365 de laude

Views

Nenumărate binecuvântări
ne-au însoțit și-n acest an
și parcă se arată-n zări
sclipiri dorite de Nou Canaan.

Clipă de clipă am fost ocrotiți,
în pace și în libertate,
cu bunătăți am fost hrăniți,
ne-am bucurat de sănătate.

Căci îndurarea Lui s-a-ntins spre noi
și harul Său s-a revărsat,
ne-a ajutat în orișice nevoi,
în întristări duios ne-a mângâiat.

În rugă, imnuri și al Său Cuvânt,
în Casa de-nchinare adunați,
Cerul s-a coborât lin pe pământ
unindu-ne surori și frați.

A timpului ștafetă-i gata
iar Noul An vine curând.
Nu știm cum e, deschisă-i poarta
spre-un viitor vrem alb și blând.

Harnici lucrând pe cale să urcăm
tot mai aproape de Isus,
zi după zi doar laude sa-I dăm
prin fapte bune, caracter de sus.

Cu mulțumiri, recunoștință,
de mâna Domnului pornim,
predandu-I azi întreaga ființă,
martorii Lui zilnic dorim să fim! Amin!

Floare de colț
Aviva Aurelia Evghenie

365 de laude

About The Author
-