301
Views

SINTEZE BIBLICE MAJORI – TRIM. 3 – 2015

                       MISIONARII

 

 1. Înainte de crearea Terrei noastre, Dumnezeu

Ne-a cuprins, spre mântuire-n minunatul Plan al Său.

Cine ar putea-nțelege cât de mult iubit-a El

Lumea noastră, pentru care S-a jertfit Emanuel?

 

Ne-a creat cu libertate de-a alege, de-a iubi,

Și-n calea căderii noastre a pus bariere mii.

Totuși, când în valea morții, prin păcat ne-am afundat,

Ne-a-ntins funia iubirii și din moarte ne-a salvat.

 

El, de la-nceput trimis-a, prin ai Săi servi devotați,

Sfaturi, profeții, modele, spre-a fi binecuvântați.

 

 1. Dintr-o țară idolatră-a fost Avram chemat să plece,

Astfel, tot mai mult de Domnul, prin credință să se lege.

Primul misionar devine și urcă, prin ascultare,

Sus, pe Moria, și-acolo și oriunde-nalță-altare.

 

Poruncește casei sale doar cu sceptrul dragostei.

Vreau ca el, și-altar, și jertfă, ca să fiu printre ai mei

Și să mijlocesc în rugă pentru „Sodome de azi,

Pentru toți: copii și tineri, misionari și împărați.

 

 1. Eroina misionară din casa lui Naaman

Dovedește empatie față de al ei dușman.

Naaman cel idolatru și lepros pot fi și eu.

Ești tu misionarul care să mă-ndrumi spre Dumnezeu?

Pentru timpul de acuma, ești un Elisei, prin care,

De-a păcatului grea lepră, Domnul să-mi dea vindecare?

 

 1. Poate ești profet ca Iona și trimis la alt „Ninive”,

În orașe mari și sate, în palate sau colibe.

Spui: „Da, Doamne, plec îndată!” sau mergi în direcție-opusă,

Prins de egoism, mânie, în a neascultării cursă?

Eu aleg să duc solia ca pe-al cerului ecou.

Vii cu mine-n misiune, ca să fim un „Iona nou”?

 

 1. Oare și-n captivitate poți statornic ca să fii?

Daniel, Estera, Iosif ne răspund prin pilde vii

Că, atunci când Hrist e-n centru, n-ai nimica mai presus,

Și în viață, și în moarte, ca iubirea pentru-Isus!

 

Ca un monument de aur, în analele creștine,

Se înalță cei trei tineri – un exemplu pentru mine –

Ca nici forța și nici focul niciodat să mă despartă

De-Acel cărui, din iubire, I-am dat inima mea, toată!

 

 1. Cine știe dacă tu ești, pentru-o vreme ca aceasta,

De Hristos chemat ca martor, ca Estera-mpărăteasa?

Fii plin de curaj, statornic, onorând pe Dumnezeu!

Fii Esteră-n post și rugă! Fii un nobil Mardoheu!

 

 1. Domnu-i Inițiatorul misiunii de salvare.

Loc n-a Sa Împărăție are pentru fiecare.

Ca și El, noi, printre oameni, să ne-amestecăm, slujind,

Vindecând și trup, și suflet, pe-orice om la fel iubind.

„Mergeți, duceți vestea bună printre neamuri și iudei!

Pân’ la marginile lumii, voi sunteți martorii Mei!

 

 1. Pentru Domnul, nu există bariere culturale.

Femeii samaritene-n suflet îi dă vindecare.

În Capernaum, Gadara-ndepărtează demoni, boli,

Iar grecii veniți la Templu, printre neamuri, devin soli.

„Vrem să Îl vedem pe Domnu-n viața voastră”-ne spun toți.

Suntem pentru ei exemplu, ghid spre-ale veciei porți?

 

 1. Petru-i primul dintre-apostoli ce proclamă curajos

Mântuirea, printre neamuri, înălțându-L pe Hristos.

Istoria convertirii lui Corneliu-i elocventă

Pentru misiunea noastră, ca biserică adventă.

 

Orice zid sau barieră fie date laoparte,

De botez și mântuire mii și mii să aibă parte!

Mare-i secerișul lumii! Cine, azi, se-avântă-n lanuri,

Plin de Duhul Sfânt, ca Petru, misionar demn printre neamuri?

 

 1. Ca Filip, Evanghelistul, mult aș vrea să fiu și eu,

Să-mpart văduvelor daruri și Pâinea lui Dumnezeu

Să ajungă pe-orice masă”, la samariteni, iudei,

Șchiopi, demonizați și fameni, spre a fi salvați și ei.

Iar în casă, toți copiii, ca și-ale lui Filip fiice,

Demni pentru slujire fie, făcând tot ce Domnul zice.

 

 1. Vasul cel ales de Domnul să-L vestească printre neamuri

Este Pavel, fostul Saul, care-n rugă face planuri

Să planteze noi biserici și de „lupi” să le vegheze;

Spre Hristos și-a Sa jertfire să le țină-n spirit treze.

 

 1. Pavel și-adapta metoda-n funcție de-ascultători,

Având ținta să-i îndrume spre Hristos, ca Salvator.

Cum au legi alergătorii și soldații în armată,

Hrist ne-a dat norme eterne-n Legea Sa cea minunată.

 

M-am făcut tuturor totul, să-i câștig spre mântuire.

Pe Hristos ’nălțat pe cruce-L vreau în voi, și-a Sa iubire!

Dacă-n viață, ’n misiune-n centru Îl avem pe El,

Vom avea succes ca Pavel, creativi și plini de zel.

 

 1. Evanghelia-Mpărăției e vestită-n lumea-ntreagă.

Ești parfum, sare, lumină, spre cer pe toți să-i atragă?

Nu e-n nimeni mântuire, decât prin Isus Hristos!

Se-oglindește El în tine printr-un caracter frumos?

 

Ești o punte peste-abisul de păcat, să treacă toți

Cei pătrunși de-a Sa iubire, către-a’ veșniciei porți?

Orologiul vremii-anunță că secunde doar mai sunt!

Fii zelos și-adună „perle” pentru slava Celui Sfânt! AMIN

               Magdalena Toma, 15 septembrie 2015

 

 

 

 

 

 

SINTEZE BIBLICE MAJORI – TRIM. 3 – 2015

| Articole / Stiri |
Despre autor
-