Views

SINTEZE BIBLICE MAJORI – TRIM. 1, 2017

DUHUL SFÂNT ȘI SPIRITUALITATEA

 1. Biblia-i Cuvântul sacru, scris de oameni inspirați,

Prin a Duhului putere, pe deplin Lui consacrați.

Dar comoara-ncredințată unor vase pământești

Poartă autoritatea revelației cerești.

Duhul Sfânt e-Nvățătorul, spre-a-nțelege sfânta Carte,

Etalonul biruinței și-al veciei fără moarte.

 

 1. Duhul Sfânt e o prezență permanentă, nevăzută.

Ca și vântu-a Sa lucrare este tainică, tăcută.

La crearea lumii și-astăzi, la a noastră re-creare,

El e-activ și vrea să facă-un templu sfânt din fiecare.

Duhul Sfânt împarte daruri și ne-ndreaptă spre Isus,                                                                                                                                                                                

Caracteru-I admirabil și-n noi fie reprodus.

 

 1. Ca și Tatăl, ca și Fiul, Duhul Sfânt e Dumnezeu.

El e-atotputernic, veșnic și ne apără de rău.

Nașterea din nou e rodul și minunea Sa în noi,

Modelându-ne viața, spre-a ajunge oameni noi.

 

Nu putem nimic ascunde; El este omniscient.

E cu noi, cu fiecare și cu toți, omniprezent.

El ne-nvie din mormântul viețuirii în păcat.

Veșnic Duhul Sfânt să fie de noi binecuvântat!

 

 1. Duhul Sfânt este-o Persoană din Trio-ul cel divin.

El este Mângâietorul, Paracletos – când greșim.

Ne descoperă-Adevărul; ne conduce la Isus;

Ne iubește și-n dileme, minunat e-al Său răspuns.

Nu putem, ca Anania și Safira, să-L mințim.

Știe tot… Să-I dăm respectul, cinstea ce I se cuvin!

 

 1. Fără-o pocăință-adâncă și de neclintit credință,

Duhul Sfânt nicicând nu poate să ne-aducă biruință.

Dragostea și ascultarea noastră de al Său Cuvânt

Sunt căile spre botezul plinătății cu Duh Sfânt.

Dacă ne supunem, zilnic, renunțând la ce-i firesc,

Tainic El ne modelează caracter dumnezeiesc.

 

 1. 6. „Fiți sfinți în purtarea voastră, după cum El este sfânt!”

În vorbire, gând și-n fapte luminați pe-acest pământ!

Da, sfințenia înseamnă cu Hristos asemănare.

Duhul Sfânt ne modelează prin puterea-I sfințitoare.

 

Dacă Legea-i etalonul unei vieți depline, sfinte,

A sfințeniei esență este dragostea fierbinte.

Nu e ideal mai mare de atins pe-acest pământ!

Plini de roadele iubirii vom fi doar prin Duhul Sfânt!

 

 

 1. Dragoste și bucurie, pace și multă răbdare,

Bunătate, fapte bune, și blândețe și-nfrânare,

Și credincioșie-n toate – fac pomul să se aplece!

Împotriva-acestor roade ale Duhului nu-i lege!

 

 1. Duhul Sfânt și azi împarte multe daruri tuturor:

Unii apostoli, alții-n lanuri, prooroci și-nvățători.                                                                                      

Darurile-s diferite, dar, uniţi în consacrare,

Toţi slujim pentru-a ajunge la statura de „om mare”.    

 

În mod cert şi tu ai daruri! Pune-le la schimbător!

Duhul Sfânt îţi dă putere, sfat, curaj şi ajutor!

Toți avem nevoie astăzi de un clar discernământ,

Spre-a respinge contrafaceri, prin Duh Sfânt și-al Său Cuvânt!

 

 1. 9. Duhul Sfânt e-Acela care ne unește cu Hristos.

El pe noi toți ne zidește într-un templu viu, frumos.

Prin botez, Cuvânt, credință, unii cu-alții-n părtășie

El ne leagă, ne sfințește, spre-a sluji cu bucurie

Semenilor, și-n unire să formăm biserica

Celui ce-n curând revine ca s-o ia în slava Sa!

 

 1. Duhul Sfânt ne cercetează, ne-nvață să ne rugăm;

Biblia s-o înțelegem, când ’nainte-I ne plecăm.

Dacă-I împlinim voința, orice-am cere, cu credință,

Ne va da – și pașii noștri vor urca spre biruință.

Cel mai mare Dar pe care Hrist Îl are pentru noi

Este Duhul Sfânt. El poate să ne schimbe-n oameni noi.

 

 1. Să nu întristăm pe Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu,

Prin alegere greșită-mpotrivindu-ne mereu!

Piară din mijlocul nostru-amărăciune sau mânie,

Ori strigare, clevetire, orice fel de blasfemie!

 

Să nu „stingem” nicicând Duhul, ci s-avem discernământ,

Pentru a trăi întocmai adevărul din Cuvânt!

Nicidecum să nu respingem insistentul Său apel,

Dacă vrem ca-n veșnicie parte să avem cu El!

 

 1. Duhul este-Acela care ne convinge de păcat,

Dându-ne neprihănirea, spre-a trăi demn și curat.

Diavolul, înfrânt la cruce, tot cutreieră pământul,

Căutând pe cin’ să-nghită. Deci, să fim treji, respingându-l!

 

Prin lucrarea Sa divină, Duhul Sfânt ne luminează;

Din morți, cum eram, ne-nvie; pentru cer ne sigilează.

Toarnă-n inimile noastre bucurii, speranță, cânt.

Pentru nobila-I lucrare, slavă-n veci Duhului Sfânt!    AMIN

 

 

Magdalena Toma, 15 martie 2017

SINTEZE BIBLICE MAJORI, TRIM. 1,2017

| Articole / Stiri |
Despre autor
-