14
Views

   Marea Luptă pe BUCURIE

În Marea Luptă începută în cer împotriva lui Dumnezeu şi continuată pe pământ pentru câştigarea omului de partea lui, Satana nu poate promite viaţa pentru că nimeni nu-l mai crede după ce marea minciună a fost spusă în Eden “hotărât că nu veţi muri”, după care moartea s-a arătat. Conflictul s-a mutat asupra BUCURIEI MÂNTUIRII pe care Domnul Dumnezeu a pus-o în om imediat după căderea în păcat, la porţile închise ale Primului Eden şi care este nădejdea glorioasă prin care poate călători orice om – fiecare în spaţiul şi temporalitatea lui -, către acelaşi infinit şi către aceeaşi veşnicitate, Edenul veşnic. Lupta celui rău prin negarea mântuirii nu mai poate fi dusă, pentru că mărturia jertfei salvatoare este evidentă în tot Universul. Bătălia pe Dreptate şi Iubire este deja pierdută de către Satana şi câştigată de Domnul Isus. Un lucru prin care el mai poate amăgi pe oameni în timpul scurt ce i-a mai rămas este falsificarea BUCURIEI. În locul BUCURIEI MÂNTUIRII, el oferă BUCURIA ORICUM. În locul BUCURIEI în DOMNUL (scripturistică) el oferă BUCURIA în ORICINE. În locul BUCURIEI în Cuvântul Domnului el arată spre BUCURIA în ORICE ÎNVĂŢĂTURĂ.

Istoria lumii, nu numai cea trecută dar şi cea prezentă, pe viu, şi cea viitoare profetică, este plină de momente de mare bătălie pe ceea ce numim BUCURIE. Cine este gata să aleagă între BUCURIA Sfântă şi BUCURIA Deşartă? Cine este dispus să califice sincer soiurile de BUCURIE? Generic, BUCURIA ar trebui să aibă un singur sens, pozitiv, cum de exemplu, PROFET ar trebui să aibă un singur înţeles, adică ADEVĂRAT. Alterarea limbajului de origine, L-a făcut pe Domnul să folosească termenul de PROFET MINCINOS, care din nefericire reprezintă parte din realitate şi nu putem face abstracţie de el, şi tot aşa BUCURIA DEŞARTĂ ca o parte de realitate la fel de nefericită opusă BUCURIEI MÂNTUIRII.

Era BUCURIE în pustie spre Canaan privind înapoi spre Egipt în faţa viţelului de aur? Dar în cele peste o sută douăzeci şi şapte de ţinuturi peste care domnea Ahaşveros în timpul acela special de o sută optezeci de zile de petrecere? Era BUCURIE printre cei o mie de mai mari ai lui Belşaţar la ospăţul nelegiuit, profanator de vase ale Templului din Ierusalim? Ce FEL de BUCURIE? Era BUCURIE când Chivotul Domnului s-a întors în Israel după peregrinarea prin ţinuturi păgâne? Dar când Maria sau Debora au făcut să izbucnească tot poporul în cântece de laudă la adresa Domnului? Despre magii veniţi din Răsărit, Evanghelia ne spune că atunci când au revăzut steaua pe cer în timpul pelerinajului lor în căutarea Împăratului Mântuitor “n-au mai putut de BUCURIE”. Despre femeile care au fost la mormântul Domnului în dimineaţa învierii se spune că “au plecat repede de la mormânt, cu FRICĂ şi cu Mare Bucurie”. În acelaşi timp şi FRICĂ şi BUCURIE? Ce FEL de FRICĂ? Ce FEL de BUCURIE?

Ca să îi abată omului atenţia de la BUCURIA Împărăţiei Cerurilor care s-a apropiat, cel rău îi oferă “BUCURIA” împărăţiei lumii care este pe sfârşite. La nivel mondial, aurul tranzacţiilor comerciale aducătoare de bunăstare cu perspectiva arătării unui Ahaşveros atât de generos că peste toate ţinuturile lumii şi pentru zile care nu se numără va da un ospăţ şi BUCURIE fără limite, este următoarea importantă imagine profetică. Odată pornită această rostogolire de neoprit, atenţia sa se îndreaptă către “cei aleşi” cum zice profeţia, cu aceeaşi ofertă greu de refuzat “BUCURIA”. Fără crez, fără învăţătură, fără poruncă, fără de lege, chiar şi fără decenţă, doar “BUCURIE”.

BUCURIA MÂNTUIRII este însă de neconfundat pentru cine o caută sincer în Sfintele Scripturi şi este dispus să se alăture ei. Ea este în primul rând CONSTANTĂ indiferent de împrejurări. Prezenţa ei, aceeaşi, în situaţii opuse îi arată autenticitatea. “Bucuraţi-vă TOTDEAUNA în Domnul”, Filipeni 4, 4. Chiar şi atunci când…? Chiar şi atunci. Mai ales atunci. Când se bucura Apostolul Pavel mai tare?

Temporalitatea BUCURIEI îşi găseşte rostul numai slujind BUCURIA cea veşnică.

“Cei ce se BUCURĂ ca şi cum nu s-ar bucura”.

   “Cei ce plâng ca şi cum n-ar plânge”. 1 Corinteni 7, 30

Ce fel de BUCURIE este aceasta? Ce fel de plâns este acesta? Amândouă şi toate câte ţin de ele, slujind BUCURIEI MÂNTUIRII.

Invitaţia la BUCURIE IEFTINĂ care se va dovedi curând BUCURIE DEŞARTĂ nu este de onorat fie că vine din trusturile materiale lumeşti, fie că vine sub semnătură religioasă de mare recomandare. BUCURIA MÂNTUIRII este sub semnătura Domnului. Avem de verificat sub ce semnătură ne bucurăm.

Benone Burtescu (dburtescu@aol.com)

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-