24
Views

   IUBIREA lui DUMNEZEU – IUBIRE NECONDIŢIONATĂ 

   IUBIREA OMULUI – IUBIRE CONDIŢIONATĂ? 

   Odată cu apariţia relativ recentă a expresiei “IUBIRE NECONDIŢIONATĂ”, lumea creştină s-a repezit asupra ei PRO şi CONTRA, după felul în care înţelege fiecare vorbele IUBIRE şi CONDIŢIE, sau după cum îi PLACE să înţeleagă. 

   DUMNEZEU este IUBIRE spune Sfânta Scriptură. Ellen White îşi încheie una dintre cele mai frumoase scrieri ale ei – vă las pe dumneavoastră să va amintiţi care – tot aşa, “DUMNEZEU este IUBIRE”. În acest fel, fundamental, IUBIREA lui DUMNEZEU este NECONDIŢIONATĂ. Vorbind în limbajul nostru omenesc, Dumnezeu iubeşte mai mult pe cel care nu merită decât pe cel care merită. Unii chiar au făcut din aceasta un apanaj de fel de trăire, adică să fie “fiul cât mai risipitor pentru a se bucura de o iubire cât mai mare”. Desigur, NU AŞA! 

   Pe înţelesul nostru, ca învăţătură, Biblia foloseşte expresii ca: “pe Iacov l-am iubit, pe Esau l-am URÂT”, “ ziua MÂNIEI Lui” etc. Nici vorbă ca Dumnezeu să URASCĂ pe cineva, să se MÂNIE pe CINEVA, să PIARĂ pe cineva. IUBIREA Lui se face DURERE atunci când DREPTATEA devine incompatibilă cu voinţa cuiva şi nu se face URĂ. Punctul inimaginabil de adânc şi înalt al iubirii Sale va fi probabil atunci când împotriva a ceea ce este, adică IUBIRE, Dumnezeu va zice “duceţi-vă de la Mine în focul cel veşnic”, către cei pe care i-a chemat cu atâta iubire să stea lângă El şi nu au vrut. În acel moment atât de nedorit, nu este vorba de transformarea IUBIRII NECONDIŢIONATE a lui DUMNEZEU în IUBIRE CONDIŢIONATĂ, ci de REFUZUL acestei iubiri de către om. Faptul că unii vor fi în ÎMPĂRĂŢIE şi alţii nu vor fi, nu arată deloc situaţia că IUBIREA lui DUMNEZEU este CONDIŢIONATĂ, ci arată poziţia unora şi altora faţă de IUBIREA Lui NECONDIŢIONATĂ. 

   Între IUBIREA lui DUMNEZEU NECONDIŢIONATĂ şi “trăiesc cum vreau pentru că IUBIREA nu face deosebire”, nu este nici o legătură, dimpotrivă, este o prăpastie veşnică, de netrecut. El nu face deosebire între oameni, dar oamenii se deosebesc între ei prin faptele lor, şi Dumnezeu validează aceasta. Aceste lucruri se cunosc destul de bine din Biblie şi nimeni nu poate fi învinovăţit şi nici nu se poate dezvinovăţi. Dumnezeu ne iubeşte NECONDIŢIONAT. 

   Dacă există o cronologie a CONDIŢIEI, ea este cea biblică, dinspre DUMNEZEU către om, şi se referă la o legitate naturală, şi nu are de-a face cu IUBIREA NECONDIŢIONATĂ. 

   Mutându-ne atenţia la NOI oamenii, cum Îl iubim pe Dumnezeu? Este iubirea noastră pentru El, CONDIŢIONATĂ sau NECONDIŢIONATĂ? De ce Îl IUBIM pe DUMNEZEU? Pentru că NE DĂ? Şi dacă NU ne dă? Îl iubim pentru că NE VA SCĂPA? Şi dacă NU ne va scăpa? Desigur, Dumnezeu ne dă, ce trebuie, ne scapă, de unde trebuie. Nu despre acest lucru e vorba. Întrebarea este, PENTRU aceasta Îl iubim? 

   Înţelegerea mea pe care o împărtăşesc cu dumneavoastră, este că nu trebuie să condiţionăm de nimic iubirea noastră pentru Dumnezeu. Noi nu pricepem aici pe pământ, în condiţii atât de încurcate, ce este mai bun pentru noi. Facem condiţionarea după cum ni se pare şi rămânem descurajaţi de neîmplinirea dorinţelor noastre condiţionate, pe care Dumnezeu – în limbajul nostru – nu ni le poate onora căci ar fi în defavoarea noastră, poate chiar în defavoare veşnică. Atunci, este mai bine FĂRĂ CONDIŢII. Să lăsăm pe seama LUI de a decide, iar noi SĂ-L IUBIM şi atât . 

   Desigur, despre condiţii egoiste sau copilăreşti nu mai e nevoie, cred, să mai discutăm, cum ar fi “Doamne, DACĂ (urmează condiţia), eu mă botez, DACĂ (urmează condiţia), voi zidi o biserică”, etc. Ne gândim la aspectele fundamentale ale iubirii. În contextul înţelegerii IUBIRII pentru NOI, arătată în CRUCIFICAREA DOMNULUI ISUS mai ÎNAINTE ca noi să-L iubim, ce fel de iubire ar trebui să fie din partea noastră pentru El, DUPĂ ce am fost aşa de iubiţi? Iubire CONDIŢIONATĂ? Sau NECONDIŢIONATĂ? 

   Doamne, Te iubim NECONDIŢIONAT. Noi avem cereri, dorinţi, dar IUBIREA de Tine nu o condiţionăm de ele. Încredinţarea noastră este dincolo de orice, şi pur şi simplu, Te iubim “din toată inima, din tot cugetul, cu toată puterea noastră”. Cum vă sună această zicere faţă în faţă cu IUBIREA Lui NECONDIŢIONATĂ pentru noi? 

   Benone Burtescu  (dburtescu@aol.com) 

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-