12
Views

         ANTICRIST – ANTICRISTul – ANTICRIŞTI

         Întrucât lecţia pentru toată creştinătatea adventă în perioada 1-7 August 2009 are acest subiect, pentru o privire sinoptică, redăm mai jos tot ce spune Biblia în aceasată privinţă în terminologia specifică:

            1 Ioan 2, 18:  „Copilaşilor, este ceasul de pe urmă.  Şi după cum aţi auzit că are să vină ANTICRIST, să ştiţi că ACUM s-au ridicat MULŢI ANTICRIŞTI”

            1 Ioan 2, 22:  „Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduieşte că Isus este Hristosul?  ACELA este ANTICRISTUL, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul”.

            1 Ioan 4, 3:  „Şi orice duh care NU mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui ANTICRIST de a cărui venire aţi auzit.  El chiar este în lume ACUM”.

            2 Ioan 7:  „Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus VINE în TRUP.  Iată amăgitorul, iată ANTICRISTUL”.

            În aceste texte avem termenii la care ne referim acum şi definirea şi însemnătatea lor.  Restul este conecţia prin extrapolare de idei şi de imagini, cum şi interpretări mai mult sau mai puţin corecte.

            Cuvântul ANTICRIST, are o conotaţie generică şi se referă desigur la oricine este în vreun fel sau altul ÎMPOTRIVA Lui sau prin titulatură şi trăire încearcă să-L ÎNLOCUIASCĂ, mai ales în prerogative.  Datorită înţelesului dublu al particulei “ANTI”.

            Cuvântul ANTICRISTul, adică UNUL, acesta, acela (articularea dându-i sens de UNUL SINGUR şi nu mai mulţi şi nu ALTUL şi nici alţii), pe care îl găsim în “ACELA este ANTICRISTUL, care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul” şi în “Iată amăgitorul, iată ANTICRISTul”, în original şi alte limbi pare a nu avea forţă de “identificare” printr-o anume persoană sau printr-un anume sistem, cum are în Limba Română în această traducere.  S-ar face în primul rând referire la ceea ce REPREZINTĂ cineva decât la CINEVA care reprezintă.

            Cuvântul ANTICRIŞTI, pluralul, nu face nici un fel de dificultate de înţelegere, deoarece din genericul ANTICRIST, oricine şi oricât de mulţi reprezintă şi practică învăţătura împotriva sau în locul lui Cristos, logic, sunt ANTICRIŞTI.

            De asemenea, face lesne sens că de la marea răzvrătire a lui Lucifer în cer şi până la terminarea răului în Univers trecând prin căderea omului şi istoria lui de şase mii de ani pe pământ a existat spiritul de împotrivire lui CRISTOS Creatorul şi Mântuitorul, în toate felurile posibile şi chiar încercări de înlocuire ca lucrare.

            Rămâne aşa dar în discuţie termenul ANTICRISTul, care este destul de tentant prin articulare către UNUL SINGUR, imediat şi mai tentant să ştim CINE.

           În circumstanţa în care ANTICRISTul se ia în considerare, articularea către UNUL nu ne mai permite să susţinem că sunt doi, trei, MAI MULŢI.  Această situaţie intră în ANTICRIŞTI, problemă deja rezolvată.  Rezolvată până acolo că orice om a fost pentru un timp mai scurt sau mai lung ANTICRIST, până la momentul pocăinţei sale.  Rezolvată şi prin faptul că ANTICRIŞTI este o multiplicare de ANTICRIST (termenul generic înţeles şi el), şi nu e multiplicarea ANTICRIST-ului care ar face nu ANTICRIŞTI ci ANTICRIŞTIi (plural articulat), termen ce nu-l găsim în Scriptură.

            ANTICRISTul este termen biblic, cel puţin în Limba Română, (deşi unii traducători în alte limbi menţionează că în original articularea nu ar apare) şi poate e bine să-i căutăm înţelesul într-un SINGUR CINEVA (persoană) sau prin îngăduinţă CEVA (sistem) şi în acest caz singura referire ar putea fi Satana.  EL, ANTICRISTul, iar cei ai lui ANTICRIŞTI.

            A afirma că ANTICRISTul este şi Balaurul şi Fiara din Apă şi Fiara din Pamânt şi Cornul MIC şi desfrânata şi Babilonul cel mare şi Roma păgână şi Roma papală şi Omul Fărădelegii şi 666 şi ateismul şi secularismul etc. este în afara ducerii încotrova binefăcător creştinismului.  Singularul şi articularea obligă la UNUL şi cel puţin din decenţa gândirii referirea să fie făcută la cel mai reprezentativ, Satana, balaurul.

            În acest context, aşteptarea unui personaj OM, cu investiţii de putere negativă din partea lui Satana care să apară pe scena ultimei derulări profetice şi care să fie ANTICRISTul este doar o poveste.  Pe ea s-a construit o întreagă literatură pseudo-creştină, excitantă până la paroxism.

            Biblia vorbeşte despre un personaj OM care va domina cu puterea şi prezenţa sa ultimele evenimente profetice, dar denumirea sa este OMUL FĂRĂDELEGII despre care nu la general ca Ioan în episolele sale despre ANTICRIST, ci specific, vorbeşte Pavel în epistola sa către Tesaloniceni.  Încercarea de a pune egalitate între ANTICRISTul şi OMUL FĂRĂDELEGII poate sta ca asemănare în unele privinţe, dar deloc în altele şi absolut nu în privinţa PERSOANEI, PERSONAJULUI, care cere UNICITATE.  OMUL FĂRĂDELEGII, cel NELEGIUIT se va arăta NUMAI în preziua venirii Domnului care îl va “prăpădi cu arătarea venirii Sale”.  Nu este vorba despre Satana ci de UNUL, OM căci Biblia zice “arătarea lui se va face prin puterea Satanei”. Acest personaj, – deşi prin extrapolare este ŞI un ANTICRIST, după cum ANTICRISTul este şi un om al fărădelegii -, are semnificaţia de bază NELEGIUIT, împotriva ORDINEI DIVINE, împotriva LEGII.  În acest sens Ellen White afirmă într-un capitol întreg din Tragedia Veacurilor că ultima bătălie a istoriei neamului omenesc se va da cu privire la LEGEA lui DUMNEZEU.

          Desigur, nu putem spune că, confundarea ANTICRISTului cu OMUL FĂRĂDELEGII, sau cuprinderea în termenul de ANTICRISTul a tuturor persoanelor sau sistemelor de închinare negative ce s-au perindat în istoria omenirii este neapărat EREZIE, dar dacă un pic de ordine se poate, se mai poate face în gândirea despre lumea profetică ce ne stă înainte, ar fi totuşi un lucru frumos.  Chiar că am spus doar câte ceva. Mai adăugaţi dumneavoastră. Aşteptăm 8 August.

      Benone Burtescu (dburtescu@aol.com)

           

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-