Daruri cerești

Views

Pe Noul Pământ
un loc pregătit
de Isus
te așteaptă!

O harpă în dar
și albul veșmânt,
ce minuni
ca răsplată!

El pe fruntea ta
cunună și stea
cu mâna Sa
va așeza.

Ramuri de palmier
tu vei flutura
lăudând
pe Împărat.

Ce nu poți visa
fi-va casa ta
cu Isus
mult adorat!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Daruri cerești

About The Author
-