerului s-au răzvrătit!

Dumnezeu cu o voință liberă ne-a înzestrat,

Să-L putem iubi și-alege-n lupta ce s-a declanșat.

 

Domnul n-a putut concepe veșnicia fără mine,

Fără tine, fără-oricine, ci, din sferele divine

A ales să Se coboare până-n colbul morții reci!

Dar l-a biruit pe Satan! Slavă Mielului în veci!

 

Dragostea-a găsit o cale: crucea! Lucifer e-nfrânt!

Suntem izbăviți de moarte! Cerul izbucnește-n cânt!

Hrist devine Mare-Preot, mijlocind în sanctuar

Și, din rănile-I din palme, El  revarsă-n valuri, har,

Vrând să nu lipsim niciunul de la Marea de Cristal!

 

  1. Domnul a ales iubirea, culminând cu jertfa Sa.

Lucifer e egoismu-ntruchipat și morți ne vrea.

Să distrugă își dorește. Apoi vina dă pe Cer.

Tu ce-alegi? Eu vreau Iubirea s-o urmez în veci fidel.

 

Pentru-a Lui cetate scumpă cât de mult a plâns Isus!

O, Ierusalim, de vină cine e că ești distrus?

Când mustrarea o respingem nu mai suntem protejați!

Dar când ascultăm, spre Pella vom fugi neînarmați!

 

Ucenicii, toți creștinii ce-au iubit pe Domnul lor,

Au căzut la datorie și-au murit biruitori!

Al lor sânge roade-aduce. Pe Hristos L-acceptă mii.

Faptele lor de iubire sunt petale de flori vii.

Vrei să fim, până la jertfă, și noi ai Iubirii fii?

 

  1. Dumnezeu este Lumină, iar Satana – întuneric.

El n-a biruit Lumina. Drumul ni-e, cu Hrist, feeric.

Doar când studiem Scriptura și rămânem la „Stă scris!”,

Adevărul ne ferește de-amăgiri și compromis.

 

Printre noi când se strecoară-n piei de oi lupi răpitori,

Numai Duhul ne discerne Adevărul de erori.

Ereziile abundă! Timp mai este doar puțin!

Vine Domnul! Triumfa-vor cei ce Legea Sa o țin!

 

Dacă n-am avea Cuvântul, ce-am ști despre mântuire,

Despre jertfa salvatoare, glorioasa revenire?

Mintea noastră-i protejată de a Bibliei lumină

Și prin Duhul Sfânt, ce, tainic, pentru Adevăr ne-animă.

 

  1. Ca și Policarp din Smirna, eu rămân cu-al meu Hristos.

Tu, de ce parte te afli? Vrei să-I fii Lui credincios?

Când de Domnul mulți ascultă, din Cuvânt făcându-și scut,

Se înfurie Satana și îi persecută crunt.

 

De luptăm pentru credința dată sfinților o dată

Pentru totdeauna, fruntea ne va fi încoronată!

Precum Petru și valdenzii, s-ascultăm mai mult de Domnul

Și de slovele Scripturii decât orice-ar spune _omul!_

 

Ca Luceafărul Reformei, transformați fiind pe deplin,

Vom fi mesagerii crucii, dragostei Celui Divin.

Sus, pe rug, sau în celule, ca și Ieronim și Hus,

În triumfu-Mpărăției slavei fără de apus

Vom spera, slujind pe-Acela care ne-a salvat: ISUS!

 

  1. Strâng Cuvântul Tău în suflet ca să nu păcătuiesc

Împotriva Ta, o, Doamne! Prin Cuvântul Tău trăiesc!

Mari reformatori  tradus-au  Biblia în limbi materne,

Precum Tyndale în engleză, perlă cu valori eterne!

 

Din latină în germană, Luther  Biblia traduce,

Dând poporului său hrană, conducându-l pân’ la cruce.

Knox și toți reformatorii, de Duh Sfânt iluminați,

Au descoperit că numai prin Hristos suntem salvați!

 

Chiar de piedici au fost multe, o istorie s-a scris,

Căci, prin viața lor, sau moarte, milioane au învins!

Doar Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia să fie

Azi, și pentru noi, principii pentru o credință vie!

Vrei să fim cu Solus Christus, Salvatorul, pe vecie?

 

  1. Cei doi martori sunt lumina vechi’ și nou testamentară

Ce, prin Duhul Sfânt, ne-arată calea, spre cer, ideală.

Sunt o mie două sute șaizeci ani profetizați

Care „-n saci ascunși”, prin dogme, sunt prea mult însângerați.

 

Cei doi martori luminează, protejați de Cer fiind,

Zwingli, Wesley și-alte „stele” în credință strălucind.

Ateismul și desfrâul, sub Zeița Rațiunii,

Îi ucid pe cei doi martori, dar supremul Domn al lumii

 

Îi învie și mesajul Evangheliei pătrunde

’N toate colțurile Terrei, prin a’ misiunii unde.

Cât ar fi de atacată,  Biblia va triumfa!

Autorul ei e Domnul, ce pe-al slavei tron va sta!

Vreau și-n viața mea, Isuse, să tronezi de-a pururea!

 

  1. Toți profeții, misionarii secolelor ce-au apus,

În Scripturi descoperit-au că va reveni Isus

Și-„au făcut din mântuire ținta cercetării lor”.

Noi, la fel, pân’ Se va-ntoarce-n slavă Domnul domnilor.

 

Profeția cea mai lungă în detalii s-a-mplinit!

Sanctuarul, nu pământu-avea să fie curățit!

Suntem motivați și astăzi de speranța că Hrist vine,

Precum Duhul inspirit-a pe profeții din vechime?

 

Studiem, ca bereenii, Biblia, cu pasiune?

Poate fi în noi citită de cei ce-o resping, în lume?

Azi, când tainele Scripturii ne sunt prezentate clar,

Suntem plini de zel, ca Miller, să vestim că, doar prin har,

Suntem mântuiți și Domnul, iată-L, stă să vină iar?

 

  1. Sanctuaru-i reşedinţa tronului lui Dumnezeu,

Unde îngeri I se-nchină şi Îl laudă-n careu.

Din locul şederii Sale, plin de slava harului,

Dumnezeu i-a dat lui Moise schiţa Sanctuarului

 

Şi, precum întocmai Moise l-a clădit, tot astfel vrea

Templu sfânt să-mi fie viaţa, să troneze El în ea.

Ziua Ispășirii, azi, e judecata preadventă

Când Hristos, Marele-Preot face-o cercetare-atentă-

 

A celor ce-au învins păcatul, prin sânge ispășitor

Și L-au întronat în viață ca Domn și Mântuitor.

Iată, timpul judecății se apropie de final.

Numai azi Hristos ne este-Apărător în Sanctuar.

Vrei să-I fim pe veci trofee sus, la Marea de cristal?

 

  1. Legea este temelia guvernării Trinității

Și spre fericire-i dată, far și scut, umanității.

Ea e-n chivotul din ceruri. Nu putea fi deci schimbată!

E și-n templul vieții mele cu sfințenie păstrată?

 

Sunt în multele biserici, azi, creștini fideli, cu mii,

Însă, când se va impune Dies solis, toți vom fi

Strict testați la ascultare: ori de Hrist și Legea Sa,

Ori de oameni! Ce alegem? Care-i hotărârea ta?

 

Trei solii azi înconjoară tot pământul, trâmbițând

Că-nchinare se cuvine numai Domnului cel’ sfânt.

Sabatul e semnul celor ce-au credința lui Isus.

Sunt și eu printre aceștia, credincios Lui și supus?

Tu cui vrei să-ți pleci genunchiul, în al vremilor apus?

Magdalena Toma

STUDII BIBLICE MAJORI, TRIM. 2 – 2024, CONCLUZIILE STUDIILOR 1-9, de Magdalena Toma

About The Author
-