23
Views

  MUMIFIERE înainte de MOARTE?

   Romani 8, 10: “Trupul nostru este supus morţii din pricina păcatului.”

   Am trăit să aud predicându-se că LAPTELE este OTRAVĂ. Desigur, laptele poate face rău cuiva care este alergic la nutrienţii lui, în unele circumstanţe de manipulare, de conservare sintetică etc. Dar împotriva LAPTELUI ca noţiune e o mirare. Altcineva, zice “am citit Biblia de 24 de ori dar n-am găsit în ea nici o recomandare de a se consuma lactate. Nebucadneţar a făcut o cură de ierburi şi s-a vindecat de boala sa mintală”. Bietul cititor al Bibliei. Nebucadneţar nu era bolnav “trupesc” ci sufletesc, de mândrie. De mândrie nu te vindeci cu ierburi căci sunt două lumi diferite care nu prea interacţionează. Ştiind că LAPTELE, laptele nealterat biologic sau chimical este considerat alimentul cu potenţial nutritiv cel mai complet, am reluat pentru mine şi dacă mai vrea cineva, câte ceva din Biblie – şi deci din istoria omenirii – despre MÂNCAT. Pentru că… închipuiţi-vă lumea şi istoria ei fără LAPTE. Este uşor să zici FĂRĂ LAPTE după ce ai crescut CU LAPTE.

   1. De la creaţiune la căderea în păcat

    – Geneza 2, 9: “Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi plăcuţi la vedere şi BUNI la MÂNCARE şi POMUL VIEŢII în mijlocul grădinii”.

    – Geneza 2, 16: “Poţi să MĂNÂNCI după plăcere din orice pom din grădină; dar…”

   – Geneza 1, 29: “Şi Dumnezeu a zis: Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă; aceasta să fie HRANA VOASTRĂ”.

   – Geneza 3, 2: “Femeia a răspuns şarpelui: Putem să MÂNCĂM din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar…”

   În această secţiune a Bibliei, nu se aminteşte MÂNCAREA de CARNE şi folosirea LAPTELUI.

   2. De la căderea în păcat la potop

    – Geneza 3, 18: “…spini şi pălămidă să-ţi dea şi SĂ MANÂNCI iarba de pe câmp”.

    – Geneza 3, 19: “În sudoarea frunţii tale să-ţi MĂNÂNCI pâinea”.

   – Geneza 6, 21: “Şi tu ia-ţi din toate BUCATELE care se MĂNÂNCĂ şi fă-ţi MERINDE din ele, ca să-ţi slujească de HRANĂ ţie şi lor”. La intrarea în corabie. Noe.

   Animalele CURATE şi NECURATE erau deja cunsocute.

   3. De la potop la exod.

    – Geneza 9, 34: “Tot ce se mişcă şi are viaţă să vă slujească de HRANĂ. Toate acestea vi le dau ca şi iarba verde”.

    – Geneza 18, 7-8: “Şi Avraam a alergat la vite, a laut un viţel tânăr şi bun şi l-a dat unei slujnice să-l GĂTEASCĂ în grabă. Apoi a luat UNT şi LAPTE, împreună cu viţelul pe care-l gătise şi l-a pus înaintea lor. El însuşi a stătut lângă ei sub copac şi le-a slujit până ce AU MÂNCAT”.– Geneza 19, 3: “Dar Lot a stăruit de ei până au venit şi au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus să coacă azimi şi AU MÂNCAT”.

  – Geneza 19, 3: “Dar Lot a stăruit de ei până au venit şi au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus să coacă azimi şi AU MÂNCAT”.

  – Geneza 25, 34: “Atunci Iacob a dat lui Esau PÂINE şi CIORBĂ de LINTE. El a MÂNCAT…”

   – Geneza 27, 3-4: “… du-te la câmp şi adu-mi VÂNAT. Fă-mi o MÂNCARE cum îmi place mie şi adu-mi s-o MĂNÂNC”.

   – Geneza 27, 9: “Du-te de ia-mi din turmă doi iezi buni, ca să fac din ei tatălui tău o MÂNCARE gustoasă cum îi place”.

   – Geneza 43, 16: “Cum a văzut Iosif pe Beniamin cu ei a zis economului său: “Bagă pe oamenii aceştia în casă, taie vite şi găteşte, căci oamenii aceştia au să MĂNÂNCE cu mine la amiază”.Exod 3, 8: “… într-o ţară unde curge LAPTE şi MIERE”

   4. De la exod la vremile Noului Testament

    – Exod 3, 8: “… într-o ţară unde curge LAPTE şi MIERE”Exod 3, 8: “… într-o ţară unde curge LAPTE şi MIERE”   – Exod 16, 3: “.. Când şedeam lângă oalele noastre cu CARNE, când mâncam pâine de ne săturam”.

   – Exod 16, 15: MANA. “Este pâinea pe care v-o dă Domnul ca HRANĂ”.

   – Numeri 11, 13: “De unde să iau CARNE ca să dau la tot poporul acesta? Căci ei plâng la mine, zicând: Dă-ne carne ca să MÂNCĂM”.

    – Numeri 11, 22: “Putem tăia oare atâtea oi şi atâţia boi ca să le-ajungă? Sau nu cumva să prindem toţi peştii mării ca să le-ajungă”?

   – Numeri 11, 34: “Au pus locul aceluia numele Chibrot- Hataava (MORMINTELE LĂCOMIEI) pentru că acolo au îngropat pe poporul APUCAT de POFTĂ”.

   * problema nu era de CURAT sau NECURAT ci de LĂCOMIE şi POFTĂ în cele curate. Animalele CURATE şi NECURATE ştiute de Noe la intrarea în corabie au fost enunţate din nou în Leviticul 11.

   – Judecători 5, 25: “El a cerut apă şi ea i-a dat LAPTE”.

   – Isaia 66, 17: “Cei ce se sfinţesc şi se curăţesc în grădini, mergând unul câte unul, în mijlocul celor ce MĂNÂNCĂ şi CARNE de PORC şi şoareci şi alte lucruri urâcioase…”

   – Daniel 1, 8: “Daniel s-a hotărât SĂ NU SE SPURCE cu bucatele alese ale împăratului”.

   – Daniel 1, 12: “Încearcă pe robii tăi zece zile şi să ni se dea de MÂNCAT zarzavaturi şi apă de băut”.

   – Daniel 1, 15: “După zece zile, ei erau mai bine la faţă şi mai graşi decât toţi tinerii care MÂNCAU din bucatele împăratului”.

   – Daniel 4, 25. 32: “…îţi vor da să MĂNÂNCI iarbă ca la boi”.

   – Daniel 4, 33: “… a MÂNCAT iarbă ca boii”.

    5. Perioada Noului Testament

   – Marcu 6, 41, 42: “El a luat cele cinci pâini şi doi peşti. Şi-a ridicat ochii spre cer şi a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinea şi le-a dat-o ucenicilor. Asemenea şi cei doi peşti, i-a împărţit la toţi. Au MÂNCAT toţi şi s-au săturat”.

   – Luca 24, 42. 43: “I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagur de miere. El le-a luat şi a MÂNCAT înaintea lor”.

   – Ioan 21, 10. 12. 13: “Isus le-a zis: Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum… Veniţi de prânziţi.. A luat pâinea şi le-a dat; tot aşa a făcut şi cu peştele”.

   – Faptele Apostolilor 10, 14: “Nicidecum Doamne, a răspuns Petru. Căci niciodată n-am MÂNCAT ceva spurcat sau necurat”.

   – Romani 14, 2: “Unul crede că poate să MĂNÂNCE de toate, pe când altul, care este slab, nu MĂNÂNCĂ decât verdeţuri”.

   – Romani 14, 15: “Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina UNEI MÂNCĂRI, nu mai umbli în dragoste”.

   – Romani 14, 21.22: “Bine este să NU MĂNÂNCI CARNE… Încredinţarea pe care o ai păstreaz-o pentru tine”.

  – 1 Corinteni 9, 7: “… Cine paşte o turmă şi nu MĂNÂNCĂ din LAPTELE turmei”?

   6. În împărăţia cea veşnică

   – Apocalipsa 2, 7: “Şi-i voi da să MĂNÂNCE din POMUL VIEŢII care este în raiul lui Dumnezeu”.

   – Apocalipsa 2, 17: “… îi voi da să MANÂNCE din MANA ascunsă”

   – Apocalipsa 22, 2: “… era Pomul Vieţii rodind douăsprezece feluri de rod şi dând rod în fiecare lună…”

    După această foarte scurtă umblare prin Biblie în legătură cu subiectul propus, fiecare este liber să aleagă cele ce Duhul Sfânt îi recomandă personal. Ca în orice altă direcţie, vremurile noastre cer mai multă exigenţă cu noi înşine. Filozofia “conservării trupului”, a acestui trup pe care îl avem acum, între Edenul pierdut şi Edenul pe care-l aşteptăm, este nebiblică. Îngrijirea lui sub toate formele biblice trebuie avută în vedere cu toată atenţia cuvenită temporalităţii lui, dar nu contra rânduielii puse de Dumnezeu ca limită a lui şi mai ales a rânduielii Sale că ne va da un alt trup, de mărire. “Conservarea” acestuia pe care îl avem, este dovada că nu-l aşteptăm pe cel pe care El ni l-a promis. Este din punct de vedere teologic, filozofic, spiritual mult mai rea decât este bună – şi este – , îngrijirea trupului din punct de vedere medical. Satana încearcă în zilele noastre să şteargă hotarul dintre cele două, trecând prioritatea de pe “suflet”, pe “trup”.

    A fost doar câte ceva, din acest mare subiect.

   Benone Burtescu (dburtescu@aol.com)

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-