370
Views

 

„ÎNTOCMAI”

 

VLADIMIR PUTIN n-are loc în PROFEȚIE?

 

Profețiile Bibliei nu se împlinesc cu aproximație”, ci „întocmai” cum sunt scrise.

Nu discutăm acum despre împlinirea unei anumite profeții, ci de modalități de împlinire a lor chiar și atunci când cursul marilor evenimente de pe lume ar părea să fie imposibil de împlinit așa cum sunt scrise în Sfintele Scripturi.  În primul rând, profețiile biblice sunt pline de simboluri și înțelegerea lor nu ține de inteligență, ci de înțelepciune.  „Aici e ÎNȚELEPCIUNEA.  Cine are pricepere să…”, Apocalipsa 13, 18 sau „aici e mintea plină de înțelepciune”, Apocalipsa 17, 9.  Suntem la momentul în care trebuie să recunoaștem că ÎNȚELEPCIUNEA este ceva mai altfel decât INTELIGENȚA.  În ultimul timp ÎNȚELEPCIUNEA nu prea a mai dat înainte, iar INTELIGENȚA deși pare ca a dat pe dinafară de multă, ne dezamăgește ca în cazul „ZBORUL 370”, în legătura cu neputința ei de a ieși în față cu adevărurile întâmplate.

Să luăm sub observație câteva eșantioane reprezentative de profeție care aduc în timpul nostru niște mirări interesante.  „Și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne și șapte capete”, Apocalipsa 13, 1.  Nici o sugerare măcar, că cele ce urmează sunt împlinire a acestei profeții, doar o dovadă că ea se poate împlini în momentul când toată lumea este sceptică asupra acestui lucru.  Nu vă fie teamă de „fiarele”, „capetele” și „coarnele” profetice pentru că ele nu sunt „urâciuni diabolice” gata să se năpustească asupra cuiva, ci sunt imperii, alianțe imperiale, împărății, împărați, entități politice, militare, financiare, religioase cu roluri specifice în istoria de pe urmă a lumii.  Nu ne aflăm în lumea stihiilor, ci a realității în desfășurare de evenimente printre oameni.  Nu este rolul meu să spun cine este o anume fiară din profeție, un anume cap sau corn, dar când interpretarea pare să intre în clinci și realitatea îmi sugerează rezolvarea, îmi place să fiu prezent.  Cu Putin sau oricine altcineva în locul lui – nu are importanță -, G8 a devenit fuga G7.  Nu se poate pentru că sunt 8.  Uite că se poate fiindcă sunt doar 7.  Ca la Sfânta Carte.

De la formarea ONU sau UE, „cele zece coarne pe care le-ai văzut, sunt zece împărați… care vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara.  Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor”, Apocalipsa 17, 12-13, profeția pare imposibilă.  Națiunile Unite sunt multe, UE depășește și ea statistic 10, etc.  Mi-aduc aminte de situația PCR mare, CC al PCR mai mic, Biroul Executiv al CC al PCR și mai mic.  Consiliul de Securitate, forța motrică a ONU sau comitetul de bază al UE sau altă formațiune cu putere de implementare în globalitate cam înlătură scepticismul în împlinirea exactă a profețiilor. Lui „nu se poate” i se va răspunde simplu și real „SE POATE”.

În capitolul 9 din Apocalipsa, profeția a trecut două mii de ani, privită ca de domeniul fantasticului.  Imaginea descrisă este aceasta:  „LĂCUSTELE acelea semănau cu niște cai pregătiți de luptă… Aveau niște platoșe ca niște platoșe de fier; și vuietul care-l făceau aripile lor, era ca vuietul unor care trase de mulți cai care se aruncă în luptă.  Aveau niște cozi ca de scorpii cu bolduri.  Și în cozile lor stătea puterea…”

           Primii inventatori de LĂCUSTE, printre care și Henry Coandă și Aurel Vlaicu, amintiți ca mai mari ai neamului nostru, s-ar mira și ei de vuietul aripilor, de scorpiile cu bolduri care au născut „drone-ul” și care pot întuneca la propriu văzduhul ca un nor de lăcuste.  Ceea ce până în secolul nostru nu se putea concepe și depășea imaginația cea mai îndrăzneață, trecând profeția la coșul cu povești de necrezut, iată, ne zguduie ferestrele și la propriu și la figurat.  Adică aparentul „nu se poate” este înlocuit de evidentul „SE POATE”.

Nu este subiectul de față care profeție se împlinește și cum se împlinește acum.  Dar este subiectul nostru să spunem că nimic nu mai poate sta în calea împlinirii lor și toate elementele de înțelegere a dezlegării tainelor lor ne stau sub priviri.  După cel de al doilea război mondial lumea a intrat în starea profetică de pe urmă.

Oamenii pot greși în interpretarea lor pentru că odată cu mărirea inteligenței ne chinuim disperați să mai ținem de rămășițele de înțelepciune să nu le pierdem de tot.  Profețiile Scripturilor însă se vor împlini la număr, la dimensiuni și la conținut așa cum ne-au rămas moștenire.  Un alt Putin poate va fi chemat să intre ÎN sau dat afară DIN ca să…, un alt soi de lăcuste pe cerul zilelor noastre, dar toate în cadrul Scripturilor Sfinte.

 

Benone Burtescu

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Articole / Stiri |
Despre autor
-