55
Views
În urmă cu câţiva ani am avut ocazia de a cumpăra o carte având drept titlu „Cum să te vindeci cu o poveste” de Paola Santagostini, un psihoterapeut cunoscut din Italia. Acest titlu m-a intrigat de la început, fiindcă nu înţelegeam cum este posibil ca o poveste să aibă un impact eficient asupra problemelor de natură sufletească pe care le putem avea de-a lungul vieţii. Metoda propusă era deosebit de simplă, în sensul că se solicita persoanelor afectate de diferite probleme interioare să scrie o poveste prin intermediul căreia să îşi proiecteze propriile dificultăţi, iar în final să ofere o posibilă soluţie în plan imaginar.
 
Am citit cu atenţie această carte şi mi-am dat seama că metoda propusă era deosebit de simplă şi la îndemâna fiecăruia dintre noi. Într-adevăr, există o forţă extraordinară ce rezultă din folosirea imaginaţiei. Acest lucru a fost intuit din vremuri străvechi, lucru ce explică într-o mare măsură existenţa povestirilor folclorice. De fapt, prin puterea imaginaţiei se realizează o „reprogramare” a motivaţiilor şi atitudinilor conform unor norme morale având valoare de lege sau principiu universal.
 
Imediat ce am înţeles aceste lucruri, m-am întrebat dacă nu cumva s-ar putea folosi conţinutul Sfintelor Scripturi în rezolvarea dificultăţilor interioare pe care le avem. Dacă o poveste poate avea o putere atât de mare, atunci cu siguranţă că adevărul Bibliei va avea un impact mult mai mare, vindecând în întregime orice slăbiciune de acest gen.
 
Prin urmare, am început să studiez modul în care se poate utiliza Biblia cu scopul vindecării interioare. Am examinat mai multe publicaţii în materie, iar în final am formulat câteva etape posibil a fi urmate în acest sens. Astfel, am definit noţiunea de „studiu biblic aplicat”, ce are drept scop fundamental descrierea dificultăţilor întâmpinate şi identificarea fragmentelor biblice utile în depăşirea situaţiilor critice prin care este posibil să trecem.
 
În continuare am elaborat mai multe broşuri pe această temă şi am inclus principiile „studiului biblic aplicat” în cadrul unei emisiuni radiofonice la care am participat de-a lungul a peste patru ani. Etapele ce compun un acest gen de studiu sunt următoarele:
 
1. Exprimarea situaţiei dificile cu care te confrunţi prin descriere, povestire sau dialog.
2. Interpretarea exprimării făcute cu scopul de a înţelege cauzele şi de a intui posibile remedii.
3. Căutarea şi identificarea de conexiuni posibile în cuprinsul Bibliei şi selectarea acelor exprimări biblice ce se potrivesc dificultăţii descrise.
4. Studierea exprimărilor din cadrul conexiunilor biblice identificate.
5. Personalizarea prin aplicarea la propria persoana a studiului biblic efectuat.
6. Predarea de sine şi exprimarea prin rugăciune a aplicării personalizate anterior realizate.
7. Definirea unui plan de acţiune privitor la aplicarea remediului biblic identificat.
8. Reformularea pozitivă a situaţiei expuse iniţial.
9. Perseverarea, urmărirea şi jurnalizarea aplicării planului de acţiuni realizat.
10. Evaluarea măsurilor întreprinse şi reluarea dintr-o altă perspectivă a metodei expuse, în baza criteriului de atingere a repausului interior, adică a păcii spirituale, sufleteşti şi de natură fizică, drept indicator al vindecării depline prin cuvânt.
 
Recunosc faptul că am realizat o metodă ce presupune efort în parcurgerea acestor etape, fapt ce presupune perseverenţă şi concentrare, dar rezultatele vor fi cu siguranţă benefice. De aceea, am căutat să ofer mai multe exemple de aplicare în cadrul publicaţiei electronice „Conexiuni Creştine Contemporane„.  Ulterior am extins studiul biblic aplicat pentru explorarea şi integrarea amintirilor şi impresiilor ce ne creează probleme generând diferite handicapuri interioare. În continuare, intenţia mea este de a aplica această metodă şi pentru explorarea universului dorinţelor şi aspiraţiilor pe care le avem cu privire la viitor.
 
Faţă de alte abordări, metoda studiului biblic aplicat are drept element central examinarea şi înţelegerea Sfintelor Scripturi pe baza unui studiu personal, direct şi lipsit de prejudecată. Nu este vorba de promovarea unui anumit curent religios sau a unui anumit cult, ci de o abordare sinceră a ceea ce ne-a fost transmis de către Dumnezeu prin intermediul Bibliei. Ce poate fi mai eficient decât aplicarea cuvintelor Celui Atotputernic la viaţa noastră de zi cu zi?
 
Bibliografie:
 
1. Cum să te vindeci cu o poveste:
 
2. Vindecare prin Cuvânt:
 
3. Experienţa vindecării prin Cuvântul lui Dumnezeu:
 
4. Paşi prin credinţă:
 
 
 
 

De la „Cum sa te vindeci cu o poveste” la studiul biblic aplicat

Despre autor
-