SINTEZE BIBLICE MAJORI, TRIM. 4, 2023

Views

SINTEZE BIBLICE MAJORI-TRIM. 4,2023
MISIUNEA LUI DUMNEZEU, MISIUNEA MEA

1. Domnul este cel mai mare Misionar din univers.
Înainte de cădere, El, din dragoste-a ales
Să răscumpere din moarte omul căzut în păcat,
Prin rubinii jertfei Sale să-l considere iertat.

„Unde ești?” – mă-ntreabă astăzi, cu iubire, Dumnezeu.
Cum și ce Îi vom răspunde fiecare: tu și eu?
Ca Enoh, Avr’am și Moise? Sau ca toți cei apostați
Care au crezut pe Satan’, dezbinându-ne ca frați?

Nu există mai puternic argument decât Hristos,
Misionar venit din ceruri spre-a-l salva pe păcătos.
Fă-ne, Doamne-asemeni’ Ție, misionari plini de iubire
Arătând oricărui suflet Calea către mântuire!

2. Originea misiunii-i Dumnezeul trinitar
Care, mica noastră lume, a învăluit-o-n har
Și ne-a-ncredințat lucrarea de a face ucenici,
Perle pentru-a Sa coroană: toți ce-n ochii lor sunt mici.

Evanghelia e-n centrul misiunii noastre sfinte;
Mesagerii? Noi toți care, la chemarea-I luăm aminte
Și vestim cu glas de trâmbiți’ cât de mult El ne-a iubit,
Nimeni din cer să lipsească! El de-aceea S-a jertfit!

„În a Sa împărăție noi ne naștem misionari”.
„În Ierusalim, Iudeea, în Samaria” – ești far?
Prin biserică, prin mine văd toți chipul Domnului?
Vrei s-aprindem tot pământul de dorul venirii Lui?

3. Lecțiile de la Babel spun că Domnul nu-i de-acord
Să fii egoist și mândru. Ieși din zona de confort
Și lucrează ca și alții să-L cunoască pe Isus,
Să-L urmeze, să-L iubească decât orice mai presus!

Ca pe-Avram, când Hrist te cheamă: „Ieși acum din casa ta!”,
Te implici? Asculți porunca? Asta-i misiunea ta!
Ești un Avraam al vremii, misionar în cercul tău?
Oamenii simt că, prin tine, se-ntâlnesc cu Dumnezeu?

În Ierusalim, Iudeea, în Samaria și-oriunde
Du solia mântuirii! Tuturor, spre cer, fii punte!
Ca-n biserica primară, mergi zelos din loc în loc!
Vrei să vii acum, sfințit fiind cu al Duhului Sfânt foc?

4. Tu, prin ospitalitate, poți sluji ca misionar
Și, iubind fără de caste, nu doar ’nalți, ci ești altar.
Ești părtaș la misiunea Domnului pe-acest pământ;
Toți vor recunoaște-n tine caracterul Celui Sfânt.

Când urâm numai păcatul și-l iubim pe păcătos,
Ne unim, în misiune, pașii cu Isus Hristos.
Ești și tu glas de trezire? Mâini întinzi ca să salveze
Chiar pe cei care refuză? Fiecare… ce alege!!!

Ai vorbit cuiva de Domnul sau ai oferit o carte?
Pentru ei suspini în rugă, cu înlăcrimate șoapte?
De iubire pentru oameni inima-mi vibrează tainic.
Ești și tu-n ogorul lumii misionar zelos și harnic?

5. Domnul n-a venit cu scuze, ci muri pe Golgota,
Din iubire pentru mine, căci dorea a mă salva.
Cum atunci s-aduc eu scuze? Nu ca Iona vreau să fiu,
Ci un misionar destoinic și de-ncredere-al Său fiu.

Somnolență, neglijență, frică, șanse ce-s ratate;
Dialoguri incomode, scuze neîntemeiate
Între noi să nu existe! Ești tu Iona, azi?! Sunt eu?!
„Da, voi merge!” Toți să știe cât de bun e Dumnezeu!

Vrei să îi privim pe oameni ca posibili mântuiți
Prin puterea jertfei Sale? Vom trudi neobosiți.
Scump Isus, a’ noastre inimi Îţi ridică monument
De-adorare şi-nchinare! Suntem Iona nou, advent!

6. Pentru-a duce Vestea Bună care e motivul tău?
E ambiția? Sau este dragostea lui Dumnezeu?
Rugi fierbinți, ca ucenicii, pentru Duhul Sfânt ’nălțăm;
Și dușmanii cei mai aprigi pentru cer vrem să-i salvăm.

Experiența personală și al Bibliei cuvânt
Sunt puternice motive de a scoate din „mormânt”
Pe cei ce-au uitat că Domnul a murit și a-nviat;
S-a-nălțat apoi la ceruri și ne-a-ncredințat mandat.

Pentru cine te rogi astăzi ca să vină la Isus?
Pentru el ești viu exemplu? Tu trăiești tot ce i-ai spus?
Domnului de toți Îi pasă! Vrei, prin tine, să salveze
Cât mai mulți și pe-al Său suflet ca pecete să-i păstreze?

7. Doar un gând să mă frământe când pornesc în misiune:
Care este întrebarea întrebărilor din lume?
„Ce să fac, ca veșnicia, Doamne, să o moștenesc?”
Sinceră mi-e întrebarea, nu ca să Te ispitesc!

Ca pe-nvățătorul Legii, Hrist mă-ndrumă, face-apel:
„Cum citești în Cartea sfântă?” (…) „Mergi și fă și tu la fel!”
„Să iubești cu toată ființa pe slăvitul Dumnezeu
Și, cum te iubești pe tine, să iubești semenul tău!”

„Cine este-al meu aproape?” Domnu-n pildă ne răspunde.
Eu pătrund învățătura, prin a’ Duhului Sfânt unde.
Iată, pun balsam pe rană nepărtinitor, oricui.
Domnul e Samariteanul! Vreau să calc pe urma Lui!
Vii și tu, ca în iubire, să slujim aproapelui?

8. Printre oameni, cel mai mare Medic S-a amestecat;
Milă și compasiune din belșug le-a arătat.
Grija Sa neobosită pentru ale lor nevoi
Fiecăruia-i câștigă toată-ncrederea, apoi.

După-aceste patru trepte ale implicării Sale,
Le spunea: „Urmați-Mi pașii! Sunt, spre cer, singura Cale!”
„Pe orfani, străini și văduvi pururi i-aveți printre voi”!
Oferiți-le iubire, hrană și speranțe noi!

„Ori de câte ori făcut-ați bine celor ne-nsemnați,
Mie Mi-ați făcut” și-n slavă voi veți fi încoronați!
Vii și tu-n echipa care poartă siglă-mpărătească
Și, pe chipul multor oameni, face zâmbet să-nflorească?

9. Cei bogați, cu influență, câștigați pentru Hristos,
Sunt noi perle în Tezaur. Ei aduc un rod frumos
Pe ogorul misiunii. Le ești punte către Cer,
Cum a fost, pentru Nabucco, devotatul Daniel?

Ce ai face, dacă astăzi Naamani ai întâlni?
Ai, cu ei, tact și răbdare?! Nu-ntr-o zi vor înflori!
Înțelept cu ei lucrează; la fel, cu cei erudiți,
Precum Nicodim sau Iosif! Toți de Hrist sunt prețuiți!

Chiar când un bogat respinge pe Isus și-apelul Său,
Nu da înapoi! Mulți alții vor răspunde, ca Zacheu.
Așadar, tu punți creează spre sărac sau spre bogat!
Vrei ca Naaman, continuu, să-nsoțim pe Împărat,
Închinare să-I aducem și-n cerescul Său palat?

10. Sunt persoane-oricând dispuse-n inimi pe Hrist a-L primi!
Dar cu cei greu abordabili cine-i gata a vorbi?
Ca-n Atena, sunt și astăzi mulți, în marile orașe,
Ce se-nchină idolilor. Tu le duci cerești mesaje?

Pavel are-un dor în suflet și un țel ce-i este drag:
Pe Hristos să Îl vestească celor din Areopag.
El, prin Duhul Sfânt, prezintă ale Scrierilor taine.
Dintre cei ce îl ascultă, unii-mbracă albe haine.

Un Areopag există-n jurul nostru totdeauna.
Credincioși, loiali ca Pavel, ne-mplinim azi misiunea?
Nu toți vor primi solia, dar rămâne mărturie!
Vrei și tu să vii cu mine-n slujba Celui din vecie,
Cu mii stele cucerite pentru-a Sa Împărăție?

11. Evanghelia-n orașe pentru cei greu de-abordat
E o parte-a misiunii ce Hristos ne-a-ncredințat.
Lecții pline de credință, milă, tact, nepărtinire,
Hrist predă apostolilor, să-i învețe ce-i iubire.

În orașe idolatre-i ia cu El: Tir și Sidon,
Învățându-i că El este, pentru toți, același Domn,
Care tainic poartă-n suflet dor aprins de-a vindeca
Și fetița canaanitei, ce fierbinte-L implora;

Și pe Petru, și pe mine – de prejudecăți, mândrie,
Căci pe toți El ne dorește candidați la-Mpărăție.
Vrei, la slava misiunii, de răsplată-a fi părtaș?
Intră-n rânduri și du astăzi tuturor al Său mesaj,
Plin de-a Duhului putere, cu iubire și curaj!

12. Nu-i ușor să ții credința când te aflin-n țări străine!
De pleci hotărât de-acasă, Dumnezeu va fi cu tine,
Cum a fost și cu Estera, și cu Daniel sau alții!
Voi, de vreți azi biruință, ’n post și rugă imitați-i!

De la Daniel, lumina Dumnezeului cel’ sfânt,
Până-n Susa strălucește; până azi, pe-ntreg pământ.
Prin decizii înțelepte, prin integritatea lor,
Mardoheu și cu Estera preamăresc pe Dumnezeu.

Când „Hamani” se luptă-n contra unor credincioși deplin,
Dumnezeu, în taină, schimbă ordinele în „Purim”.
Poate pentru-această vreme ești chemat la-mpărăție!
Fii Estera! Mardoheu fii! Domnu-ți dă izbânzi și ție!

13. Misiunea Trinității se apropie de final.
Oamenii și-ntreg pământul sunt răscumpărați legal,
Dar, depinde fiecare ce alege azi să fie:
Ori biruitor, cu Domnul, ori pierdut pe veșnicie!

În a timpului clepsidră doar clipe de har mai sunt!
Cea mai mare misiune ce-o avem pe-acest pământ
E să ținem vie torța Adevărului prezent,
Toți să afle că urmează gloriosul mare-Advent!

Misiunea Lui și-a noastră în curând va fi-ncheiată,
Când, pe pragu-Mpărăției-I vom aduce slava toată!
Îngeri, heruvimi și oameni, într-un „Aleluia” veșnic,
Te vom preamări, o, Doamne! Ne-ai răscumpărat!
EȘTI VREDNIC!

Magdalena Toma, 26 decembrie 2023

SINTEZE BIBLICE MAJORI, TRIM. 4, 2023

| Predici (Toate) |
About The Author
-