67
Views

SINTEZE BIBLICE MAJORI

         TRIM. 1 – 2014

             UCENICIA 

 

PROLOG

 

„Vino şi urmează-Mi” cheamă, demn şi-mbietor, Isus,

„Treptele uceniciei să le urci mereu mai sus!

Auzind a Sa chemare, iată, eu m-am înrolat.

Vii şi tu în atelierul celui mai mare-Mpărat?

 

Viaţa de ucenicie presupune disciplină,

Altruism, curaj, nobleţe, inspiraţie divină.

Fiecare zi, ca lutul, modelaţi de Duhul Sfânt,

Să-I fim ucenici destoinici şi în fapte, şi-n cuvânt!

 

1. Fără autoritatea Bibliei în viaţa ta,

Nu poţi birui ispita, nici criza ce va urma.

La „Stă scris” rămâi statornic, nicio iotă nu te-abate,

Dacă vrei să fii cu Domnul în a cerului Cetate.

 

2. Domnul le-a vorbit în pilde celor strânşi în jurul Său,

Spre-a le ţine minte-ntocmai ca, pe cer, un curcubeu.

Datorită măiestriei Marelui Povestitor,

Îi sorbim şi azi Cuvântul blând, puternic, iubitor.

 

3. Însă fără rugăciune nu putem fi ucenici.

Te invit: alege-un suflet, unu-acolo, altu-aici…

Pentru el, tu mijloceşte-n faţa tronului de har

Şi lucrează pân’ devine şi el, altora, un far!

 

4. Domnul, la ucenicie, a chemat şi pe copii,

Care, modelaţi cu grijă, pot ajunge torţe vii.

El vedea în ei bărbaţii şi femeile de mâine,

Care darnici împărţi-vor tuturor a vieţii Pâine.

 

5. Hrist a petrecut mai mult timp vindecându-i pe bolnavi,

Decât predicând, şi astfel Şi-a format discipoli bravi.

Să călcăm pe-a’ Sale urme, alinând plâns şi dureri,

Tuturor să le răsară zorii-eternei primăveri!

 

6. Ştii c-alegerea-ascultării fiecărui’ ne revine?

Petru, pescar cu defecte, un om simplu ca şi mine,

Zi de zi privind la Domnul, a ajuns plin de Duh Sfânt,

Încât mulţi au vindecare, numai umbra lui trecând.

 

Dumnezeu, în fiecare, vede-un suflet valoros,

Pentru care, din iubire, S-a jertfit Isus Hristos.

El nu face părtinire; înaintea Lui, noi, toţi,

 Suntem aşteptaţi de Domnu-n pragul veşnicelor porţi.

 

7. Numai pe pământ există zone de periferie,

Oameni ce-n păcat se-afundă, nesperând vreo bucurie…

Oameni dependenţi de droguri sau de vin, tutun şi bani,

Care n-au ce să mănânce, fiind de două ori sărmani.

 

Vezi în ei vreo licărire din chipul lui Dumnezeu?

Le oferi speranţă, hrană şi al cerului traseu?

Domnul le întinde mâna; pentru El sunt valoroşi.

Oricât de adânc căzut-au, pot fi-n El victorioşi.

 

8. De ce, oare, fără noimă, tot muncim ca-ntr-o robie,

Neglijând ruga şi studiul şi-a familiei părtăşie?

Parcă Hrist, la judecată, doar atât ne va-ntreba:

„Câţi bani strâns-ai viaţa toată-n marea visterie-a ta?

 

Nu îţi face din avere zeu, ca tânărul bogat!

Fii ca Nicodim sau Iosif: darnic, înţelept, curat!

Bogăţiile fac aripi… Fii bogat în fapte bune!

Tot ce are ca pecete dragostea, în veci rămâne!

 

9. Cu o dragoste profundă i-a iubit pe cei puternici

Şi de-a Sa Împărăţie Domnu-a vrut să-i facă vrednici.

Astăzi e mandatul nostru, ucenici a pregăti

Din cei „mari”, edili sau preoţi, pentru cer a-i cuceri.

 

10. Dumnezeu cu drag primeşte-n Casa Sa de rugăciune

Oameni de-orice limbă, rasă, sex, avere, naţiune.

Servul Lui de te consideri, să nu faci deosebire,

Ci prin ochii Săi priveşte-i! Toţi au drept la mântuire!

 

11. Ştii că şi conducătorii fac curs de ucenicie?

La această-naltă şcoală, Duhul Sfânt pe toţi ne-mbie.

El ne dă şi cunoştinţe, şi-experienţe noi mereu,

Ca lucrarea-I să sporească zi de zi, prin harul Său.

 

Domnul are şi azi Iosifi din alte Arimatei.

Are Nicodimi şi Paveli, buni conducători, ca ei.

Te primeşte şi pe tine, de eşti sincer şi smerit,

Gata de-orice sacrificiu, cu iubire-mpodobit.

 

12. „Dacă-aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu

Proslăvit va fi şi astfel, ucenici vă numesc Eu.

Azi e timpul semănării; mâine-un seceriş bogat

Îţi va-ncununa slujirea în al cerului palat.

 

13. Nu uita: ucenicia cere-un preţ şi disciplină:

Hrist pe locu-ntâi în toate, răspândind a Sa lumină.

Harul este pe-ncheiere; secerişul este copt.

Poartă-ţi crucea şi înalţă pentru mulţi, spre cer, un pod!

 

Poţi vedea această lume prin ochii lui Dumnezeu?

Pot, cei ce te văd, să spună că eşti ucenicul Său?

Să privim Originalul pân’ la identificare,

Ca prin noi să curgă-n valuri dragostea-I mântuitoare!

 

 

                                                    Magdalena Toma          20 martie 2014            

 

 

 

 

 

 

SINTEZE BIBLICE MAJORI-TRIM. 1, 2014

| Generale |
About The Author
-