Views

 

 

Comentariu realizat de pastorul Alajandro Bullon

 

                                                             STUDIUL 10

 

                                             Statele Unite si Babilonul

 

          In aceasta săptămână vom trata o tema foarte delicata. Sa vorbești de o biserica care va fi persecutata din cauza credinței pare ceva ireal in ziua de azi, deoarece trăim timpuri când drepturile omului sunt sacre. Exista libertatea azi chiar sa spui ca binele este rău si răul, bine. Cum atunci, poate fi cineva persecutat doar pentru ca păstrează sabatul? Dar vedem bine ca profețiile biblice s-au împlinit cu foarte mare exactitate in trecut, si putem afirma ca si in viitor se vor implini la fel. Aceasta profeție care este prezentata in cărțile Daniel si Apocalipsa, care vorbește despre imperiile care au existat de-a lungul veacurilor, aceasta profeție anunța ca in ultimele zile, rămășita lui Dumnezeu va fi persecutata din cauza fidelității fata de Cuvântul lui Dumnezeu. Si nu este ceva neobișnuit, deoarece chiar Ioan spune in Apocalipsa 1:9

Eu, Ioan, fratele vostru, care sunt părtaș cu voi la necaz, la Împărăție si la răbdarea in Isus Hristos, mă aflam in ostrovul care se cheamă Patmos, din pricina Cuvântului lui Dumnezeu si din pricina mărturiei lui Isus Hristos.”

             Te întreb? Ce făcea Ioan pe insula Patmos? Era exilat. De ce? Chiar el ne spune ca era acolo din cauza Cuvântului lui Dumnezeu si a mărturiei lui Isus Hristos. Astfel ca, orice persoana care avrea sa fie fidela Cuvântului lui Dumnezeu si mărturiei lui Isus trebuie sa fie gata sa fie persecutata din cauza credinței. Acest lucru este prezentat in capitolul 13 din Apocalipsa pe care am început sa-l studiem săptămâna trecuta. Aici găsim descrierea a doua mari fiare. Prima iese din mare si cea dea doua, din pământ. Acum, înainte de a trece mai departe trebuie sa menționăm ca fiara nu este un cuvânt de insulta, ci simbolizează o putere, si de fiecare data când in Biblie se menționează acest cuvânt înseamnă ca este vorba de o putere fie ea politica, militara sau religioasa.

In Apocalipsa 13, prima fiara iese din mare si i se da putere sa se lupte cu sfinții si sa-i învingă, așa cum spune in versetul 7. A doua fiara, sau a doua putere iese din pământ si nu da voie sa se cumpere si sa se vândă decât daca oamenii au semnul fiarei, spune versetul 17. Pentru ca sa înțelegem mai bine trebuie sa citim Apocalipsa 13:1-8

Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi împărăteşti, şi pe capete avea nume de hulă.

Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca de urs, şi gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire mare.

Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira după fiară.

Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea lui fiarei. Şi au început să se închine fiarei, zicând: „Cine se poate asemăna cu fiara, şi cine se poate lupta cu ea?”

I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule. Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni.

Ea şi-a deschis gura, şi a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-I hulească Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer.

I s-a dat să facă război cu sfinţii, şi să-i biruiască. Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod, peste orice limbă şi peste orice neam.

Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost înjunghiat.         

            Din acest text putem extrage următoarele concluzii. Puterea care este simbolizata de fiara care iese din mare are următoarele caracteristici: in primul rând este o putere religioasa căreia i se închina oamenii așa cum spune versetul 8. In al doilea rând este si o putere politica care ajunge sa stăpânească lumea, așa cum spune in versetul 7. Alta caracteristica este ca, la un moment dat in istorie fiara si-a pierdut puterea, dar acum impune respect tuturor oamenilor. A patra caracteristica este ca hulește împotriva lui Dumnezeu, versetul 5. O alta caracteristica este ca aceasta putere urmărește si învinge pe poporul lui Dumnezeu. In a șaselea rând puterea lui ca sa urmărească pe sfinți durează 42 de luni, care in limbaj profetic echivalează cu 1260 ani. Iți dai seama ca acesta putere va forța conștiința oamenilor ca sa adopte modul de închinare impus de balaur. Daca vrei sa descoperi unde este aceasta putere astăzi nu trebuie decât sa răspunzi la următoarele întrebări: Cunoști o putere religioasa care are si o puternica influenta politica? Cunoști o putere politico-religioasa care a pierdut autoritatea intr-un anume moment din istorie, ca apoi s-o recupereze? Textul din biblie spune: „Unul din capetele ei părea rănit de moarte; dar rana de moarte fusese vindecata.” (Apocalipsa13:3)

Este interesant ca puterea romana, la începuturile ei a fost o putere politica care cu timpul s-a transformat într-o putere politico-religiosa care a dominat lumea timp de câteva secole, dar care in 1798 a pierdut puterea politica când generalul francez, Berthier, a luat prizonier pe papa Pio VI. Mai târziu, in anul 1929, puterea i-a fost data înapoi de Benito Musolini care a recunoscut Vaticanul ca fiind o putere politica. A treia întrebare la care trebuie sa răspunzi este: Care este acea putere politica si religioasa care este respectata de prinți, președinți si miniștrii de stat? O alta întrebare. Este posibil ca aceasta putere sa fi hulit vreodată împotriva lui Dumnezeu? In cuvintele profetului Daniel, aceasta putere s-a gândit sa schimbe vremurile si Legea. Eu iti spun acum sa cauți Legea lui Dumnezeu așa cum a dat-o El in Sfânta Scriptura si se găsește in Exodul 20; apoi caută alta lege care oamenii azi spun ca este legea lui Dumnezeu si compara-le. Iți vei da seama atunci ca Legea lui Dumnezeu a fost schimbata. Si cine a schimbat-o? Dumnezeu nu a schimbat Legea niciodată. Cine, atunci, a introdus schimbările? A cincea întrebare la care trebuie sa-ti răspunzi. Aceasta putere a persecutat vreodată oamenii, in vreun moment din istorie, doar pentru ca acești oameni au preferat sa respecte învățăturile bibliei si nu ale acestei puteri?

După toate aceste întrebări, care este concluzia ta? Nu este ușor pentru mine sa spun aceste lucruri, deoarece credința si conștiința oamenilor sunt lucruri sacre. Tu ești lucrul cel mai de preț pe care îl are Dumnezeu. El știe ca ești un bărbat sau o femeie sincera in ceea ce crezi. Eu nu am dreptul sa-ti cauzez suferința, dar crezi ca adevărurile lui Dumnezeu pentru timpurile finale ar trebui ascunse? Ce spun acum nu se refera numai la religie si la biserica. Este adevărat ca Dumnezeu are biserica Lui in aceasta lume, dar mai presus de toate este in joc suveranitatea lui Dumnezeu. Exista un conflict intre satana, care acuza si încearcă sa destabilizeze guvernul divin si Dumnezeu, care mereu cheamă pe copiii Săi sa umble in lumina Cuvântului Lui. Din acest motiv nu am făcut decât sa citesc textele din Scriptura, si mă rog ca Duhul Sfânt sa iți lumineze mintea in așa fel încât sa poți ajunge la propriile tale concluzii. Citește Biblia. Uita-te in jurul tău la lucrurile care se întâmpla si ia o decizie. Dar te rog sa lași deoparte prejudecățile. Încearcă sa analizezi Sfintele Scripturi, nu doar cu inima ci si cu rațiunea, cu o minte analitica care studiază pentru a descoperi adevărul.

Acum vor vorbi de o alta putere simbolizată de fiara care iese din pământ. Descrierea acestei puteri se gaste in Apocalipsa 13:11-18

 Apoi am văzut ridicându-se din pământ o altă fiară, care avea două coarne ca ale unui miel, şi vorbea ca un balaur.

Ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi înaintea ei; şi făcea ca pământul şi locuitorii lui să se închine fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată.

Săvârşea semne mari, până acolo că făcea chiar să se pogoare foc din cer pe pământ, în faţa oamenilor.

Şi amăgea pe locuitorii pământului prin semnele, pe care i se dăduse să le facă în faţa fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, care avea rana de sabie şi trăia.

I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească, şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.

Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte,

şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.

Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul fiarei. Căci este un număr de om. Şi numărul ei este: şase sute şaizeci şi şase.

Din acest text desprindem următoarele. Fiara care iese din pământ este o putere care începe ca un miel dar termina vorbind ca un balaur. Mielul este simbolul lui Hristos si sacrificiul mielului este centrul Evangheliei. Acest lucru înseamnă ca aceasta putere a fost creștină la începutul existentei sale, dar ceva s-a întâmplat in timp, care a făcut sa vorbească ca un balaur. Al doilea lucru pe care îl putem deduce din text este ca acesta putere se afla in serviciul puterii dintâi si face ca pământul si locuitorii lui sa se închine fiarei care iese din mare. A treia caracteristica este ca aceasta putere uimește lumea făcând chiar sa cada foc din cer. In al patrulea rând cere ca lumea sa se închine unei icoane care este o reprezentare a ei. A cincea caracteristica este ca da putere acelei imagini pana acolo ca poate da decret de moarte pentru cei care nu se închină ei. In al șaselea rând da ordin sa se pună semnul fiarei ca cei ce nu il au sa nu poată vinde sau cumpăra. Despre semnul fiarei vom vorbi mai multe săptămâna viitoare.

Acum pentru a ști pe cine simbolizează aceasta fiara iți voi cere din nou sa răspunzi la o serie de întrebări. Exista azi o tara puternica care, la începuturile istoriei ei, a fost o națiune creștină si mai mult decât atât o apărătoare a drepturilor omului de a se închină la Dumnezeu așa cum ii indica conștiința? Care este acea tara care la origine a fost creștină, dar treptat s-a schimbat într-o tara secularizata? O tara care acum este, putem spune, leagănul tuturor ideologiilor si filozofiilor, care nu sunt altceva decât vocea balaurului. Care este tara, care in acest moment ii da cea mai mare atenție puterii dintâi? Care este acea tara care uimește cu tehnologia si cu puterea militara? Este acea tara care într-o zi a îndrăznit sa facă sa cada „foc din cer” si a distrus doua mai orașe ale lumii. Pana aici este ușor sa identificam despre cine este vorba. Toate aceste caracteristici se împlinesc intr-un fel sau altul, dar biblia menționează ca încă mai sunt câteva lucruri care trebuie sa se împlinească intr-un viitor apropiat. Din acestea vom menționa doar doua. Aceasta tara va alege o zi a săptămânii, duminica, si va cere ca toata lumea sa se închine lui Dumnezeu in acea zi, iar cei care nu asculta nu vor putea vinde si cumpăra. Ceea se poate vedea este ca la sfârșitul timpului o națiune puternica din punct de vedere politic si militar, va sprijini acea putere religioasa care va încercă sa facă ca oamenii sa se închine puterii, si nu lui Dumnezeu.

Partea a treia. Vom vedea aici ca tot acest conflict intre Hristos si satana gravitează in jurul închinării. Aceasta a fost o problema in cer, in Eden si pe tot parcursul istoriei pana in zilele sfârșitului. In cer Lucifer a început prin a spune îngerilor sa se închine si lui, nu numai lui Dumnezeu. Si așa a luat a treia parte din îngeri cu el. In Eden s-a prezentat in fata Evei si a lui Adam si le-a spus ca nu este nevoie sa asculte de Dumnezeu si ca daca mănâncă din pomul interzis vor fi ca Cel Preaînalt. Cu alte cuvinte, de ce sa te închini lui Dumnezeu când poți sa fi ca El? Si de-a lungul istoriei acesta a fost problema. Nu este nevoie sa asculți de Dumnezeu in toate. Poți face si cate o mica schimbare. Poți înlocui un cuvânt aici, o virgula dincolo, sau poți schimba sâmbăta cu duminica. Care este problema? In fond trebui sa avem o minte deschisa. Acesta a fost întotdeauna argumentul dușmanului. Conflictul s-a desfășurat pe tema ascultării si închinării. Te poți închina la orice si asculta de oricine, spune satana. Dar noi ca popor al lui Dumnezeu nu putem cădea in aceasta înșelăciune pentru ca de multe ori începem sa ne închinam la noi înșiși sau la oameni. Începem sa mergem după oameni in loc sa mergem după Hristos; sa apăram oamenii in loc sa apăram Cuvântul lui Dumnezeu.

Partea a patra. Aici vom vorbi de Babilon. Sa citim Apocalipsa 17:3-5

„Si m-a dus, in Duhul, intr-un pustiu. Si am văzut o femeie șezând pe o fiara de culoare stacojie, plina de nume de hula, si avea sapte capete si zece coarne. Femeia aceasta era îmbrăcata cu purpura si stacojiu; era împodobită cu aur, cu pietre scumpe si cu mărgăritare. Ținea in mana un potir de aur plin de spurcăciuni si de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taina: „Babilonul cel mare, mama curvelor si spurcăciunilor pământului.”

In profeție o femeie simbolizează o biserica. Aceasta femeie este fără îndoiala o biserica care nu mai este biserica lui Dumnezeu, deși pretinde contrarul. Nu este prudent sa fim aroganți si sa arătăm cu degetul alte biserici. Este mai înțelept ca tu sa ajungi la propriile tale concluzii fără sa forțezi Cuvântul lui Dumnezeu. Numele acestei biserici este Babilon. Dar pentru a descoperi cine este Babilonul azi, trebuie sa știm cine a fost in trecut. Este clar ca Apocalipsa nu vorbește de Babilonul din trecut pentru ca acel oraș a fost distrus, si după a zis profetul Isaia nu s-a mai construit niciodată. Cetatea Babilon a avut originea la turnul Babel, de aici si numele. Prin intermediul acestui turn oamenii au încercat sa scape de judecata divina. Babilonul reprezintă efortul oamenilor de a se pune in locul lui Dumnezeu. In al doilea rând a persecutat poporul lui Dumnezeu, pe Israel. A introdus închinarea la idolii păgâni, in special zeul soare.

Ca sa vedem pe cine simbolizează femeia din Apocalipsa trebuie sa punem câteva întrebări. Exista astăzi vreo putere religioasa ai căror mai mari pretind sa fie reprezentanții lui Dumnezeu pe pământ; care pretind ca au puterea sa ierte păcatele si spun ca sunt infailibili? Cunoaștem vreo putere religioasa care intr-un anumit moment din trecut a persecutat pe aceia care doreau sa împlinească Cuvântul lui Dumnezeu? Exista vreo putere religioasa care sa încurajeze închinarea la icoane si închinarea la soare (ziua de duminica)? Sunday in engleza înseamnă ziua soarelui. Dar lucrurile nu se termina aici. Profeția din Apocalipsa 17 mai spune ca aceasta femeie stătea pe multe ape, si cum explica apostolul Ioan, câteva versete mai târziu, aceste ape sunt noroade, gloate, neamuri si limbi. Vrea sa spună prin asta ca biserica simbolizata de femeie are autoritate asupra multor națiuni si popoare. O alta caracteristica este ca împărații pământului au curvit cu ea, ceea ce înseamnă ca biserica are sprijinul conducătorilor lumii. In al treilea rând aceasta femeie a îmbătat pe toți oamenii cu vinul maniei curviei ei. Vinul este sucul fermentat de strugure si simbolizează doctrinele greșite care nu își au originea in Cuvântul lui Dumnezeu si sunt doar tradiții omenești. Biblia o mai numește si „mama curvelor”, lucru care înseamnă ca are fiice asemănătoare ei, in sensul ca si aceste biserici au doctrine fără o baza biblica. Doctrinele pure ale scripturii s-au contaminat cu vinul „mamei”. In versetul 6 din Apocalipsa 17 se spune ca femeia este „îmbătata de sângele sfinților si de sângele mucenicilor lui Isus” Aici se vorbește din nou de persecuția acelor creștini care nu au acceptat tradițiile bisericii, ci au preferat sa asculte de Cuvântul lui Dumnezeu in întregime.

Acum, cu tot respectul cuvenit, acest lucru este brutal din punct de vedere omenesc. Care om cu o conștiința sănătoasă nu s-ar simți rău daca ar bănui ca biserica despre care el credea cu toata sinceritatea ca slujește lui Dumnezeu, are aceste caracteristici descrise in Sfânta Scriptura?

In ultima parte vom vorbi de judecata divina. Apocalipsa 18:4 este clara când spune: „Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu...” Vrea sa spună ca in bisericile simbolizate de Babilon exista oameni minunați, sinceri si nevinovați care nu si-au dat seama de adevărurile descrise in profeții. Acestor oameni Dumnezeu le vorbește spunând „poporul Meu” dandu-le ordinul sa iasă din ea.

Acum, când înregistrez acest comentariu, inima mea tremura când mă gândesc la durerea si suferința atâtor oameni minunați ai lui Dumnezeu, ai căror ochi se deschid treptat la vederea adevărurilor bibliei pe care înainte le-au ignorat. Si mă întreb ce drept am eu sa cauzez aceasta suferința? Dar de asemenea mă întreb daca am dreptul sa ascund adevărurile din Cuvântul lui Dumnezeu. Istoria acestei planete a ajuns la final. Nu mai este timp pentru dubii. Vocea lui Dumnezeu se aude cu claritate iar Sfânta Scriptura este la dispoziția tuturor ca sa fie studiata astfel ca nimeni sa nu se lase înșelat de oameni. Am ajuns la un moment solemn in care trebuie sa alegem intre a sluji lui Dumnezeu sau oamenilor.

Dumnezeu sa te binecuvânteze din belșug si sa te ajute sa iei decizii înțelepte!

 

 

 Traducere si Tehnoredactare: Maria Badea

www.7adventist.com/studiu/

lectiuneazs@yahoo.com

 

St. 10 Statele Unite si Babilonul – Comentariu de Alejandro Bullon

Despre autor
-