13
Views

Institutul Teologic Adventist CernicaDezideratul şi visul tuturor factorilor de răspundere din conducerea Institutului Teologic Adventist şi a Bisericii Adventiste din România din ultimii şaptesprezece ani, s-a împlinit pe data de 24 septembrie 2009. La aceasta dată Consiliul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (Consiliul ARACIS) a validat rapoartele comisiilor de specialitate despre calitatea învăţământului universitar din cadrul specializării Teologie adventistă pastorală de la Cernica. Aşadar, Institutul Teologic Adventist are cea dea a doua specializare acreditată, prima fiind Asistenţa socială. În felul acesta, Specializarea Teologie adventistă pastorală din România este cea de-a doua şcoală adventistă de nivel superior din Europa care a obţinut acreditarea. Lupta a fost lungă şi asiduă, dar acum, graţie harului lui Dumnezeu ea este câştigată. Soli Deo Gloria!

Szalos-Farkas Zoltán/Şef catedră ITA

Acreditarea Specializării Teologie Adventistă Pastorală din cadrul Institutului Teologic Adventist

| Anunturi, Buletin Saptamanal, Buletin Tineret, Generale |
Despre autor
-