22
Views

Bucuria Secerişului

E soare splendid în zi caldă de vară
Şi grâu-n lan, din verde a-ngălbenit,
Secerători, aşteaptă-n prag s-apară
Căci grâu-i copt şi bobul e-mplinit!

Plugarii-aşteaptă, ale muncii roade
Căci ei trudind au semănat din greu,
Neştiind în ce fel de pământ va cade
Fertil, sau printre spini, sau defileu.

Ei s-au rugat s-aducă roadă însutită
Când vremea-o fi, de seceriş bogat,
Şi-aşteaptă ziua aceea mare, fericită,
Când grâul copt, în snopi va fi legat.

Momentul e solemn, în plină bucurie
Pentru grânarele cele cereşti de sus,
Căci boabele de grâu, pân-la o mie,
Până la mii de mii vor fi pentru Isus!

Transpuse fiind, în suflete-ncercate
Prin jertfa-I scumpă şi mântuitoare,
Mulţimi de mii, vor fi răscumpărate
Prin sângele, la Golgota ispăşitoare.

O, şi când hambarele vor fi umplute
Cu-ale recoltei roade înmagazinate,
Atunci vor fi cântări, sfinte şi multe
La tronul Tatalui cel din eternitate!

Flavius Laurian Duverna
24 Iulie, 2009.

Bucuria Secerisului

| Poezie |
About The Author
-