Ambasadorul cerului

Views

Te laud, Doamne, pentru-a Ta mărire,
printre popoare eu cânt slava Ta,
Când contemplăm imensa Ta iubire
și planul minunat de-a ne salva.

Recunoștință, adorare Ție
și mulțumiri pentru Păstorul Bun,
Iar inimile noastre rele fie
covor de ascultare de acum.

În lumea noastră plină de păcate,
de răzvrătire și fărădelegi,
Veni Mesia suferind, ah, toate,
rușine, umiliri ce nu-nțelegi…

A împlinit Cuvântul, promisiunea
făcută lui Adam sau Avraam,
Față de Tatăl când a luat misiunea
de-a salva omul, biruind infam.

Ca Mare Preot sfânt slujește-n Templu
în ceruri aducând sângele Său,
Prin viața Sa de om este exemplu,
ca Fiu divin puteri să-nvingi cel rău.

Privește cerul, Împăratul vine!
Ce străluciri și slavă-L însoțesc!
Va împlini dreptatea pentru tine,
răsplată scumpă celor ce-L iubesc.

Stăm prin credință lângă tronul cel sfânt,
cununile strălucitoare-s jos,
Atingem harpe noi ramuri fluturând,
laude înălțând spre Prinț Hristos.

Și astăzi prin furtuni de lacrimi dese
să intonăm fără de sunet psalmi,
Să dăm dovadă de virtuți alese,
tari în necazuri, răbdători și calmi. Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

Ambasadorul cerului

About The Author
-