Views

 

Comentariu realizat de pastorul Alejandro Bullon

 

                                  STUDIUL 9

 

            Amăgirile din timpul sfârşitului

 

 

Într-o lecţie anterioară am văzut că Lucifer s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu şi a încercat să ia cu el majoritatea îngerilor. Instrumentele preferate pe care le-a utilizat ca să-şi ajungă scopul au fost minciuna, înşelătoria, falsificarea şi ispitirea. După aceea Lucifer a venit pe pământ vrând să înşele pe Adam şi Eva, dar nu s-a prezentat ca diavol, ci s-a camuflat sub înfăţişarea unui animal nevinovat, ca şarpele, făcând uz de minciună, înşelătorie şi ispitire. Şi de atunci face mereu acelaşi lucru. Duşmanul nostru nu se prezintă ca fiind satana. Dacă ar face-o nu ar obţine victorie. În marea luptă el va continua să folosească armele sale favorite ca să înşele lumea. Apostolul Ioan a spus aceste lucruri în Apocalipsă 12:9

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. “

            Să vedem cum sunt definite de dicţionar armele pe care le foloseşte ca să atragă la sine un mare număr de oameni. Dicţionarul defineşte cuvântul a înşela astfel: a induce în eroare, a amăgi, o acţiune care să te facă să crezi ceva care nu este adevărat. Cuvântul a falsifica este definit aşa: actul prin care se modifică documente sau obiecte ca să pară reale. Cu alte cuvinte când diavolul falsifică ceva, face să pară că este adevărat deşi nu este. Definiţia cuvântului a minţi este: afirmarea sau negarea unui lucru opus adevărului sau diferit de el. Esenţa minciunii este înşelătoria, iar gravitatea ei depinde de gradul de egoism sau răutate din care provine. Să vedem cum defineşte dicţionarul cuvântul a ispiti: o mare forţă de atracţie, îndemn spre rău. Înseamnă să conducă pe cineva să facă ceva crezând că este un lucru corect, când de fapt este înşelat.

Din toate aceste lucruri desprindem ideea că, dacă Satana ar veni la tine cu gândul să te facă unul din urmaşii lui, nu s-ar prezenta ca Lucifer, ci s-ar deghiza şi te-ar înşela. În cer instrumentul principal a fost înşelătoria. Serva Domnului scrie în Tragedia Veacurilor la pagina 486 următoarele:

Părăsindu-şi locul din prezenţa imediată a lui Dumnezeu, Lucifer a plecat să răspândească spiritul nemulţumirii printre îngeri. Lucrând cu o discreţie misterioasă şi ascunzându-şi pentru un timp adevăratul scop, sub aparenţa respectului faţă de Dumnezeu, s-a străduit să trezească nemulţumire faţă de legile care guvernau fiinţele cereşti, sugerând că ele impuneau restricţii necesare.“

            Din aceste motiv siguranţa că nu vom fi înşelaţi ne-o dă numai Cuvântul lui Dumnezeu.

 

Partea a doua. Aici vom vorbi de cea mai mare înşelătorie a lui Lucifer. Cea mai mare înşelătorie a diavolului este să facă lumea să creadă că el nu există, că este o ficţiune sau produsul imaginaţiei. Deoarece dacă el poate să facă acest lucru nu am mai avea de ce să ne ferim.

Acum câţiva ani într-o mică localitate din statul Luisiana, SUA; Sara Edmonson, o studentă la universitate, o fată de 19 ani, a intrat într-o benzinărie şi a împuşcat pe Patsy Ann Bayers, vânzătoarea. Glonţul a intrat printr-o vertebră şi a ieşit prin ceafă. Dar Patsy a supravieţuit. A rămas însă paralizată de la gât în jos pentru tot restul vieţii. Când i-au luat interviul ea a zis: “Am văzut diavolul pe chipul acelei fete.” Aceiaşi fată, cu 24 de ore înainte, înfăptuise o altă crimă împreună cu prietenul ei, Ben Darras. Un detaliu curios este că aceste crime erau o reproducere exactă ale unor scen din filmul Criminali prin natură de Olliver Stone. Acest film este povestea unei perechi de tineri care se droghează şi au viziuni de la diavolul, în timp ce călătoresc cu maşina şi omoară oameni cu sânge rece. Acum întrebarea care se ridică este următoarea: A cui a fost vina pentru aceste crime? A drogurilor? A filmului pe care l-au văzut sau a diavolului? Cine este de vină? Aici intervine merea înşelăciune.

Carlos Roberto Noguera, profesor în universitatea din San Pablo din Brazilia, spune: “Diavolul este scuza pentru a face pe alţii să creadă că cei vinovaţi de fapt un sunt vinovaţi, deoarece răul este în spatele tuturor actelor violente.”

            Pe de altă parte Renato Mesan, unul din cei mai faimoşi psihanalişti din America latină, spune că exorcismul în cazul posedării demonice, nu este decât un mecanism de protecţie. Persoana în cauză vrea să dea afară din ea tot ceea ce consideră periculos şi de condamnat, şi crede că este de la diavolul. Declaraţiile acestor doi oameni ne arată ceea ce majoritatea oamenilor cred azi în legatira cu diavolul. Satana este doar o idee, o forţă, un mecanism de apărare. Dar să vedem ce spune biblia despre demoni. Sfânta Scriptură este categorică când afirmă că satana este o fiinţă reală, o persoană şi nu doar o idee, o forţă.

În Apocalipsa 12:12 se spune:

De aceea, bucuraţi-vă, ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.”

Fără îndoială diavolul există în lumea noastră şi produce durere, tristeţe, moarte şi corupe fiinţe omeneşti. Mai mult decât atât el este în lumea noastră pentru a înşela. Dar nu se prezintă ca Satana. El încearcă să înşele pe oameni şi să-i ducă în rândurile lui.

 

A treia parte. Aici vom vorbi de două mari minciuni pe care Lucifer le va folosi în zilele noastre. Aceste minciuni sunt nemurirea sufletului şi sanctificarea duminicii care înlocuieşte ziua sabatului biblic.

Să vedem ce se spune despre nemurirea sufletului. În grădina Eden Dumnezeu a spus lui Adam şi Evei să nu mănânce din pomul cunoştinţei binelui şi răului, căci atunci când o vor face vor muri cu siguranţă. Dar a venit Satana şi a spus altceva. Acest mesaj din cuvintele “Hotărât că nu veţi muri!” este baza doctrinei nemuririi sufletului şi un instrument foarte puternic pe care cel rău îl va folosi ca să înşele pământul în timpul sfârşitului. Acest mesaj se poate găsi adaptat pentru toate gusturile. Oamenii simpli vor fi atraşi de variantele spiritismului care sunt: vrăjitoria, santeria, macumba. Oamenii cu studii vor asista la sesiuni tradiţionale de spiritism, la regresia sufletului unde se încearcă să se descopere unde au fost sufletele morţilor în vieţile anterioare. Multe dintre aceste activităţi includ practici groteşti cu sânge de animale sau mesaje misterioase lăsate în anumite locuri. Dar altele se prezintă într-o formă inocentă de activităţi filantropice şi sociale ca să dea impresia că sunt lucruri nevinovate şi chiar benefice, dar în spatele acestora este inamicul care vrea să ne dea impresia că omul atunci când moare de fapt nu moare, şi că sufletul lui iese şi continuă să trăiască. Omul modern va încerca să găsească înţelepciunea în spiritele “iluminate” ale faraonilor egipteni, ale incaşilor din Peru. Omul modern de asemenea vă încerca să comunice cu extratereştrii în căutare de înţelepciune sau tehnici medicale comunicându-se cu spiritele faimoşilor medici care au murit.

Nu există o limită pentru efortul celui rău în încercarea lui de a împrăştia ideea că sufletul omului nu moare niciodată. Putem vedea acest mesaj în toate telenovelele şi filmele care se emit la televizor, în emisiunile de radio, în reviste şi ziare. Conversaţiile zilnice de la coafor, pe stradă includ mesajul că sufletul e vesnic.

Eu te întreb acum, de ce atâtea eforturi pentru a spune că sufletul nu moare? Deoarece dacă sufletul nu moare, nu trebuie să ne preocupăm prea mult în legătură cu viaţa asta, dacă facem bine sau rău nu mai este nici o problemă pentru că avem alte vieţi. La ce bun salvarea în Hristos şi ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu dacă avem la dispoziţie întreaga eternitate ca să evoluăm? Îţi dai seama? Scripturile ne învaţă în mod clar că numai în Hristos există nemurire. Dar cel rău învăţa că nemurirea este în om. Scripturile vor să ne conducă întotdeauna să dăm slavă lui Dumnezeu, în timp ce diavolul vrea ca omul să dea slavă oricărui lucru, mai puţin lui Dumnezeu. Biblia ne învaţă clar că atunci când omul moare, trupul se duce în pământ şi suflarea de viaţă se întoarce la Dumnezeu, astfel, persoana care a fost, din acel moment nu mai ştie nimic. Nu putem spune că sufletele celor răi merg în iad, sufletele celor buni în rai şi ale celor mai puţin buni merg în purgatoriu, sau că sufletele copiilor merg în rai. Nici nu se poate afirma că sufletele celor care mor plutesc în aer aşteptând să se reîncarneze în alte forme de viaţă. Toate aceste lucruri sunt înşelătorii, falsificarea adevărului. Şi totuşi există persoane sincere, care chiar cu Biblia în mână nu reuşesc să înţeleagă aceste lucruri.

 

Partea a patra. Cealaltă minciună a diavolului este aceea că duminica este sfântă. Când s-a sfinţit, între ghilimelele de rigoare, duminica în locul sâmbetei, ideea celui rău a fost să distrugă conceptul creaţiunii, deoarece sfinţirea sâmbetei este strâns unită de puterea creatoare a lui Dumnezeu şi de săptămâna literală a creaţiunii. Să citim Geneza 2:1-3

Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor. În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea pe care o făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise şi o făcuse.”

            Aici putem vedea clar că sabatul este monumentul creaţiunii. Acum vom citi a patra poruncă care vorbeşte de sabat. Exod 20:8-11 spune:

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.”        Îţi dai seama că sabatul este strâns legat de creaţiune şi atunci când Dumnezeu dă cele zece porunci, reiterează acest lucru. Pentru a termina această discuţie vom citi ultimul mesaj al lui Dumnezeu către lume care se găseşte în Apocalipsa 14:7

El zicea cu glas tare: Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerurile şi pământul, marea şi izvoarele apelor!”

             Vedem aici cum ne trimite din nou la creaţiune şi la sabat. Crezi că acest lucru este doar o coincidenţă? Nu. Stă scris în biblie cu toată claritatea posibilă. Teoria evoluţionismului nu ar fi existat dacă omul ar fi continuat să ţină sabatul, aşa cum a fost planul lui Dumnezeu de la început.

 

Ajungem la finalul acestui studiu vorbind de falsificarea treimii. Într-o zi cineva mi-a spus: „Eu nu cred în treime. Convingeţi-mă că Duhul Sfânt există!” Nu dragul meu. Eu nu conving pe nimeni de nimic. Cel care convinge este chiar Duhul Sfânt. El va convinge lumea de păcat, a spus Isus. Iar dacă tu nu crezi în existenţa Lui nu mai există nimeni care să te poată convinge. Cum aş putea să te conving eu? Dar conceptul trinităţii lui Dumnezeu se găseşte în toată Biblia. Totuşi, în contextul amăgirilor din ultimele zile, cartea Apocalipsa în capitolul 13 vorbeşte despre o trinitate falsă, aşa cum avem pe Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, aici se vorbeşte despre o trinitate falsă. Aceasta este compusă de balaur, fiara care iese din apă şi fiara care iese din pământ. Apocalipsa 13:1,2 „Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti şi pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard; avea labe de urs şi gura ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.”

Cine este balaurul? Aici balaurul apare ca o falsificare a Tatălui, deoarece are putere, şi da acea putere şi autoritate fiarei care iese din apă. Acest balaur fără îndoiala este diavolul. Acest balaur îi dă puterea şi autoritatea fiarei care iese din apă, care la rândul ei este o putere. Această putere este falsificarea lui Hristos. De ce cea de-a doua putere poate fi o falsificare a lui Isus? Pentru un motiv simplu. Şi acest motiv este prezentat în Apocalipsă 13:3-5 unde spune:

Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară. Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara şi cine se poate lupta cu ea?” I s-a dat o gură care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni.”

Această fiară care iese din apa primeşte autoritatea de la balaur, la fel cum Hristos a primit autoritatea de la Tatăl. Hristos când a primit această autoritate a spus: „Toată puterea îmi este dată în cer şi pe pământ.” Şi acea putere (autoritate) venea de la Tatăl. Dar în cazul fiarei, autoritatea vine de la balaur. Această fiară, la fel ca Isus, a înfruntat moartea şi apoi a înviat. „Unul din capete avea o rană de moarte, dar rană a fost vindecată.” Fiara aceasta care iese din apă se prezintă ca autoritate timp de 42 de luni, adică trei ani şi jumătate, o falsificare profetică a lucrării pe pământ a lui Hristos. Dar după balaurul care dă autoritate fiarei care iese din apă, apare o altă fiară care iese din pământ. Această fiară promovează interesele fiarei dintâi, aşa după cum Duhul Sfânt nu s-a proslăvit pe sine însuşi, ci a proslăvit pe Isus. Apoi, aşa cum Duhul Sfânt a făcut să cadă foc din cer, această fiară va face ceva asemănător, Apocalipsa 13:13

„Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ înaintea oamenilor.”

Putem spune că fiara va face o falsificare a Cincizecimii. Cu ce scop? Ca să demonstreze lumii că trinitatea falsă este dumnezeul adevărat. Şi această falsă trinitate este formată din balaur, fiara cere iese din apă şi fiară care iese din pământ. Toate aceste lucruri sunt doar vârful icebergului. Ar fi interesant să studiem aceste lucruri în profunzime dar nu este posibil într-un studiu de 20 de minute.

Totuşi, ceea ce trebuie să învăţăm în această săptămână este că Satana vrea să înşele oamenii şi în timpurile din urmă îi va înşela, dar nu o va face ca şi Satana ci se va deghiza ca ceva frumos iar oamenii vor merge după el crezând că merg după Dumnezeu. Aceste lucruri sunt ca să medităm cu foarte mare atenţie la ele deoarece ele sunt despre tine şi mântuirea ta, pentru că atunci când va veni Isus nu vei putea spune că nu ştiai, deoarece Dumnezeu a lăsat totul descoperit în Cuvântul Său.

 

Domnul sa te binecuvinteze din belsug!

Traducere si Tehnoredactare: Maria Badea  

www.7adventist.com/studiu/

lectiuneazs@yahoo.com

St 9 Amăgirile din timpul sfârşitului – Comentariu de Alejandro Bullon

Despre autor
-