Views

Ruga credinței e marea putere
Ce sigur îl învinge pe Cel rău,
Stăruitori venind la-Isus vom cere
Biruință, scump ajutorul Său.

Prin rugă sufletul respiră viață
Din ceruri și tărie nouă
În experiența religioasă,
Precum sunt picurii de rouă.

Smeriți stând la altarul lui Dumnezeu,
Cu teamă sfântă luând foc divin,
Contemplând perfecțiunea lui Hrist mereu,
Vrem darul neprihănirii deplin.

Ce mici suntem sub lumina divină!
Dorind foarte mult să fim ca Isus
Ruga fierbinte de laudă plină,
Din ceruri înalte va primi răspuns. Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Secretul puterii

About The Author
-