13
Views

“CORNUL cel MIC” = “OMUL FĂRĂDELEGII” = “ANTIHRISTUL” ?!?

Biblia nu trebuie să fie rescrisă. Nu e nevoie să fie rescrisă. Nu poate fi rescrisă. Ar fi o tragedie. Ar fi tragedia însăşi.

Pornim de la “amănuntul” foarte important, că celor aproximativ 19 milioane de Adventişti de Ziua a Şaptea de pe lume, li se propune pentru perioada 15-21 septembrie 2012 Lecţiunea Şcolii de Sabat cu titlul “ANTIHRISTUL” deşi termenul pe care Apostolul Pavel îl foloseşte în a doua sa Epistolă către Tesaloniceni pe care o studiem este “OMUL FĂRĂDELEGII”. Nu era mai corect ca lecţiunea să se numească “OMUL FĂRĂDELEGII” şi nu “ANTIHRISTUL”? Chiar şi în cazul că “OMUL FĂRĂDELEGII”, ar fi una şi aceeaşi persoană, personalitate profetică cu Antihristul – deşi acest lucru nu e dovedit -, era mult mai la îndemână pentru autor şi mult mai curat pentru cititor a fi folosit termenul din Epistola în studiu, mai ales ca titlu. Când vom studia Epistolele Apostolului Ioan în care vorbeşte de “Antihrişti’, “Antihrist”, să intitulăm lecţiunea “Omul fărădelegii” şi “Oamenii fărădelegii”? Oare titlul Lecţiunii noastre de săptămâna aceasta “ANTIHRISTUL” şi nu “OMUL FĂRĂDELEGII”, să fie o scăpare, o nebăgare de seamă? Să fie o intenţie? Şi dacă da, pe ce motivaţie?

Există o legătură directă între profeţia din Daniel 7, 25 “… şi se va încumeta să schimbe vremile şi LEGEA” şi ceea ce spune Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni 2, 3 “omul FĂRĂDELEGII” etc., şi nu mi-ar fi fost mirare prea mare dacă Lecţiunea Şcolii de Sabat de săptămâna aceasta ar fi avut ca titlu “CORNUL cel MIC”, deşi pe studiul Epistolei a doua către Tesaloniceni singurul titlu cuvenit ar fi fost “OMUL FĂRĂDELEGII”.

Prin definiţie, Biserica Creştină în general sau o biserică creştină anume, nu poate produce ANTIHRISTUL, căci şi-ar dezice crezul. În schimb, Biserica Creştină, dacă vreţi Bisericile Creştine, pot produce “omul FĂRĂDELEGII” şi lucrul acesta este dovedit din plin şi de cel care a SCHIMBAT LEGEA şi de cei care au acceptat această schimbare a LEGII şi “se bucură” de ea. Nu este Biserica Romană cea care oficial declară că ea a schimbat LEGEA? Nu este protestantismul şi majoritatea neoprotestantismului cei care spun că LEGEA a fost DESFIINŢATĂ şi se comportă ca atare? Aşa dar CREŞTINISMUL poate da naştere “OMULUI FĂRĂDELEGII’.

Religiile NECREŞTINE şi lumea fără religie, nu sunt interesate să producă “OMUL FĂRĂDELEGII’, ci să producă “ANTIHRISTUL” – dacă un asemenea personaj are suport profetic biblic. Definiţia pe care Apostolul Ioan o dă, este că “ANTIHRISTUL este acela care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul”, 1 Ioan 2, 22 şi “…care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup”, 2 Ioan 7. Prin orice extrapolare profetică sau de înţeles semantic al termenilor, este foarte greu dacă nu chiar imposibil de făcut confuzie între “OMUL FĂRĂDELEGII” şi “ANTIHRIST”. Confuzia însă se vrea pentru a nu se putea face identificare, cine, de unde şi când.

Literatura creştină volum de tone nenumărate, vorbeşte de “ANTIHRIST”, ca personajul profetic negativ cu care lumea îşi va încheia istoria ei. Este puţină literatură în denominaţiunile neoprotestante – cu excepţia BAZŞ – despre “OMUL FĂRĂDELELGII”, personajul profetic negativ al ultimelor zile de pe pământ despre care lecţiunea de săptămâna aceasta avea de subliniat mai mult, că “Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale, şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale”. Acest personaj este numit “cel NELEGIUIT”, 2 Tesaloniceni 2, 8. În general vorbind, Apsotolul Ioan spune despre antihrişti, profeţi falşi, amăgitori, mincinoşi, slujitori ai Satanei împotrivitorii lui Hristos, puţin după anul 85, că ”au ieşit din mijlocul nostru şi s-au dus în lume”, în timp ce Pavel scrisese Epistola sa către Tesaloniceni cu treizeci de ani mai devreme nu mult după anul 50. Apostolul Ioan nu face nici o trimitere la Epistolele lui Pavel aşa cum se întâmplă cu Apostolul Petru. Când a scris despre “antihrist” şi “antihrişti”, dacă ar fi vorbit despre acelaşi personaj profetic cu “omul fărădelegii’, se presupunea a face referire la el.

Astăzi lumea – lumea creştină -, aşteaptă pe “Antihrist”. Ea nu aşteaptă “Omul fărădelegii”. De ce?

Mărturiile Bisericii AZŞ vorbesc cu prisosinţă despre “omul fărădelegii”, din 2 Tesaloniceni asociat de multe ori cu profeţia din Daniel despre timpul sfârşitului, dar nu cu “antihristul”, “antihrişti” din Epistolele Apostolului Ioan. Ea nu are în învăţătura ei teologia “ANTIHRISTUL”, ci teologia “OMUL FĂRĂDELEGII”. Ellen White nu pune semn de egalitate între “omul fărădelegii” şi “anithrist” ca personaj profetic mondial. Că “omul fărădelegii” nu poate fi “prohrist” şi că “antihristul” nu poate fi un ţinător al Legii, nu este suficientă motivaţie pentru a se susţine că ei sunt unul şi acelaşi personaj profetic.

Domnul vine. Vine curând. Specificul zilelor noastre este haosul moral, fărădelegea, dezordinea. FĂRĂ de LEGEA este ridicată la grad de LEGE. Şi fiindcă tot studiem despre “omul fărădelegii”, nu văd motivaţia pentru care lecţia nu am numi-o aşa. Greşesc?

Materialul bibliografic e la dispoziţia oricui. Aici şi acum, a fost doar câte ceva.

Mă gândesc acum şi la prietenul meu cel bun, poetul Cornel Maftei care a făcut zilele acestea “oda” pentru lecţiunea “Antihristul”, încercând să spună frumos că “Adevărul este întotdeauna iubitor, pe câtă vreme iubirea mai poate fi din când în când şi neadevărată”.

Benone Burtescu (dburtescu@aol.com)

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-