17
Views

 APOCALIPSA lui Ioan, VEDENIE sau VIS?

Pescarul Simon Petru, ucenicul Domnului Isus, Apostolul Său, aşa cum era el mai ales în prima parte a uceniciei, mai repezit, mai predispus să greşească prin implicarea imediată în orice, ŞTIA SCRIPTURILE. La acuzaţia din Ziua Cincizecimei că cei sub influenţa Duhului Sfânt ar fi “plini de must”, Petru a citat pe dinafară pe proorocul Ioel, despre proorocia: “… TINERII voştri vor avea VEDENII, şi BĂTRÂNII voştri vor VISA VISURI”.

Deunăzi, în mod arbitrar şi deloc în contextul întregei Scripturi, cineva şi-a construit predica pe această porţiune de text profetic din care a dedus două generaţii de oameni ca vârstă, TINERI şi BĂTRÂNI şi două manifestări pentru fiecare dintre ele, VEDENII şi VISURI. Nu a fost lăsată posibilitatea înţelegerii că spiritual vorbind, TINERII pot VISA VISURI şi că BĂTRÂNII pot avea VEDENII în cadrul lucrării Duhului Sfânt asupra oamenilor în zilele de pe urmă, nici că tinerii pot visa visuri şi bătrânii pot avea vedenii.

Odată gândind în acest fel şi aducând situaţia la prezent, delimitarea în cadrul celor prezentate s-a făcut automat deşi chiar şi în aceste date ale problemei, cumva forţat. “VISURILE” născându-se din “trăirile trecute”, sunt doar nişte “retrăiri” în somn, fără nici o semnificaţie spirituală de viitor. Cu alte cuvinte, “BĂTRÂNII vor VISA VISURI” nu implică spiritual ce este de făcut, ci reprezintă o stare STATICĂ ce nu intră în perspectivă, planuri de lucrare etc. Ei VISEAZĂ şi gata. Ei pot visa orice căci nu contează, pentru că nu intră în dezbatere şi băgare în seamă. Nu trebuie luat în consideraţie acest aspect. Desigur, nu s-a întrebat că dacă este aşa, de ce a mai fost nevoie să fie menţionat acest lucru în profeţie.

Această “rezolvare” a porţiunii profetice “BĂTRÂNII voştri vor VISA VISURI”, a făcut mai uşor de comentat cealaltă parte a profeţiei “TINERII voştri vor avea VEDENII”. Toată greutatea spirituală a fost trecută pe această declaraţie, prin contrast. “TINERII” sunt cei care duc în spate PREZENTUL şi în minte VIITORUL. Toată lucrarea este pe umerii lor şi ideile şi iniţiativa şi responsabilitatea le aparţine. Contrastul de vârstă TINERI – BĂTRÂNI este aplicat în “VEDENII” – “VISURI”. Aşa că BĂTRÂNII cu trecutul şi VISURILE lor nu ar trebui să se intersecteze cu TINERII şi VEDENIILE lor despre viitor, pentru că lucrarea ar fi încetinită. Mentalitatea veche nu trebuie să stânjenească mentalitatea cea nouă, să împiedice “progresul” spiritual, chipurile.

Pare frumos, sună a redeşteptare din adormire unde se începe spre un vizionarism de mare revoluţie spirituală înnoitoare. Pare chiar prea frumos pentru a nu-mi trezi suspiciune. Am observat imediat că există un paralelism între versetele 28, 29 din Ioel capitolul 2 şi versetele 16, 17 ale aceluiaşi capitol şi că profeţia capătă alte dimensiuni de înţelesuri. Adică “după aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voştri vor visa visuri şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea” este împlinirea exactă spusă în cuvintele “Strângeţi poporul, ţineţi o adunare Sfântă! Aduceţi pe bătrâni, strângeţi copiii, chiar şi pruncii de la ţâţă! Să iasă mirele din cămara lui şi mireasa din odaia ei! Preoţii, slujitorii Domnului, să plângă între tindă şi altar…” Cele două imagini profetice sunt la fel de “întregi” în cuprindere. Elementele uneia se regăsesc în cealaltă. Aşa este Scriptura, de la un capăt al ei la celălalt. De ce să fie VÂRSTELE în acelaşi loc, în aceeaşi imagine profetică dacă nu toate sunt necesare, ba chiar antagonice?

COPILUL Samuel a avut o VEDENIE profetică despre pedepsirea casei lui Eli. BĂTRÂNUL Ioan, a avut marea VEDENIE, revelaţie despre tot ceea ce se va petrece în zilele de pe urmă. TÂNĂRUL Iosif, zice Biblia “a visat un vis” Geneza 37, 5, şi doar puţin mai târziu aflăm că “a mai visat un alt vis”, Geneza 37, 9. Despre Daniel ni se spune în cartea sa la capitolul 7, 1: “Daniel a VISAT un VIS şi a avut VEDENII în mintea lui…” La aceeaşi vârstă şi VISURI şi VEDENII. Acest lucru mă face să cred că deşi VÂRSTELE au însemnătatea lor şi că absolut Duhul Sfânt îşi face lucrarea folosind oamenii şi împrejurările şi vremile, El este deasupra oricăror circumstanţe, iar rigiditatea noastră de interpretare mai ales când e construită tendenţios fie ea şi din elemente de Scriptură este nedorită Domnului. Nu e de nici un bine ca generaţiile să fie puse în boxe separate, chipurile pentru a nu se “incomoda” una pe alta, ci dimpotrivă. Aşa se încheie Scripturile de până la venirea Domnului pe lumea noastră. “El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor…” Maleahi 4, 6. Şi de fapt aşa încep Scripturile Evangheliilor, cu Ioan Botezătorul recunsocut de Domnul ca împlinind această profeţie. În zilele noastre, cele mai de pe urmă, nu tot asa?

Benone Burtescu (dburtescu@aol.com)

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

Despre autor
-