Views

SINTEZE BIBLICE MAJORI – TRIM. 4 – 2019

EZRA ȘI NEEMIA

1. Israel, din grea robie, după șaptezeci de ani,
Pleacă-n țara lui străbună, după-al Domnului sfânt plan:
Primul grup, cu Zorobabel și Iosua, ce-i animă,
Iar al doilea, cu Ezra, sub protecție divină.

Iscusit în Legea sacră, devotat s-o împlinească,
Pe israeliți ’i-nvață sfinți și liberi să trăiască.
Astăzi ești și tu un „Ezra”? Să-i conduci spre cer pe toți
Care vor, curând, să intre pe-ale Țării sfinte porți!

2. În decada următoare, Dumnezeu are alt sol,
Ce se roagă și postește pentru țara lui de dor.
Neemia, ca paharnic, om de-ncredere deplin,
E-nvoit un timp să plece până la Ierusalim,

Unde ziduri în ruină și ura dușmanilor
Tot mai mult l-înflăcărează-n planul rezidirii lor.
Amintind cum mâna bună-a Domnului cert l-a condus,
El poporu-ncurajează să se-ncreadă în Isus.

3. Dumnezeu, în preștiința și înțelepciunea Sa,
A sincronizat profetic și-a condus istoria.
Chiar ’n-același an în care Artaxerxes dă poruncă
Să se rezidească Templul, Ezra e chemat s-ajungă

La Ierusalim, să-nvețe pe popor în sfânta Lege
Și, cu Neemia, ’n inimi pe Hristos să-L întroneze.
„Pentru-o vreme ca aceasta” poate ești și tu chemat.
Plin de zel, în post și rugă, fii la fel de consacrat!

4. Opoziția e mare, dar Hagai și Zaharia
Pe popor încurajează și, conduși de Neemia,
Într-o mână-au ținut arma, iar cu cealaltă-au lucrat
Și-n cincizeci și două zile zidul este terminat.

„Azi am o lucrare mare și nu pot să mă cobor!” –
Fie și deviza noastră și vom fi biruitori!
„Pentru-ai noștri fii și fiice” vom zidi și vom lucra
Cu credința că și-azi „Domnul pentru noi Se va lupta!”

5. Fiind uniți în lupta contra inamicilor din jur,
În interior, robia, sărăcia-apasă dur.
Neemia intervine și, deși e dregător,
Nu primește, ci oferă totul propriului popor.

„Nu dați banii cu dobândă, nu-ncălcați ce ați promis!”-
Este sfatul Celui Veșnic, ce-n Scriptură este scris.
Să nu ținem slova Legii fără spirit de iubire,
Dacă vrem să avem parte de cereasca moștenire!
6. Zidul, porțile sunt gata. Și vrăjmașii, vrând-nevrând,
Recunosc că biruința poartă-amprenta Celui Sfânt.
Apoi, Ezra, înaintea celor adunați, citește
„’Nvățături” din Cartea Legii și istoria ce-i unește.

Neemia, Ezra și-alții deslușesc poporului
Slova Torei și se-nchină, dându-I slavă Domnului.
Ca și ei, Cuvântul vieții să-l citim în orice zi,
Adorând cu bucurie pe Hristos, Cel din vecii.

7. După ce-au citit cu-ardoare-n Cartea Legii Domnului,
Tot poporu-n cânt și rugă-a preamărit Numele Lui;
Și-au mărturisit păcatul, evocând istoria lor:
„Doamne, Ți-ai ținut cuvântul, căci ești drept și iertător”!
Ca și ei, cu-a’ noastre inimi scriem azi un legământ,
Că-Ți vom fi loiali de-a pururi, respectând al Tău Cuvânt!

8. Legământul presupune o „relație de suflet”
Între Dumnezeu și oameni – și-ntre ei – în al lor umblet!
În istoria Terrei noastre, Hrist Și-a re-nnoit mereu
Legământul! Întrebare: Îl reînnoiesc și eu?

Pentru Israelul de-astăzi, tu să fii un Neemia,
Să ne chemi la consacrare, toți să trâmbițăm solia
De-a ne respecta căminul, Sabatul de a-l sfinți;
Daruri și zecimi, la Templu, din belșug a oferi.
Tu semnezi azi legământul? Domnul nu Și-l va călca!
Scrie o istorie nouă! Pana – fie viața ta!

9. Când citești în Cartea sfântă multe genealogii,
Că și tu ești, pentru Domnul, important, El vrea să știi!
Listele acelor care din exil se-ntorc acasă
Numără leviți și preoți ce-n Ierusalim s-așază.

Din petale risipite, țara înflorește iar.
Peste toți israeliții Dumnezeu revarsă har.
El și astăzi Se implică în istorie. Tu vezi?
Spre Ierusalimul păcii în sfințenie să-L urmezi!

10. Două coruri, impecabil, cântă slavă Domnului
În serviciul de-nchinare, la sfințirea templului.
Muzica Îl are-n centru pe Isus, Mielul jertfit,
Care, din păcat și moarte, ne-a salvat, căci ne-a iubit.

În curând vor fi și-n ceruri două coruri: îngerii
Și biruitorii care vin din valea plângerii.
„Vrednic, vrednic este Mielul să-I aducem preamărire,
Căci a fost, este și astăzi, și în veci va fi IUBIRE!

11. Dacă ar pleca, o vreme, dintre noi, un „Neemia”,
Ca pe Israel, odată, ne-ar cuprinde-apostazia?
Sper că nu!… Liderii noștri credincioși fie la Templu,
Iar noi, în zecimi și daruri, tuturor să fim exemplu!
Sabatul – cinstind pe Domnul, desfătare să ne fie
Și-azi, și-n criza care vine, și cu Hrist în veșnicie!

12. Ezra și cu Neemia, tot la fel ca și străbunii,
Sunt contra alegerilor încuscririi cu păgânii.
Căci nu pot sta împreună „întuneric și lumină”!
O „decizie greșită”-i viață plină de ruină!
Precum Ezra, Neemia, în Cuvânt să ai „izvorul”,
Ca s- aleagă veșnicia și familia, și poporul!

13. Toți avem o influență-asupra altora și, deci,
Să trăim ca ei să meargă doar pe sfintele poteci!
Tu poți fi: Debora, Ezra, Neemia, Iosia,
Un conducător pe care Cerul îl va onora.

Ca și ei, să fii un lider hotărât și curajos!
Cu poporu-alături luptă pentru cauza lui Hristos!
Doar cu sceptrul umilinței și-al slujirii să conduci
Și, cu ei, în post și rugă, trepte către cer să urci! AMIN

Magdalena Toma, 17 decembrie 2019

SINTEZE BIBLICE MAJORI, TRIM. 4, 2019

| Predici (Toate) |
Despre autor
-