17
Views

Institut Adventist

Oferta de studii

 •  Teologie Adventistă Pastorală
 • Asistenţă Socială
 • Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Engleză
 • Pedagogia Învăţământului Primar și Preşcolar

Ce este Institutul Teologic Adventist?

Institutul Teologic Adventist este instituţie de învăţământ superior adventistă care, în conformitate cu filosofia educaţiei creştine şi cu idealul educaţional definit prin Legea educaţiei naţionale, îşi înscrie activitatea  în câteva direcţii prioritare: dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a caracterului moral al studenţilor, a individualităţii umane, formarea personalităţii responsabile, asumarea unui sistem de valori biblice-creştine strict necesare pentru împlinirea personală, pentru dezvoltarea spiritului slujirii dezinteresate a semenilor, a spiritului antreprenorial, pentru dezvoltarea cetăţenească activă în societate.

De ce să alegeţi Institutul?

Noi vă oferim:

 • Educaţie creştină pentru dezvoltarea spirituală şi profesională;
 • Cursuri susţinute de profesori şi specialişti din mediul universitar românesc şi din străinătate;
 • Predare – învăţare – evaluare cu mijloace moderne şi creative;
 • Burse acordate pentru performanţe academice;
 • Oportunităţi pentru reducerea taxelor şcolare;
 • Acces la o bibliotecă modernă şi sală de lectură dotată cu mii de cărţi şi reviste de specialitate;
 • Acces permanent şi gratuit la internet wireless;
 • Cămine studenţeşti cu dotări moderne;
 • Alimentaţie sănătoasă şi variată în cadrul cantinei;
 • Activități misionare în țară și peste hotare (Uganda 2005, Venezuela 2006, Malaezia 2007, Tanzania 2008, Nicaragua 2009, Malawi 2010, Filipine 2011, Moldova 2013, Ruwanda 2013);
 • Participarea la concerte naţionale şi internaţionale cu orchestra de clopote (Italia – 2012, Slovenia – 2012, Austria – 2012, Germania – 2012);
 • Excursii la costuri reduse, organizate anual în afara ţării (Italia – 2007 și 2012, Grecia – 2008, Turcia – 2009, Austria și Cehia 2011, Slovenia 2012, Germania, Austria și Ungaria 2013);
 • Acces la facilităţile bazei sportive a Institutului (sală de fitness, terenuri pentru jocuri de echipă).
 • Oportunități pentru reducerea taxelor școlare

1. Specializarea: Teologie Adventistă Pastorală înfiinţată în anul 1924 şi acreditată în anul 2009

 • Numărul de locuri: 25
 • Durata studiilor: 8 semestre / 4 ani
 • Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 • Diploma acordată: licenţă în teologie

 Calendarul admiterii 2013

Sesiunea de vară:

 • Înscrieri: 15-22 iulie
 • Examene: 23-24 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 24 iulie

Sesiunea de toamnă:

 • Înscrieri: 9-16 septembrie
 • Examene: 17-18 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 18 septembrie

2. Specializarea: Limba şi Literatura Română-Limba şi Literatura Engleză specializare înfiinţată în anul 2008, autorizată provizoriu, candidată la acreditare

 • Numărul de locuri: 25
 • Durata studiilor: 6 semestre / 3 ani
 • Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 • Diploma acordată: licenţă în filologie

Calendarul admiterii 2013

Sesiunea de vară:

 • Înscrieri: 15-24 iulie
 • Interviu: 25 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 25 iulie

Sesiunea de toamnă:

 • Înscrieri: 9-18 septembrie
 • Interviu: 19 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 19 septembrie

3. Specializarea: Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar specializare înfiinţată în anul 2008, autorizată provizoriu, candidată la acreditare

 • Numărul de locuri: 25
 • Durata studiilor: 6 semestre / 3 ani
 • Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 • Diploma acordată: licenţă în ştiinţele educaţiei

Calendarul admiterii 2013

Sesiunea de vară:

 • Înscrieri: 15-23 iulie
 • Interviu: 24 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 24 iulie

Sesiunea de toamnă:

 • Înscrieri: 9-17 septembrie
 • Interviu: 18 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 18 septembrie

4. Specializarea: Asistenţă Socială înfiinţată în anul 1999 şi acreditată din anul 2008

 • Numărul de locuri: 25
 • Durata studiilor: 6 semestre / 3 ani
 • Forma de învăţământ: cu frecvenţă
 • Diploma acordată: licenţă în asistenţă socială

Calendarul admiterii 2013

Sesiunea de vară:

 • Înscrieri: 15-22 iulie
 • Interviu: 23 iulie
 • Afişarea rezultatelor: 23 iulie

Sesiunea de toamnă:

 • Înscrieri: 9-16 septembrie
 • Interviu: 17 septembrie
 • Afişarea rezultatelor: 17 septembrie

Cine se poate înscrie la concursul de admitere ?

La concursul de admitere se pot înscrie cetăţeni ai României, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.  Absolvenţii de liceu din promoţia 2013 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa tip, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat. Diploma de bacalaureat în original va fi depusă cel târziu în prima zi a anului universitar, respectiv 1 octombrie 2013.

Un candidat poate participa concomitent la admitere la mai multe facultăţi sau domenii din aceeaşi instituţie sau din instituţii diferite de învăţământ superior, dar poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Mai multe informații despre programul de studii care vă interesează, oportunități după finalizarea studiilor, mărturii ale absolvenților, ce acte sunt necesare la dosarul de înscriere, care sunt costurile serviciilor în perioada admiterii, care este taxa de studii, cum se plăteşte, cum se ajunge în campus sau orice alt subiect de interesa despre Institutul Teologic Adventist, găsiți la următoarele date de contact:

INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST

www.institutadventist.ro

 • Tel./Fax: +40 213 69 53 50
 • Orange:   +40 744 68 51 23
 • Email: secretariat@institutadventist.ro
 • Adresa: Şos. Decebal, nr. 11-13, Com. Cernica, 077035, Jud. Ilfov, România

Admitere la Institutul Teologic Adventist 2013

| Anunturi, Generale, Tineret |
Despre autor
-