41
Views

 

benone_burtescu   “El pune şi răstoarnă pe împăraţi”

Domnul Dumnezeu nu pune şi nu răstoarnă pe împăraţii lumii în mod arbitrar sau la întâmplare sau fără un motiv de drept. El face acest lucru în dreptate şi iubire, şi desigur spre binele lor şi al popoarelor pe care ei le stăpânesc. Ce spectacol de idei şi imagini la “înscăunare” unde se încearcă mai mult o “autoînscăunare”, şi “răsturnare”, când se face orice pentru a nu avea loc! În anormalitatea lumii de după căderea în păcat, Domnul Dumnezeu are totuşi Cuvântul Său de spus şi el este definitoriu. “El pune şi răstoarnă pe împăraţi”. Dacă împăratul Ezechia nu vrea să fie robul Său, atunci El zice despre Nebucadneţar “robul Meu”, Ieremia 25, 9 şi despre Cir El zice “păstorul Meu care va împlini toată voia Mea”, Isaia 44, 28 etc. Uneori acest lucru este definitiv, alteori temporar, după supunerea sau nesupunerea împăratului faţă de voia Lui.

De la numărul de nenumărat al anonimilor credincioşi despre care nimeni nu vorbeşte pe pământ, dar despre care cărţile din ceruri povestesc lucruri nevăzute şi neauzite, şi până la marii împăraţi din istoria lumii cunoscuţi de toţi contemporanii şi de către mulţi din urmaşii lor până la noi, Domnul are aducere aminte de toţi slujitorii Lui cu exactitatea cea mai probitoare.

Câte văduve sărace au pus în vistieria templului doar doi bănuţi sau mai puţin , câte magdalene au spălat picioarele Mântuitorului cu mirul de nard curat al pocăinţei lor, juvaere ale credinţei? Numele lor se odihnesc în cartea vieţii. Minuni adevărate. Domnul nu uită bucata de pâine şi nici paharul cu apă care au fost date celor în nevoie, ci le va arăta la ziua cea mare fiecăruia când El va zice “Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi împărăţia care v-a fost pregătită”.

Alteori, El pune pe “robul Său” în şcoala disciplinei şi calificării pentru lucrarea Sa. Cât timp durează această pregătire, depinde de toate circumstanţele luate în considerare. E mult pentru Moise patruzeci de ani în pustia Madianului? E puţin? Nu calculăm noi. Când a fost gata, Domnul l-a chemat.

Alteori, pe nevinovatelea Domnul cheamă în lucrarea Sa pe unii, împotriva aparenţelor de neînţeles. Daniel, rob în Babilon, dar rob al Domnului. Ce minunată investire de slujire!

Cum am spus însă, Domnul lucrează şi la vârful istoriei mai ales în timpul nostru când vremea este scurtă ca desfăşurare, aşa de mult. “Comunicarea media” a inventat-o omul să transmită el ce vrea, comunicarea media o foloseşte Domnul să-şi transmită voia Sa în împlinirea profeţiilor făcute pentru acest timp. Sus de tot, unde sutele de millioane de oameni privesc fie curioşi de ce se petrece, fie robiţi de plăcerile personale, apar şi mărturii pe căi tainice ajunse acolo, dar controlate de Domnul. Nu prea înţelegem noi de ce Nebucadneţar şi Cir primesc numele de “robul Meu”, dar El ştie şi e bine aşa. Nu este treaba noastră să spunem că aceşti împăraţi vor fi sau nu în Marea Împărăţie căci nu ştim, dar că acolo, la vârf, unde priveşte toată lumea, Dumnezeu este în control cu planurile Sale nu este nici o îndoială. De ce un artist renumit de Hollywood este intervievat pe media globală de către şi mai renumita Oprah şi mărturiseşte că este Adventist de Ziua a Şaptea? De ce hocheistul de performanţă cunoscut de atâta lume apare în emisiune pe 3ABN (ENGAGE), spunând acelaşi lucru despre credinţa sa? De ce în finala mondială de box la care priveşte o grămadă de tineri, Hollyfield face mărturisire că este creştin? De bussines veţi zice. Absolut că da. Dar mărturia este dată la scară profetică. Este greşit să gândim că fără Ezechia nu se poate face lucrarea Domnului. Nebucadneţarii şi Cirii se zvârcolesc de vedenii în paturile lor şi danielii şi neemiii merg credincioşi mânaţi de Duhul Domnului să-i lumineze până să-i răstoarne, căci profeţiile sfârşitului se desfăşoară în grabă. Evenimente aparent contradictorii – pentru înţelegerea noastră – se vor petrece. Dacă la palatul Bisericii sau la Templul Domnului, cei “puşi de Domnul” – căci aşa zice Scriptura, vor tăcea sau vor spune ce nu este în planul Său, se va împlini a doua parte a versetului biblic – “vor fi răsturnaţi”. În televiziunile “profane”, nu “sfinte”, se va face ca în Biblie, propovăduire. Cum, necum, Domnul ştie. De-ar fi să mă gândesc o clipă şi acest lucru îmi e confirmare -, la faptul că de exemplu în ţara noastră sunt membri în parlament şi chiar în televiziunea naţională, oricând gata să dea mărturie pentru Domnul dacă circumstanţele ar cere acest lucru şi mai ales dacă El vrea să-i numească şi să-i cheme “robii Săi’, spunându-le “acum este timpul” sau “pentru acest timp” aţi ajuns la împărăţie.

Nu este vorba de a promova omeneşte cariere politice, artistice sau sportive de performanţă pentru a ajunge la un moment dat slujitor al Domnului de acest fel. Ar fi o greşeală dacă nu s-ar face apel la înţelepciune. Dar când aşa stând lucrurile, aşa ajunse deja, Domnul zice “robul meu Cir”, nu este El cel care hotărăşte? Nu este vorba de a sacrifica viaţa pentru a fi o “lady Gaga” mărturisitoare cândva – eventual – despre Sabat sau credinţă, ci dacă s-a întâmplat din nefericire să fii, marea minune este să cânţi “Eu pentru voi muri”. Doar câte ceva, din cele surprinzătoare care ar putea să se întâmple, căci “Domnul pune şi răstoarnă pe împăraţi”... şi nu numai.

Benone Burtescu  (dburtescu@aol.com)

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-