Views

Mai e puțin…
se va deschide cerul
și Prințul nostru va veni pe nori,
Își va lua cu Sine tot poporul,
pe toți cei credincioși, buni, iubitori.

Mai e puțin…
din locuri de tăcere
cei mântuiți s-or ridica uimiți
văzând pe Domnu-n slavă cu putere,
și re-ntâlnirea cu cei preaiubiți.

Mai e puțin…
să cercetăm Cuvântul
cerând Ploaia Duhului Său cel Sfânt,
și-apoi să mergem pe întreg pământul,
spre Cruce și Salvare îndemnând!…

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Mai e puțin…

Despre autor
-