241
Views

SINTEZE BIBLICE MAJORI

         TRIM. 2 – 2014

DOMNUL HRISTOS ȘI LEGEA SA

 

 

 

 

 

1. Legea – nomos(gr.), lex(lat.) sau torah(ebr.) este norma conduitei

Pentru oameni și popoare, ca să fie fericite.

Toate legile-au izvoru-n Decalog, Codul moral

Veșnic, ca și Creatorul iubitor și plin de har.

 

2. Dacă-Adam chiar niciodată nu ar fi păcătuit,

Legea ceremonială nu s-ar fi instituit.

Astăzi, Dumnezeu ne cere inima-mprejur tăiată,

Ca în caracterul nostru slava Lui toți să o vadă.

 

3. Nimeni să nu își permită să ridice mai presus

Standarde-omenești, tradiții, decât Legea lui Isus!

„N-am venit ca să stric Legea; am venit s-o împlinesc.

Să călcăm pe-a’ Sale urme, cu toți cei care-L iubesc!

 

4. În Predica de pe Munte, Domnul ne arată clar

Că nu doar faptele bune sunt al vieții ideal.

Ceea ce le dă valoare este motivația,

Scopul, spiritul slujirii și, cu El, relația.

 

Pentru că păcatu-n minte mai întâi se zămislește:

Adulter, omor cu vorba, tot ce firea zămislește,

Să alegem azi ca-n gânduri, fapte, umblet și cuvânt,

Să urcăm culmea sfințirii, modelați de Duhul Sfânt!

 

  1. Nu e fără importanţă care zi o respectăm.

Dumnezeu ne cheamă-n Sabat, numai Lui să ne-nchinăm.

Sabatul, deci, este semnul legăturii cu Hristos,

Ce imprimă-al Său sigiliu sufletului credincios.

 

Pe pământ şi-n cer, Sabatul este ziua închinării,

A cântării, bucuriei, ziua binecuvântării.

Înainte de cădere, chiar de la creaţiune,

Hrist l-a dat ca un semn veşnic, pentru orice om din lume.

 

6. Moartea Domnului pe cruce nicidecum n-a desființat

Legea sau Codul iubirii, ci pe veci l-a sigilat.

Încălcarea lui înseamnă moarte pentru păcătos,

Dar cel care-l împlinește, mântuit e prin Hristos.

 

7. Legea sfântă stă la baza Planului de Mântuire

Și-oglindește caracterul Celui ce e-n veci Iubire.

Ea descoperă păcatul și ni-e zid de apărare,

Dar putere de-a da viață, mântuire, ea nu are.

 

Legea ne e „pedagogul” spre Hristos, dar ea nu poate

Să ne dea neprihănirea, de păcat ca să ne scape.

Ținta sau sfârșitul Legii e Hristos, ce-oferă-n dar

Mântuirea prin credință, haina albă, la Calvar.

 

8. Legea lui Hristos cuprinde regulile dragostei:

Altruism, încurajare, timp, slujire pentru-acei

Care trec prin suferință și se simt ai nimănui,

Ca, mișcați de-a ta iubire, să dea slavă Domnului.

 

9. Hrist e singurul ce poate să ne ierte de păcat.

Așadar, harul și legea niciodatnu se despart!

Haru-i acordat doar celui care Legea o păzește

Și-n deplină ascultare de tot ce „stă scris” trăiește.

 

10. Dumnezeu, din veșnicie, a făcut un legământ,

Ca s-ofere mântuire-oricărui om de pe pământ,

Care-acceptă prin credință pe Hristos, Rege-ntre regi

Și, prin viața sa, înalță Legea Celui Sfânt în veci.

 

11. Cine credeți că puteau ști cel mai bine dacă-n Lege

S-au schimbat precepte, slove, în vruna din cele zece?

Sunt apostolii, dar nicicum ei n-au scris așa ceva.

După-aceeași Lege Domnul pe toți îi va judeca:

Îngerii căzuți și oameni. Să rămânem, așadar,

Lângă Domnu-n ascultare, s-avem parte de-al Său har!

 

11. Într-o continuitate, începând de la Adam,

Harul și divina Lege-au fost transmise an de an

Fiecărei generații, prin reprezentanții Săi:

Noe, Avraam și Moise, neamul Israel, și-apoi,

 

Prin Hristos, a cărui viață ni-e exemplu de urmat

Nouă, ultima echipă de ștafetă cu mandat.

Faci parte din rămășiță? Zbori ca îngerii-n lucrare?

Porți pe frunte și pe mână semnul sfințeniei Sale?

 

13. Nu te teme! Se arată zorii noii-Mpărății!

Dacă Domnului loial ești și-L urmezi în tot, vei fi

Membrul bisericii Sale nu numai pe-acest pământ,

Ci și în Împărăția slavei veșnice, curând.

 

Nu va fi acolo moarte, nu vor fi călcări de LEGE,

Nici suspin, dureri și lacrimi, viața zilnic să ne-o sece.

Va fi pace, armonie și-L vom preamări mereu,

Pentru marea Sa iubire, pe slăvitul Dumnezeu.

 

Magdalena Toma, 23 iunie 2014

 

SINTEZE BIBLICE MAJORI-TRIM. 2, 2014

| Articole / Stiri |
Despre autor
-