Școala de Sabat, concluzii în versuri, studiul nr. 6, trim. 2/2024

Views

Cei doi martori

 

Cei doi martori sunt lumina vechi’ și nou testamentară

Ce, prin Duhul Sfânt, ne-arată calea, spre cer, ideală.

Sunt o mie două sute șaizeci ani profetizați

Care „-n saci ascunși”, prin dogme, sunt prea mult însângerați.

 

Cei doi martori luminează, protejați de Cer fiind,

Zwingli, Wesley și-alte „stele” în credință strălucind.

Ateismul și desfrâul, sub Zeița Rațiunii,

Îi ucid pe cei doi martori, dar supremul Domn al lumii

 

Îi învie și mesajul Evangheliei pătrunde

’N toate colțurile Terrei, prin a’ misiunii unde.

Cât ar fi de atacată, Biblia va triumfa!

Autorul ei e Domnul, ce pe-al slavei tron va sta!

Vreau și-n viața mea, Isuse, să tronezi de-a pururea!

 

Magdalena Toma

6.05.2024

 

Școala de Sabat, concluzii în versuri, studiul nr. 6, trim. 2/2024

| Articole / Stiri |
About The Author
-