44
Views

Acesta a fost titlul grupului de prezentări ce au fost susţinute în perioada 15, 16 şi 17 Octombrie 2011 la Universitatea Loma Linda, California. Întâlnirea, prima de acest fel în  cadrul Bisericii Adventiste mondiale, a fost organizată de Departamentul Misiunea Femeii din Diviziunea Nord Americană în colaborare cu Departamentul de Medicină Legală Pediatrică şi Spitalul de copii din Loma Linda University Medical Center.

Cei care au prezentat sunt profesionişti cu experienţă în abordarea şi tratamentul abuzului: psihoterapeuţi, consilieri, avocaţi, doctori, pastori, asistenţi sociali, specialişti în sănătate publică.

Ca motto pentru această conferinţă a fost ales textul din Luca 4,18:

„El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să proclam libertate captivilor şi recuperarea vederii pentru cei orbi, să pun în libertate pe cei oprimaţi”.

Din cele prezentate  a reieşit faptul că  abuzul există şi în Biserica Adventistă, este păstrat sub tăcere, victimele sunt blamate, se aplică în mod eronat teologia pentru a face ca victimele să tacă, nu se lucrează cu agresorii, există puţină implicare a persoanelor cu poziţie de răspundere în Biserică.

„Abuzul este o ofensă adusă Creatorului, o insultă  gravă către Cel care ne-a investit cu demnitate”, a spus doamna Pastor Darriel Hoy, pastor la Biserica Adventistă din Topeka, Kansas.

„Trăim într-o cultură a abuzului , suntem spectatori ai imoralităţii, tolerăm acestea oferind o soluţie lipsită de morală: TĂCEREA. Revictimizarea victimelor prin încurajarea tăcerii arată ce valoare are pentru noi femeia” a menţionat domnia sa în cadrul unei abordări unice şi cutremurătoare a pasajului biblic din Judecători 19.

Făcând o trecere în revistă a campaniei End It Now, doamna Heather-Dawn Small, director al departamentului Misiunea Femeii din cadrul Conferinţei Generale, a arătat faptul că într-o Biserică mondială cu peste 7 milioane de membrii nu s-a reuşit în doi ani să se strângă un milion de semnături cu care să se prezinte la Organizaţia Naţiunilor Unite și să se arate poziţia Adventiştilor de Ziua a Şaptea privind violenţa asupra copilului şi asupra femeii!!! „Victimele doresc ca pastorii să asculte glasul lor, să fie crezute, să fie înţelese, să se predice de la amvoane pentru oprirea abuzului şi să se implice în acţiuni de prevenire a abuzului” menţiona domnia sa.

Domnul Kent Hansen, avocat, a arătat cât de dificil este procesul legal întreprins în cazurile de abuz sexual asupra copilului, abuz comis de clerici. „Pastorii sunt aceia care îi protejează pe colegii lor ce au comis aceste crime” a menţionat domnia sa în prezentarea intitulată „Implicaţii legale privind raportarea abuzului în cadrul unei organizaţii”.

Privind modul de abordare a agresorului, domnul Christopher Bradford, de la Universitatea din Denver, Colorado, spunea: „Tăcerea majorităţii, o teologie greşit aplicată, blamarea victimelor, lipsa implicării altor departamente alături de campania End It Now nu face altceva decât să ducă la amplificarea numărului victimelor în Biserică. Agresorii trebuie opriţi!  Bărbaţii adevăraţi trebuie să se implice în a confrunta pe agresori şi a-i face să îşi simtă responsabilitatea faptelor lor” .

Alte aspecte prezentate au fost

„Abuzul în perioada de curtenie”,

„Abuzul sexual asupra copilului – efecte  pe termen îndelungat”,

„Ce poţi face tu?”,

„Cum să militezi împotriva violenţei în familie”,

„Speranţă şi vindecare pentru supravieţuitori” etc.

Fiecare Biserică locală are o ocazie „de aur” în a oferi un loc special în care victmele să se simtă în siguranţă şi să redescopere iubirea Creatorului. Acesta este un evanghelism practic la care este chemată orice persoană care doreşte să schimbe lumea unei victime.

Materialele prezentate urmează să fie postate pe site-ul: www.EndItNow.org.

********

Această întâlnire a urmat unei Conferinţe Internaţionale (12-15 octombrie) desfăşurată sub motto-ul „Heal one Mind, Heal the World”, având ca subtitlu „Sănătatea emotională şi bunăstarea – Perspectiva Biblică adusă în practică”.

Întâlnirea a fost organizată de Conferinţa Generală şi Loma Linda Behavioral Institute. Un semnal de alarmă pentru cei intersaţi:

…în următorii zece ani DEPRESIA va fi cea mai frecventă boală în lume;

…religia „vorbită” nu este factor de sănătate, ci, dimpotrivă, este factor de risc pentru Depresie şi alte boli;

…religia autentică este factor ce protejează de Depresie;

…perspectiva biblică adusă în practica este singura soluţie de succes pentru psihiatri, psihoterapeuţi, consilieri.

O abordare multidisciplinară a pacienţilor este imperios necesară; fiecare Biserică locală poate deveni un Centru de sănătate fizică, psihoemoţională, socială şi spirituală. Acesta rămâne un imperativ pentru orice Biserică, indiferent de zona geografică.

Dumnezeu este cel care ne vindecă, dar El lucrează prin oamenii care colaborează cu El.

Materialele prezentate cu această ocazie pot fi accesate prin site-ul www.globalemotionalhealth.org  password „mentalhealth”.

Dr. MargiAnne Isaia, MD, MPH

Reinvie Speranţa Child Advocacy

„Pune capăt abuzului”!

| Social |
Despre autor
-