160
Views

SINTEZE BIBLICE MAJORI – TRIM. 3 – 2014

ÎNVĂȚĂTURILE DOMNULUI ISUS

 

 1. Minunată-nvățătură ne-a lăsat Domnul Hristos,

Hrană pentru trup și suflet, un tezaur prețios.

Cum iubește El pe Tatăl, vrea și noi să Îl iubim

Și, în caracter, s-ajungem chipul Lui să-l oglindim.

 

 1. Cine este pentru tine Fiul Său, Isus Hristos?

Dumnezeu demn de-adorare sau… un om bun, credincios?

De acest răspuns depinde unde vei fi-n veșnicii.

Eu aleg să fiu de-acuma printre sfinții Săi copii,

Să-I aduc onoare, cinste, împlinind voința Sa,

Ca prin mine, ca un fluviu, să-Și reverse dragostea.

 

 1. Duhul Sfânt, Mângâietorul, este bun şi-atotputernic.

El, cu Tatăl şi cu Fiul e unit, egal şi veşnic.

Este-o Personalitate cu voinţă, sentimente

Şi de vrem, ne modelează în fiinţe inocente.

 

Ca şi-apostolilor, Domnul ne-a promis convingător:  

„Eu Îl voi ruga pe Tatăl şi El, alt Mângâietor

Vă va da, ce va rămâne-n veac cu voi, şi va lucra

Naşterea din nou în viaţa celor ce-L vor accepta”.

 

 1. Mântuirea este darul oferit de Dumnezeu

Din adânca Sa iubire, pentru ca și tu, și eu,

Liberați de sub puterea-nrobitoare de păcat,

Să fim oameni noi, spre slava Celui care ne-a salvat.

 

 1. Suntem mântuiți prin harul Celui jertfit pe Calvar,

Fără merit, fără plată, doar predându-ne total.

Domnul, Cel ce a rupt lanțul de păcat în viața mea,

Prin al Său Duh Sfânt mă crește, cucerindu-mi inima.

El vrea ca și tu, pe trepte, să urci până la sfințire

Și, prin tine, mulți să fie-atrași de marea Sa iubire.

 

 1. Doar atunci creșterea noastră în Hristos va lua avânt,

Când ne vom supune zilnic și loial Duhului Sfânt,

Care să ne modeleze și, prin nașterea din nou,

Să-I fim oglindirea slavei și al cerului ecou.

„Cine va rămâne-n Mine și în cine rămân Eu,

Va aduce multă roadă, preamărind pe Dumnezeu”.

 

 1. Dragostea e atmosfera-n care Domnul a trăit;

Precum ceru-n ape-aevea Se vrea-n mine oglindit.

Viața Sa fără de pată l-a atras pe Nicodim

Și, din fariseul mândru, iată-l temerar creștin.

Fă și viața mea să fie, Doamne, ca a Ta, mereu,

Ca prin ea s-atragi la Tine „Nicodimi” din timpul meu.

 

 1. Ca pe vremuri, Domnul are o biserică și azi,

Cu o sfântă misiune: de-a planta în lume brazi”.

Însă taina e aceeaşi: limbi de foc” în inimi noi,

Omenirii răspunzându-i la stringentele-i nevoi.

 

Și Mă rog nu numai pentru cei ce azi Îmi sunt comori,

Ci și pentru toți aceia ce, prin sfântă viața lor,

Vor veni în număr mare. Tată, fă să fie una,

Ca și Noi, și-n Țara păcii ei să poarte-n veci cununa!”

 

 1. „Voi sunteți lumina lumii, voi sunteți martorii Mei;

Duceți Evanghelia păcii printre neamuri și iudei!

Învățați-i să păzească tot ce Eu v-am poruncit,

Toți să aibă mărturie. Sunt cu voi pân’ la sfârșit”!

 

 1. Pentru-a fi în veci ferice, Domnul omului i-a dat

 Legea Sa, cod de iubire, la-nceput, când l-a creat!

Legea este oglindirea caracterului Său sfânt.

Cine o-mplinește, fi-va cu El pe Noul Pământ.

 

 1. Pe pământ şi-n cer, Sabatul este ziua închinării,

A cântării, bucuriei, ziua binecuvântării.

Înainte de cădere, chiar de la creaţiune,

Hrist l-a dat ca un semn veşnic, pentru orice om din lume.

 

Domnul Însuşi, ’n-a Sa viaţă, l-a trăit şi l-a vestit,

Iar prin moartea Sa pe cruce pentru veci l-a consfinţit.    

Azi, când timpul sigilării se înclină spre apus,

Să rămânem în credinţa ascultării de Isus!

 

 1. Încă, pe pământu-acesta, suntem morții tributari.

Ca un somn lin este moartea, în locașul funerar,

Pân’ la prima sau… a doua înviere; noi alegem

Să trăim o viață sfântă sau… în rele s-o petrecem.

 

 1. Cel ce-a spus: „Mă voi întoarce va veni foarte curând.

Vestea-aceasta, astăzi, face-ocolu-ntregului pământ.

Cea mai mare întrebare nu e: „Când va reveni?”,

Ci: „-N Împărăția slavei, mântuit și eu voi fi?

 

Zi şi noapte, să fim gata, şi  „creştini” când ne numim,

Oamenii să recunoască, în noi, chipul Său divin!

Cine vrea, azi încă poate-a-şi face rezervare-n cer,

Unde Domnul pregăteşte moşteniri ce-n veci nu pier!

 

 

EPILOG

Hrist venit-a să cuprindă lumea în brațele Sale,

S-o salveze și s-o mute iar în sferele astrale.

Crez, doctrină, stil de viață ne-ar putea mulți contesta,

Dar dovezile iubirii dăinui-vor pururea.

                                                      Magdalena Toma, 18 septembrie 2014

 

 

SINTEZE BIBLICE MAJORI, trim. 3, 2014

| Articole / Stiri |
Despre autor
-