27
Views

 

   INVITAŢIE sub semnul întrebării

   Dragi cititori, după cum bine ştiţi, sistemic, eu nu am nici şefi, nici subalterni. Dumneavoastră îmi sunteţi fraţi şi prieteni de stat de vorbă, egali şi la fel preţuiţi. Orice sfat este binevenit şi orice decizie este personală. Idealul este ca toţi să ne supunem voinţei Domnului.

   Unii ştiţi, alţii poate nu şi aflaţi acum, că oficial şi la scenă deschisă, comunităţile şi chiar şi grupele de Adventişti de Ziua a Şaptea de Limbă Română din Statele Unite ale Americii au fost sfătuite să se constitue într-o CONVENŢIE sau Congres, sau ceva ce încă nu pare definitivat româneşte, dar numit “SDA Romanian Advisory” în engleză. Cea dintâi manifestare mai importantă a acestui – să-i zicem – FORUM, este ÎNTÂLNIREA de la Chicago ce va avea loc între 4-7 Iulie anul acesta. Fraţii organizatori au propus un MOTTO pentru acest eveniment, care mai întâi a fost “ACTIVE ADVENT” şi care pentru că nu suna prea românesc, a fost schimbat cu “AŞTEPTĂTORII SLAVEI”. Nu mai ştiu cum arată programul Convenţiei după ultima teleconferinţă ţinută pe 27 Mai pentru că nu am mai putut intra la discuţii, dar luând de bun programul foarte detaliat transmis e-mail după penultima conferinţă, prea multe schimbări nu cred că s-au mai făcut.

   Am un prieten de altă confesiune creştină şi m-am gândit să-i vorbesc despre subiectele care vor fi dezbătute la această Convenţie în vederea unor eventuale invitaţii şi recomandări de participare pe care să le fac. Împărtăşesc cu dumneavoastră pe scurt parte din ceea ce s-a petrecut în discuţia cu el. Dacă vi se pare fără însemnătate,uitaţi.

   – Va fi un seminar despre CREAŢIONISM

   – Păi, ce dezbateri se mai pot face într-un seminar “CREAŢIONISM”? Primul verset al Sfintelor Scripturi zice că “La început Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul”. Raportul creaţiunii este aşa de clar, că în afară de scos din el sau de adăugat la el, – lucru de necomentat -, ce seminar s-ar mai putea face. A “dovedi” că ceea ce spune Dumnezeu este adevărat, ce poate însemna? Mai este necesar?

   – Un alt seminar este despre “Homosexualitate şi efectele ei în lumea modernă” pe baza a ceea ce numim studiu de “comportamente alternative”.

   – Nu te supăra, dar în acest domeniu chiar că nu mai este nevoie de comentat. Apostolul Pavel nu ţine un seminar pe această temă, ci în câteva cuvinte sub influenţa Duhului Sfânt, SPUNE simplu şi fără dubiu. În lumea naturală există ordine şi în această privinţă. N-am văzut niciodată un bou alergând după alt bou sau o vacă după altă vacă. Nu vreau să spun că e bine să preferăm a fi bou sau vacă. Desigur, oameni să fim. Dar să fim oameni.

   M-am simţit jenat de limbajul folosit, însă nu i-am replicat, pentru că era pentru prima dată când îl auzeam vorbind aşa. Apoi mi-am adus aminte de ceea ce zice Domnul Dumnezeu prin proorocul: “Boul îşi cunoaşte stăpânul… dar poporul Meu nu ia aminte la Mine”, şi mi-am mai revenit. Mi-am mai adus aminte că Domnul a mai spus “… ori… ori”, referindu-se la imposibilul “alternativei” în privinţa binelui şi răului.

   Deja provocat de răspunsurile lui am continuat spunându-i de alt seminar din program, “Semnele timpului şi soluţiile lui Dumnezeu la provocările din Adventism”. La acest subiect mi-a răspuns că Adventiştii de Ziua a Şaptea – după cât vede el -, nu se ocupă de “semnele timpului” mai mult decât alte confesiuni, dar că este un subiect interesant. Deşi au început cu împlinirea profeţiilor în mărimi de timp şi cronologic în desfăşurarea lor, unii propovăduitori adventişti s-au apropiat în această privinţă neoprotestantismului general care se axează profetic în exclusivitate pe “propovăduirea Evangheliei în toată lumea”. Sub acest generic, în interpretarea că Domnul nu vine până ce ultimului om de pe pământ nu i se predică Evanghelia, statisticile amână indefinit marele eveniment atât de aşteptat, împlinindu-se profeţia lui Petru “… unde este făgăduinţa venirii lui?” şi Domnul venind “ca un hoţ”, adică “pe neaşteptate”, din Evanghelie. S-ar cuveni propovăduirea “întregii Evanghelii”. Oricum, ideea că Domnul nu poate veni pentru că propovăduirea Evangheliei nu a fost făcută tuturor ateilor şi necredincioşilor şi tuturor păgânilor, etc. – în înţelesul nostru omenesc -, îi poate înşela şi pe adevăraţii aşteptători, şi “surprinderea” să se împlinească şi ea. I-am promis un DVD de la discuţii

   Despre “Seminarul de muzică” nu i-am mai amintit pentru că ştiu poziţia lui în această privinţă, fiind el însuşi ţinător de seminarii de muzică. El zice:

   1. Fără rock, manele şi parte din worship în practica muzicală creştină.

   2. Fără “tehnica performantă de sunete în măreţie aisbergică” îngheţătoare de suflete.

   Mi-am băgat INVITAŢIA înapoi în buzunarul sufletului. Mai am câteva săptămâni de gândire. Desigur, e vorba de o invitaţie personală, nu una oficială, deşi Convenţia este deschisă pentru oricine.

   Ajungând la noţiunea de INVITAŢIE OFICIALĂ, nu pot să nu vă spun că mi-a trecut prin minte să propun fraţilor organizatori ai Convenţiei să invite şi un reprezentant al Bisericii din România, dintre oficiali. Cu ani mulţi în urmă se vorbea despre Românii Ortodocşi din Statele Unite care să fie sub jurisdicţia Bisericii din România sau, o altă variantă, să formeze cei din America o “cefalie”, (probabil ceva separat, de sine stătător) pe meleagurile lor de adopţie. Fie că “Romanian Advisory” recent înfiinţat e cefalie, fie că nu, – mai degrabă cred că nu -,o invitaţie către un teolog în funcţie importantă de pe meleagurile de origine românească la o Convenţie a românilor de pe meleagurile de adopţie mi se pare păstrarea frăţiei şi părtăşiei în Mântuitorul.

   Şi mi-ar mai plăcea, deşi n-aş vrea deloc să greşesc -, Convenţia să nu fie doar pro şi contra DNA-homosexualitate, C14 pro şi contra creaţionism, performanţă şi devoţiune pro şi contra elitism şi primitivism creştin, nici amăgirea cu sloganul în “numele” iubirii – “nu speriaţi lumea cu semnele timpului”, sau în muzică o comă de ton mai sus sau mai jos blasfemie, etc. etc. …. Mai presus de orice, dragostea de Domnul şi unii de alţii să ne fie întreagă către bucuria arătării slavei Lui. AŞTEPTĂTORII SLAVEI.

   Benone Burtescu  (dburtescu@aol.com)

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-