29
Views

   LITERALUL şi SIMBOLUL în PROFEŢIE

                                        I

   Cel mai greu lucru de abordat în privinţa înţelegerii profeţiilor este MIXTIUNEA şi DELIMITAREA între LITERAL şi SIMBOL. Nici măcar CRONOLOGIA nu ne ajută în această privinţă pentru că ea nu este respectată. Uneori LITERALUL derivă din SIMOBL, alteori SIMBOLUL urmează LITERALULUI. Babilonul simbolic din Apocalipsa este construit pe Babilonul real din câmpia Mesopotamiei, mielul de jertfă din Veciul Testament, preînchipuia, era simbol al adevăratului Miel de Jertfă, Domnul nostru Isus Hristos. Uneori, în acelaşi capitol şi chiar în acelaşi verset biblic ceva ne trimite spre literal şi altceva spre simbol. De aceea înţelegerea sub lupa raţiunii numai, nu duce la nimic bun, iar acceptarea iraţională, oricum, nu e cu nimic mai de folos. Totuşi, acolo unde evidenţa este edificatoare, nu este nici un merit a susţine contrariul numai de dragul argumentării ieftine.

   Domnul Dumnezeu a adus la existenţă LITERAL întregul Univers, inclusiv pământul şi omul de pe el prin creaţiune. Se pare – cu toate că aici mai poate fi loc de gândire – că SIMBOLUL este folosit numai pe pământul nostru şi numai după căderea în păcat, pentru învăţarea revenirii la frumuseţile reale, LITERALE pierdute, şi doar în cadrul Planului de Mântuire şi mai literal decât orice realitate. Direcţia este ca prin SIMBOL să înţelegem LITERALUL şi nu invers. Se pare – cu toate că şi aici mai poate fi loc de gândire – că după terminarea istoriei păcatului, SIMBOLISITICA nu-şi va mai avea rostul, mântuiţii intrând în LITERALITATEA veşnică a lucrurilor cereşti.

   Deşi excluderea valorilor simbolistice ale Bibliei ar fi o mare greşeală în efortul de înţelegere al profeţiilor, ceva mă face să cred că o şi mai mare greşeală – în care Satana vrea să ne ducă -, este eliminarea LITERALITĂŢII.

   Declarând Biblia o carte SIMBOLICĂ doar, am fi la un pas de legendă şi nu departe de ficţiune. Pe această linie, neputându-se nega Evangeliile, ele sunt interpretate greşit ca prezentând jertfirea Domnului Isus în SIMBOL şi nu în LITERAL, o formă, o închipuire extraodinar de bine regizată, dar IREALĂ.

   După ce Cartea Apocalipsei a fost declarată “SIMBOLISM” şi de către seculari şi de către mulţi teologi, se procedează în acelaşi fel cu Cartea Genezei. Adică CREAŢIUNEA şi RĂSCUMPĂRAREA, nu sunt LITERALE, reale, ci SIMBOLURI. Aici ajunşi ne întrebăm: Simbolizând CE? Căci SIMBOLUL fără LITERALUL pe care îl simbolizează e nimic. Ba chiar mai puţin decât nimic, o încurcătură. Adică diferenţa dintre o LIPSĂ REA şi o PREZENŢĂ REA. Preferabilă prima, desigur.

   Din când în când, pentru că ne place SIMBOLISMUL care nu prea ne implică pe noi LITERALII, REALII, Biblia ne aduce la REALITATE, spunându-ne pe loc ce înseamnă SIMBOLUL folosit ca nu cumva să fie vreo înţelegere greşită de urmările cărora să ne apărăm vina.

   Câteva exemple din cea mai plină de simbolisme carte a Bibliei – Apocalipsa.

    – 17, 1: “… judecata DESFRÂNATEI celei mari” – simbol – “care şade pe APE MARI” – simbol.

   – 17, 15: “APELE pe care le-ai văzut” – simbol, “sunt NOROADE, GLOATE, NEAMURI şi LIMBI” – literal.

   – 17, 18: “şi FEMEIA pe care ai vazut-o” – simbol – “este cetatea cea mare” – literal.

   – 19, 8: “INUL SUBŢIRE” – simbol, “sunt FAPTELE NEPRIHĂNITE ALE SFINŢILOR” – literal.

   – 19, 10: “Căci mărturia lui Isus”, aici simbol, “este duhul proorociei” – aici LITERAL, căci nu se face trimitere de la simbol tot la SIMBOL, ci de la SIMBOL la LITERAL şi eventual invers.

   – 9, 14 – În trâmbiţa a 6-a: “Dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legaţi la râul cel mare Eufrat”. Vorbire SIMBOLICĂ sau LITERALĂ? Cei mai mulţi comentatori spun că SIMBOLICĂ. – 9, 15: “Şi cei patru îngeri care stăteau gata pentru CEASUL, ZIUA, LUNA şi ANUL ACELA” până acum intepretare SIMBOLICĂ, “au fost dezlegaţi CA SĂ OMOARE A TREIA PARTE DINTRE OAMENI”, vorbire LITERALĂ sau tot SIMBOLICĂ? Nu s-a făcut încă aici o interpretare cu privire la această a doua partea a textului.

   – 9, 16: “Oştirea lor era în NUMĂR de DOUĂZECI DE MII DE ORI ZECE MII”, număr SIMBOLIC sau LITERAL? Nu am nici o sursă de interpretare.

   – 16, 12: “Al şaselea (înger) a vărsat POTIRUL lui peste râul cel mare, Eufrat” – SIMBOL sau LITERAL? Acelaşi eveniment cu cel din trâmbiţa a şasea? “Şi apa lui a secat” interpretare SIMBOLICĂ “ca sa fie pregătită CALEA ÎMPĂRAŢLOR” – SIMBOL sau REAL? – “…care au să vină din RĂSĂRIT”, SIMOBL sau LITERAL? Dacă împăraţii vin din RĂSĂRIT, unde vin? În Israelul LITERAL, SIMBOLIC?

   Ellen White ne îndeamnă să cercetăm cărţile Bibliei, Daniel şi Apocalipsa. Să facem şi noi acest lucru în cea mai mare umilinţă de înţelegere.

   Benone Burtescu (dburtescu@aol.com)

CÂTE CEVA – Benone Burtescu

| Generale |
Despre autor
-