Pacea Sionului

Views

Sălaș al bucuriei și speranței
pe muntele ales de Dumnezeu
Cu Templul Său ca binecuvântare
prezența Sa e adăpost mereu.

Și din Sion duce la toți salvare
până în zări, la margini de pământ
Iar Casa Domnului de închinare,
e contemplarea chipului Cel Sfânt.

Căci slava Sa este în caracterul
plin de iubire, blând, îndurător,
Iar frumusețea Sa uimind tot cerul
stă în misiunea de Mântuitor.

Legați de El, putere și credință
primesc, belșug de binecuvântări,
Acei ce-L laudă cu stăruință
sub norii negri grei de încercări.

Umblând cu El zilnic pe a lor cale
prezența Sa, da, le e fericire,
Gustând aici, în cea mai tristă vale,
frânturi de Nou Eden în nemurire.

În Domnul Păcii este siguranță,
război, arme El le vrea distruse…
Aceasta este azi marea speranță
pe lângă alte răsplătiri aduse.

Mulțumitori de bunătatea Lui,
cei ce au părtășie-n Sanctuar,
Duc viață demnă, spre slava cerului
ca fii ai păcii-n lume, sigur far.

Când răul pare să învingă-n luptă,
încrederea în ocrotirea Lui
Și neclintirea-n clipa cea mai cruntă,
puteri devin la pieptul Domnului.

Prin studiu, rugă, dulce meditare
Templul ceresc și cei din jurul său
Ne umplu inimile cu cântare,
pacea lui Hrist e-n noi și harul Său.

A noastră lume mică prin Emanuel
va fi mai onorată-n univers,
Aici S-a întrupat, murit-a El
pe calea ascultării blând a mers.

Hristos pacea n-a cumpărat nicicând
prin compromisul cu păcatul,
Model, putere ne-a lăsat, azi când
amăgitori vin cu asaltul.

Voim un antidot la spirit aspru?
Harul mântuitor lucrând în noi.
Ascunși cu Hrist în Dumnezeu prin Duhul
vom suporta prigoană și noroi. Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Pacea Sionului

About The Author
-