12
Views

   Faptele Apostolilor 2, 12: “CE VREA SĂ ZICĂ ACEASTA”? 

                    PLOAIA TÂRZIE sau BABILONIE? 

   Omul cunoscător de Biblie al zilelor noastre, se află în poziţia dificilă de a distinge între PLOAIA TÂRZIE şi BABILONIE. O avertizare solemnă cu privire la acest lucru constă în a nu considera PLOAIA TÂRZIE drept babilonie, şi a nu gratifica “Babilonia” ca PLOAIE TÂRZIE. 

   Faza de început a “priveliştii” este foarte dificilă de caracterizat. Ceva ce NU S-A POMENIT, ieşit din legile înţelegerii obişnuite. Analizând situaţia de la CINCIZECIME, după Biblie, “mulţimea a rămas încremenită … toţi se mirau.. Nu ştiau ce să creadă şi ziceau: ‘ce vrea să zică aceasta’”? 

   Ceva “asemănător”, la prima vedere, se petrece acum pe lume şi avem de înţeles dacă e una din cele două mari privelişti profetice, PLOAIA TÂRZIE, sau BABILONIA. Ar trebui poate să ştim dacă una precede celeilalte sau dacă au loc concomitent şi prin ce pot fi diferenţiate. Şi cum raţiunea scripturistică duce la înţelegerea că PLOAIA TÂRZIE are de făcut ULTIMA LUCRARE de selectare a oamenilor pentru Împărăţie, BABILONIA ar fi mai întâi. Primejdia mai mare ar fi deci de a considera BABILONIA ca PLOAIE TÂRZIE decât de a numi PLOAIA TÂRZIE drept BABILONIE. 

   Cu privire la priveliştea de acum a lumii întregi ea este cea a unui “stup bezmetic”, adică BABILONIE. Fără întoarcere pentru că este fără Dumnezeu. O existenţă spasmodică de ultimă oră. Toate trei componentele – FINANCIAR, POLITIC şi RELIGIOS – sunt aşa de deteriorate că nu se mai poate discuta de refacere. Şi pentru că PLOAIA TÂRZIE nu este un produs al lumii politice sau financiare, ne rămâne de văzut dacă îl găsim în lumea religioasă. 

   Întrucât profeţiile sfârşitului cuprind evenimente în special din sfera creştină, ne putem întreba dacă marile mişcări creştine de azi sunt sau nu PLOAIA TÂRZIE. Bunăoară MIŞCAREA ECUMENICĂ în rândurile creştinătăţii, propovăduirile fără egal a tuturor felurilor de nuanţe creştine concomitent şi pe întrecutelea, care mai de care să sfârşească “evanghelizarea lumii” prin crearea de instituţii de învăţământ teologic, etc. etc. înseamnă PLOAIA TÂRZIE? O privire de sus la propriu (nu la figurat cum facem noi de obicei) ce ar vedea? Câţi angajaţi are creştinătatea sub nume de episcopi, popi, pastori, predicatori şi câţi voluntari? Un efort teologic imens. 

   În lumea creştină oprindu-ne la Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, chiar şi numai cu priveliştea Conferinţei Generale de anul acesta rămasă pe retina noastră cu toată participarea, cu toate rapoartele de ce s-a făcut, de ce este în plan să se facă, putem spune că este vorba de PLOAIA TÂRZIE? Luând un eşantion reprezentativ al ei sub formaţiunea Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea din România cu toate eforturile ei exprimate în date statistice incredibile, ceva se presupune a fi ori PLOAIE TÂRZIE ori BABILONIE. Universităţi, licee, şcoli, grădiniţe, orfelinate, spitale, azile de bătrâni, asociaţii medicale, muzicale, literare, tipărituri, radio, televiziune zi şi noapte, misiuni de tot felul, români evanghelişti în străinătate, evanghelişti străini în România concomitent, comunităţi de o dărnicie incredibilă pentru românii care evanghelizează Africa şi pentru africani care evanghelizează România, etc., absolut că ceva se petrece, dar ce? Este PLOAIA TÂRZIE sau este BABILONIA care o precede? Doamne, fereşte-ne să greşim de a spune ceva necuvenit despre o lucrare aşa de importantă. 

   Au fost la CINCIZECIME nişte manifestări la propriu. “Un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, nişte limbi ca de foc aşezându-se pe fiecare dintre ei, vorbitul în alte limbi”, etc. Oare în timpul PLOII TÂRZII astfel de manifestări concrete vor mai fi – pentru recunoaştere – sau să le căutăm în “figurat”, “simbolic”? O certitudine că atunci se petrecea un lucru bun era nu atât minunea vorbirii în alte limbi care izbea la prima vedere, cât CE SE VORBEA, care un pic mai ascuns receptorilor omeneşti era trecut mai mult cu vederea. Biblia zice că ei vorbeau “LUCRURILE MINUNATE ALE LUI DUMNEZEU”. Într-o situaţie ce ar putea fi similară în zilele noastre, acesta ar fi un test de diferenţiere între PLOAIA TÂRZIE şi BABILONIE, adică dacă VORBITORII, aşa de mulţi din forfota de azi vorbesc LUCRURILE MINUNATE ALE LUI DUMNEZEU. Dacă acest test a fost trecut, vai de noi dacă ne batem joc de ei spunând că “sunt plini de must” la propriu sau la figurat. 

   Aştept să se scoale “PETRU” în picioare cu un fel de “unsprezece” cu el şi să ridice glasul, SĂ SPUNĂ din profeţii, despre profeţii în legătură cu ceea ce se petrece sub ochii noştri, ceva de felul de atunci, “…ci ACEASTA este ce A FOST SPUS…”şi să ne spună când şi unde şi de cine a fost spus şi ce şi cum se împlineşte. Poate nici PLOAIE TÂRZIE, nici BABILONIE, dar CEVA care ar putea da în una din ele”? În care? 

   Benone Burtescu (dburtescu@aol.com

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-