Scriptura

Views

Mină de aur și de nestemate
Descoperi omului scump Salvator
Clar trăsăturile Lui exprimate
Și voia Sa pentru cel muritor.

Făclie vie-n timpurile grele,
Ascunsă-n peșteri sau legată-n lanț,
Distrusă, arsă de persoane rele,
Crescând astfel al răului bilanț.

Ce lung e șirul celor care-au fost
Statornici la Cuvânt mereu
Și-au declarat că viața n-are rost
Decât cu Adevăr și Dumnezeu…

Prin sacrificii mari, torturi și moarte
Au răspândit lumina pe pământ
Dorind speranță-n inimi mulți să poarte,
Ducând un trai simplu, curat și sfânt.

Vechiul și Noul Testament legate
Se completează, se explică lin
Și profețiile din primul toate
S-au împlinit n-al doilea pe deplin.

Astăzi ne bucurăm de libertate.
La orice neam și limbă și popor
Cuvântul a ajuns până departe,
Scrisoarea scumpului Mântuitor.

Prin Duhul Sfânt să cercetăm Scriptura,
Cu umilință, rugă și cu zel.
S-o memorăm, să îmbrăcăm armura
Luând sabia, să-L așteptăm pe El! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Scriptura

About The Author
-