11
Views

Data de 24 noiembrie 2007 reprezintă punctul de pornire al unei mişcări ce avea să influenţeze capital comunitatea Filadelfia şi lucrarea acesteia.

La iniţiativa fratelui Turturică Ionel, comunitatea a organizat un Sabat dedicat chemării „oilor pierdute ale casei lui Israel”, adică o invitaţie de reîntoarcere în sânul bisericii a celor care au fost cândva membri.
Iniţiativa s-a dovedit a fi una inspirată astfel că, în urma influenţei Duhului Sfânt şi al efortului susţinut al uneltelor omeneşti, pe 7 iunie 2008, 24 de persoane – majoritatea foşti membri ai bisericii AZS – păşeau în apa botezului. Un merit deosebit se atribuie iniţiatorului proiectului, fratele Turturică Ionel, care a pus suflet în această lucrare, jertfind timp, energie şi resurse materiale.
Numai că lucrurile nu s-au oprit aici. După o perioadă de relativă linişte, comunitatea Filadelfia s-a văzut în faţa unei noi provocări evanghelistice. În ultimul Sabat din luna ianuarie 2009, biserica a fost luată cu “asalt” de mulţimea de oameni venită la prezentarea serviciului divin, fără nici o invitaţie, fără ca să fi fost făcut vreun plan de evanghelizare. Se aflau în sală peste 250 de persoane, majoritatea nefiind membrii bisericii AZS. Credem că fenomenul a fost provocat de lucrarea tăcută a Duhului Sfânt, coroborată cu lucrarea eficientă a grupelor de rugăciune din cartier, factorul declanşator fiind teama provocată de scandalul paşapoartelor biometrice.
Oamenii şi-au zis: „Gata, vine sfârşitul! E timpul să ne pocăim!”.

Astfel, atât pe 30 cât şi pe 31 ianuarie clădirea bisericii a fost arhiplină cu mulţimea de oameni venită să asculte Cuvântul.
Pastorul comunităţii a simţit că este un moment prielnic pentru propovăduirea Evangheliei şi a întrebat participanţii dacă ar fi de acord să se întâlnească şi în următoarele zile pentru a aprofunda învăţăturile din cartea APOCALIPSA, în mod special pe cele care se refereau la semnul fiarei şi la revenirea Domnului nostru Isus Hristos.
Le-a reamintit că cei care vor participa vor afla adevărul şi vor deveni liberi. Chemarea adresată se aseamănă izbitor de mult cu chemarea adresată pe vremuri de profetul Ilie poporului iudeu pe muntele Carmel.

Deşi credeam că numărul participanţilor se va micşora la întâlnirile din cursul săptămânii, am avut parte de o surpriză plăcută: nu numai că nu s-a micşorat, dar cu fiecare prelegere, numărul lor creştea!
A urmat apoi o săptămână de evanghelizare publică ţinută de pastorul Paul Boeru, care a prezentat profeţiile Bibliei într-un mod foarte clar, arătând cum evenimentele actuale sunt împlinirea acestor profeţii.
La sfârşitul campaniei de evanghelizare, 71 de persoane şi-au manifestat dorinţa de a participa la seminarii biblice pentru a afla mai multe despre Evanghelie.

Dintre aceştia, 41 au participat regulat la seminariile susţinute de pastorul comunităţii în perioada Martie-Mai 2009, cu o frecvenţă de trei întâlniri pe săptămână. Cu dragoste, răbdare şi tact el a reuşit ca, pe parcursul celor 27 de întâlniri, să insufle celor prezenţi iubirea pentru Dumnezeu precum şi dorinţa tot mai arzătoare de a-şi preda cât mai curând viaţa lui Dumnezeu.
După terminarea ciclului de studii biblice, s-a desfăşurat o campanie de evanghelizare publică pe durata unei săptămâni, susţinută de pastorul comunităţii, predicile prezentate aliniindu-se sub titlul „SEMNE”.

Astfel a venit şi fericita zi de 13 iunie. 26 de suflete s-au declarat pregătite să-l primească pe Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor personal, majoriatea dintre ei fiind tineri. Filadelfia a îmbrăcat iar haine albe de sărbătoare.

Sunetul dulce şi armonios al ansamblului de blockflotte a comunităţii, aflat la prima reprezentaţie publică, a dat o culoare originală programului şi a bucurat ascultătorii.La eveniment au fost prezenţi pastorul Teodor Huţanu – preşedintele Uniunii Bisericilor Adventiste din România şi Romică Sîrbu – directorul departamentului Educaţie şi Viaţa de familie, la nivelul Uniunii.

Predica prezentată de pastorul Teodor Huţanu a responsabilizat ascultătorii lansând mesajul „Tu eşti un semn!”, şi s-a bucurat de un auditoriu alcătuit din peste 400 de persoane, afară de alte câteva zeci care nu au mai avut loc în sală, mulţumindu-se să stea în curtea bisericii. Apelul adresat la finalul predicii a atins inimile a aproximativ 40 de persoane care au ieşit în faţă declarând că şi ei sunt gata să Îl urmeze pe Isus.

În bazin au păşit pastorul Romică Sîrbu, un apropiat al comunităţii Filadelfia şi pastorul comunităţii, Danubian Modoran, care s-a ocupat îndeaproape de pregătirea celor care urmau să primească botezul.

Rând pe rând, candidaţii au intrat în apa botezului, iar la sfârşit au fost oferite flori, s-au făcut fotografii şi au curs lacrimi de bucurie.
Trebuie menţionat faptul că acest eveniment nu s-ar fi materializat fără călăuzirea Duhului Sfânt şi abnegaţia şi dragostea de care a dat dovadă acest tânăr pastor (Danubian Modoran), aflat la oficierea primului botez.

De asemenea, comitetul comunităţii merită toată aprecierea pentru mobilizare şi pentru modul în care a susţinut pastorul pe parcursul evenimentelor premergătoare botezului. Un merit deosebit se atribuie responsabilului cu lucrarea personală, fratele Lupu Virson care, pe parcursul întregii perioade în care s-au desfăşurat acţiunile evanghelistice a fost mâna dreaptă a pastorului ţinând evidenţa celor prezenţi, vizitându-i, semnalând cazurile speciale, menţinând grupe de rugăciune şi motivând şi pe alţii să se implice în lucrare; fiind unul dintre cei 24 care s-au botezat în urmă cu un an, a ştiut să se apropie de sufletele noilor veniţi.

Acum, după bucuria evenimentului, e linişte la Filadelfia… Dar nu va dura mult. Cele 40 de suflete care şi-au declarat public intenţia de a-L urma pe Isus ne obligă la noi planuri de evanghelizare încununate de o nouă sărbătoare.

A consemnat
Oncea Eduard, responsabil Departament Comunicare, comunitatea Filadelfia

eduard_87@yahoo.com

Mai jos gasiti cateva fotografii de la acest eveniment.

Sărbătoarea continuă: 26 de suflete primesc botezul în comunitatea Filadelfia

| Evanghelizare, Social |
Despre autor
-