37
Views

 

Puțin mai LA ZI

 

Este bine să ne oglindim spre învățăturile după cele petrecute cu veacuri mai depărtate sau mai apropiate, dar trecute.  Chiar și cu decenii doar.

Tot atât însă este bine să ne oglindim pe noi CEI de azi în CELE de azi ca o prospectare profetică spre mâine.  Trecutul nu trebuie să ne îngroape cu el, iar viitorul nu trebuie să ne surprindă fatal, nepregătiți pentru el.

Acesta este motivul pentru care – cum de multe ori am spus -, „câte ceva” nu este un rechizitoriu, ci o jeluire care nu mi-aș dori să fie contagioasă decât în măsura în care servește vindecării.

Destul de recent a apărut și probabil că mai persistă și azi, învățătura că în Vechiul Testament al Bibliei este scrisă codificat întreaga istorie a omenirii.  Prin diferite calcule matematice și conecții semantice în prima limbă, teologia aceasta a fost făcută cunoscută prin mass media modernă, oricui i-a dat cât de cât atenție.  Scheme televizate prin care erau arătate descifrarea marilor evenimente ce urmau să se întâmple au fost mulțime.  Pe verticală, pe orizontală, pieziș, în cerc și alte modalități de interpretare se ajungea cumva la faptul că această parte de Scriptură conținea toată istoria lumii ce urma să aibă loc.  Erau căutate NUME – și găsite -, precum Napoleon, Hitler, Stalin etc.  și se arătau codificate acolo spre credibilitate.  Nu mă pronunț asupra fenomenului pro sau contra pentru că nu sunt în măsură și „câte ceva” nu trebuie să degradeze în „altceva”, ci cel mult să rămână jeluire, lucru de la care nu mă poate opri nimeni.

Nu mai știu în ce formațiune creștină a avut loc, și cum am zis, poate mai are loc și acum acest fenomen amintit mai sus.  Deunăzi însă, la 3ABN, reprezentanța media a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, deci Biserica din care fac parte – și de aceea jeluirea de față-, am văzut o emisiune pe care o împărtășesc cum nu se poate mai scurt celor ce nu au văzut-o.  Ea a avut loc între Gill, directorul 3ABN și pastorul Ron interlocutorul său cu această ocazie.  Ca să nu creadă cineva că am avut vreo înțelegere greșită personală, amintesc faptul că am vizionat emisiunea împreună cu alți câțiva și nu singur.

Tema convorbirii a fost asemănătoare celei descrise despre codificarea istoriei în Scriptură pe care am amintit-o.  De data aceasta codificare era „în stele”, și se referea și la evenimentele profetice nu doar la cele ale istoriei seculare.  Pastorul Ron a început prezentarea sa cu faptul că înstelarea în mod codificat nu este altceva decât Biblia ca revelare a lui Dumnezeu și planurilor Sale prin Cuvânt.    Directorul Gill se simțea destul de circumspect la ceea ce spunea pastorul Ron și îl întrerupea cerându-i asigurarea că afirmațiile sale nu erau ASTROLOGIE, ci ASTRONOMIE.  Adică Directorul Gill se minuna de ceea ce spunea pastorul Ron, dar îi era teamă să nu intre pe un teritoriu de învățătură străină știindu-se că în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea ASTROLOGIA nu-și are locul.  Pastorul Ron își continua teologia „cititului în stele” ca și cum ai citi Biblia pe versete biblice.  Au fost invocate citate din Iov, Psalmi, Isaia, etc. și chiar din Noul Testament.  În viziunea dânsului, conform textului biblic „Dumnezeu le numește pe toate pe NUME” sau „le dă NUME la fiecare”, însemna că NUMELE stelelor sau constelațiilor – din limba originală – (n-a spus care), ne-ar ajuta să citim în ele ca în Biblie.  În descifrarea istoriei profetice, pastorul Ron a ajuns chiar la amănunte cum ar fi să identifice care stea îl reprezintă pe Petru, care pe Pavel, care constelație reprezintă răstignirea Domnului sau Pentecostul etc.  Directorul 3ABN speriat de cele auzite parcă mai făcea câte un pas înapoi în sine și iarăși întreba dacă nu s-a trecut de la ASTRONOMIE la ASTROLOGIE și confirmarea că NU, parcă-l mai liniștea, dar nu de tot.  Ideea generală era că toată istoria omenirii în profeție poate fi „citită în stele” și numele, așezarea, înfățișarea constelațiilor precum și conecțiile dintre ele, nu sunt altceva decât codificări rămase a fi descifrate și citite acum în zilele de pe urmă.  Înstelarea ar fi un fel de Biblie sigilată până la un timp, adică acum.

Desigur, o mulțime de întrebări ar fi putut fi puse pastorului Ron, întrebări de „față-n față”, dar Directorul, om de treabă și modest și mai ales politicos, s-a abținut de la ele.  Emisiunea este la arhivă și poate fi solicitată și accesată de oricine.

Absolut că Domnul Dumnezeu se descoperă și prin natură în ceea ce privește Atotputernicia Sa, Gloria Sa, și de ce nu, mai ales Iubirea Sa. Că Planul de Mântuire este însă revelat în stele și-l putem descoperi prin citirea în ele spre decodificare, niciodată nu m-am gândit.  Că anumite corpuri cerești prin NUMELE lor codificat fac referire la anumiți patriarhi sau apostoli sau că unele formațiuni astrale sunt așa pentru că ele reprezentau niște evenimente istorico-profetice de trecut, prezent și viitor, nu mi-a dat până acum prin minte.  Ceea ce știam eu este că în zilele de pe urmă, spiritismul sub formă de vrăjitorie, astrologie, comunicare cu morții și altele, va ieși în prim plan cu prezență mare.

S-au întâmplat cele de mai sus nu cincizeci de ani în urmă, nici măcar cini ani, ci doar cinci zile.  Deocamdată mă mir.  Vă voi spune când voi trece la starea de jeluire, căci altceva personal nu sunt în măsură  și calitate să fac.  De jeluit însă, cum am mai spus, nimeni nu mă poate opri.

 

Benone Burtescu  (dburtescu@aol.com)

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
About The Author
-