27
Views
ECUMENISM

UNITATE în DIVERSITATE sau DIVERSITATE în UNITATE?

ECUMENISMUL adevărat este DIVERSITATE în UNITATE. Această stare de EXISTENŢĂ este cea divină. În ea, DIVERSITATEA slujeşte UNITĂŢII în mod liber dar LEGIC. În ea nu este nevoie de a UNI diversităţile. Ele îşi au locul lor de la sine. Acesta este SISTEMUL CERESC. În el nu este nevoie de nici o mişcare ecumenică, pentru că UNITATEA există, este chiar EXISTENŢA şi nu este vorba de un vis la care să se ajungă prin compromisuri, nu este vorba de tolerare în cadrul diversităţilor, ci de o stare reală şi egală deja.

Acesta este SISTEMUL de Existenţă dumnezeiesc în care nu sunt două fiinţe sau lucruri la fel şi care sunt unite fără să simtă nevoia de a se uni. UNITATEA nu porneşte din partea DIVERSITĂŢILOR, ci DIVERSITĂŢILE se întorc (întoarcere continuă) în UNITATEA care le-a desfăşurat prin manifestarea existenţei într-o libertate deplină.

Nu tot aşa stau lucrurile cu UNITATE în DIVERSITATE, ca lozincă pe pământul nostru prin eforturi seculare, fără de Dumnezeu şi fără supunere legilor UNITĂŢII şi DIVERSITĂŢII stabilite de El. În această zonă, DIVERSITĂŢILE se chinuiesc prin COMPROMIS, prin TOLERARE, la o supravieţuire temporară oricum, o mare utopie pentru că încercarea aceasta este împotriva naturalului. Cioplim diversităţile pentru a încăpea în UNITATE, le mutilăm pentru a le UNIFORMIZA. Rezultatul va fi că DIVERSITĂŢILE nu se vor lăsa ciuntite prea mult şi fiecare considerându-se nedreptăţită în procesul ecumenic pământesc, va refuza UNIREA chiar dacă într-un anume fel ar dori-o. Aici se poate vorbi de diferenţa dintre “a fi uniţi” şi “a fi unitari”. Se urmăreşte cu disperare UNIREA ignorându-se UNITATEA. Absurd. Câte UNIUNI sunt pe lume? O mulţime. Deocamdată aceste UNIUNI sunt DIVERSE. Ecumenismul GLOBAL vrea să facă o MARE UNIUNE – UNA, unind UNIUNILE existente. Aceasta nu se poate face – limbaj omenesc – decât prin compromisul ca fiecare din ele să se lase modelate după anumite reguli de uniformizare. În MAREA UNIUNE, nici o UNIUNE nu va mai arăta cum a fost mai înainte. Adică DIVERSITĂŢILE vor fi adjustate după un MODEL care ar încăpea în MAREA şi SINGURA UNIUNE. Nu înseamnă acest lucru că DIVERSITATEA dispare? Şi dacă DIVERSITĂŢILE vor dispare se mai poate vorbi de UNITATE în DIVERSITATE? Nu va fi aceasta de fapt o UNITATE în UNIFORMITATE? Stupid.

Există desigur mişcări ecumenice politice, financiare, dar termenul provenind din unirea religiilor este folosit cu precădere în acest domeniu, în celelalte fiind mai potrivit termenul globalizare. Lozinca ecumensimului religios este de data aceasta împrumutată din secular. UNITATE în DIVERSITATE. Adică realitatea în lumea religioasă este DIVERSITATEA şi aceste DIVERSITĂŢI să se unească. Dacă DIVERSITĂŢILE ar fi toate bune, până la ultima, mişcarea ecumenică, de unire adică, n-ar avea sens. Nimeni nu-şi închipuie că în lumile cereşti este vreo MIŞCARE ECUMENICĂ, pentru că unde este UNITATE nu este nevoie de UNIRE. De aceea Biblia nu zice FIŢI UNIŢI, ci zice FIŢI UNA.

Mişcarea ecumenică de UNIRE a fracţiunilor creştine sau a religiilor lumii n-ar fi necesară dacă ceva n-ar fi greşit. Din păcate, în loc să elimine ceea ce este greşit, ea îl păstrează sub numele de DIVERSITATE UNITĂ.

În sfârşit, mişcarea ecumenică în religie, încalcă principiul de bază că direcţia lucrurilor este DE LA UNITATE spre DIVERSITATE şi nu DE LA DIVERSITATE spre UNITATE şi din această pricină este o muncă în zadar. Cel mult s-ar putea ajunge la o unire administrativă şi nu teologică sau filozofică, la UNIFORMIZARE şi nu la UNITATE. Aceasta implică însă legi noi pentru cei ce nu vor să se uniformizeze, legi de eliminare a DIVERSITĂŢILOR refractare.

Ce frumos şi bine ar fi să ne întoarcem toţi, oricât de DIVERŞI în rătăcirile noastre, către Domnul Dumnezeu, UNITATEA de CĂPĂTÂI, singura în care orice DIVERSITATE are loc, pentru că ea nu se referă la BINE şi RĂU, ci la infinirea de modalităţi în care BINELE poate fi exprimat. Aşa va fi veşnicia. Nici o mişcare ecumenică, pentru că nu va fi vorba de falsa lozincă UNITATE în DIVERSITATE, ci de legea EXISTENŢEI UNIVERSALE numită DIVERSITATE în UNITATE.

Benone Burtescu (dburtescu@aol.com)

 

 

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-