23
Views

   FRUMUSEŢI PRIN ELE ÎNSELE

   Există FRUMUSEŢI de ADEVĂRURI prin ELE ÎNSELE. Prin DEFINIŢIE. Ele nu au nevoie de a fi demonstrate şi nici nu pot fi.

   Deşi Dumnezeu care a făcut LEGILE NATURALE, le RESPECTĂ, aceasta nu înseamnă că El este SERVUL lor. El este DOMNUL lor.

   Iosua 19, 13: “Soarele s-a oprit în mijlocul cerului şi nu s-a grăbit să apună aproape o zi întreagă”.

   Nu vă grăbiţi nici dumneavoastră să-mi daţi explicaţii despre “ce s-a petrecut” atunci, căci vorba lui Iov, ştiu ce vreţi să-mi spuneţi, ba, poate chiar aş mai adăuga şi eu. Dar nu acesta este acum subiectul – de a explica întâmplarea – ci, anume că Dumnezeu care a făcut LEGILE NATURALE este DOMN al lor. Prin definiţie. Nu e de spus că Domnul ÎNCALCĂ LEGILE pe care le-a dat, dar e de acceptat că El, Legiuitorul, este SUVERAN al acestor LEGI.

   Deşi Dumnezeu care a făcut LEGEA MORALĂ, o RESPECTĂ, ea fiind LEGEA EXISTENŢEI, aceasta nu înseamnă că El nu este DOMN al ei ci SLUJITORUL ei. Geneza 6, 13: “Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i NIMICESC împreună cu pământul”. Nu-mi justificaţi “de ce” a făcut Domnul acest lucru pentru că nu despre aceasta este vorba, ci este vorba că Cel care a dat LEGEA MORALĂ este DOMN al ei. Prin definiţie. Nu este de spus că Domnul nu respectă această LEGE VEŞNICĂ, dar este de spus că El este LEGIUITORUL, este DOMN al ei şi din RAŢIUNI SUPREME El ştie ce face cu ea.

   Deşi Dumnezeu a făcut PROFEŢII pentru călăuzirea oamenilor în planurile Sale şi ele se vor împlini aşa cum au fost făcute, El este DOMN peste PROFEŢIILE Sale. Prin definiţie. Nu-mi spuneţi că Domnul nu va veni “înainte să….”, “până ce nu…” argumentându-mi cu ordinea evenimentelor premergătoare venirii Sale. Aşa este, aveţi dreptate. Spuneţi-mi însă că El poate veni ORICÂND, chiar şi “mâine”, chiar şi “azi”, pentru că deşi El RESPECTĂ PROFEŢIILE făcute, este în acelaşi timp DOMN peste PROFEŢII. Prin definiţie. Despre “Ziua Domnului” Pavel zice “nu va veni înainte ca…” Este răspuns nu la “ziua Domnului poate veni pe neaşteptate”, ci la “ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar”.

   Deşi zicerea Domnului “Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propăvăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul”, este absolut adevărată, nu este înţeleaptă propăvăduriea că sfârşitul nu va veni în următorii ani pentru că mai sunt nişte neamuri în anume părţi ale lumii unde evanghelizarea nu a ajuns din pricina “restricţiilor” politice, religioase etc. şi înlăturarea lor nu se prevede curând. Domnul Dumnezeu este DOMNUL HOTĂRÂRILOR a ceea ce înseamnă “orice suflet să fie avertizat”. Deşi este adevăr absolut că nimeni nu poate fi salvat fără jertfa Domnului Isus şi credinţa în El, RAŢIUNI DIVINE vor lua decizie în această privinţă. Prin definiţie. Atitudinea omului la ÎNDEMNURILE DUHULUI SFÂNT care este REPREZENTANTUL Domnului în lume acum – dacă este bună, de ce n-ar putea fi socotită trecere de partea lui Isus şi a răscumpărării prin El chiar dacă “detaliile” pe care noi le considerăm absolut necesare ni se par neîmplinite? Romani 1, 19: “Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu LE ESTE DESCOPERIT în ei”.

   Deşi Dumnezeu NU PREDESTINEAZĂ omul, făptura sa, ci îi respectă LIBERTATEA de ALEGERE, pe care de altfel El i-a dat-o, El este DOMN al acestei LIBERTĂŢI de ALEGERE. Apostolul Pavel ne pune pe HOTARUL acestei FRUMOASE ACCEPTĂRI – prin DEFINIŢIE când zice: “Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum!” “….cine eşti tu omule ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu”? Romani 9.

   FRUMUSEŢEA cea MARE pe care să o ACCEPTĂM, fără demonstraţie, argumentări, dovediri, deşi toate acestea duc la ea – este că Domnul Dumnezeu este DOMN peste ORICINE şi ORICE în veci de veci. După această FRUMOASĂ ACCEPTARE de PRINCIPIU, mai vedem.

   Benone Burtescu (dburtescu@aol.com)

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-