SINTEZE BIBLICE MAJORI, TRIM. 2, 2023

Views

SINTEZE BIBLICE MAJORI – TRIM. 2 – 2023
TREI MESAJE CEREȘTI

1. Dumnezeu, cu o voință liberă ne-a înzestrat,
Să-L putem iubi și-alege-n lupta ce s-a declanșat.
Într-o bătălie-n care Hrist deja-i biruitor,
Eu L-aleg pe El să-mi fie DOMN și Răscumpărător.

Hrist l-a-nvins deplin pe Satan și, nemeritat, El vrea
A Sa mare biruință s-o transfere-asupra mea.
Nu există o dovadă mai sublimă de jertfire
Decât Golgota, pe care, cu-al Său sânge-a scris: „iubire”.

„Cel care respectă Legea și credința lui Hristos”,
Alegând loial să-I fie, e creștin victorios.
Ca biserică, noi suntem – și am fost, și-n veci vom fi –
Cea mai scumpă-a Sa comoară! Tu vrei Lui să-I aparții?

2. Știi că astăzi e momentul hotărârilor finale?
Toți cei ce aud mesajul lui Isus, de îndurare,
Numai azi pot să-L aleagă fie, doar pe El, ca Domn,
Fie șoaptele Satanei, ce conduc spre-un veșnic somn.

„Fiul omului” ne cheamă; tot posibilul mai face
Pentru orice om din lume, vrând cu Tatăl să-l împace,
Iar când va veni în slavă, Domn și Rege-al regilor,
Să așeze pe-a sa frunte lauri de biruitor.

Judecata-i pe sfârșite; grâul, strugurii sunt copți!
Sunt sfințit prin al Său sânge, spre-a intra pe-a’ slavei porți?
Azi, când cele trei mesaje fac pământului ocol,
Fă-mă trâmbiță, Isuse și al Evangheliei sol!

3. „Evanghelia eternă” de trei îngeri proclamată;
Declarația credinței, „Shema” binecuvântată,
Sunt a lui Isus solie despre har și mântuire,
De iertare și putere și, din moarte, izbăvire.

Sunt istoria Iubirii din trecut și din prezent,
Cu un viitor de slavă pentru-al Său popor advent:
Oameni din oricare limbă, neam, norod sau seminție,
Care-aleg de Hrist s-asculte, și aici, și-n veșnicie!

Dacă crezi, ca și John Andrews, că Hristos vine-n curând,
Intră-n rânduri și vestește pân’ la margini de pământ,
Cu o față luminoasă, strălucind de consacrare,
Că lui Hrist doar se cuvine să-I aducem închinare!
Vrei să mi te-alături astăzi, pregătind „marea strigare”?

4. „Temeți-vă azi de Domnul! Dați-I slavă numai Lui!
Cinste și-nchinare-aduceți numai Creatorului!”
Iat’, „Aici este răbdarea sfinților care păzesc
Legea Sa și au credința lui Isus”. Ei biruiesc!

Cucerirea minții noastre este-n centrul Marii Lupte;
„Gândul lui Hristos” să fie și în noi, spre ceruri, punte.
Cugetând la lucrurile minunate care-s sus,
Trepte vom urca-n sfințire, purtând chipul lui Isus.

Reverența și respectul, ascultarea doar de El
Spun că-n inimă și-n suflet e-ntronat divinul Miel.
El e totul pentru mine, centrul vieții, zi de zi.
Vrei și tu, ca-n adorare, să-L slăvim azi și-n vecii?

5. Judecata, ca și crucea, spun ce bun e Dumnezeu!
Prețioși, fără de merit, suntem sufletului Său!
Mila Lui e-ngemănată cu dreptatea, care cere
Moartea celui care calcă Legea Sa și sfânta-I vrere.

Însă cine o-mplinește, dovedind prin caracter
C-o respectă ca și Domnul, veșnic va trăi în cer!
Legea Lui, Legea iubirii, dacă se putea schimba,
Domnul nu suia Calvarul, spre-a muri pe Golgota!

Cu Ioan, primim din slavă-o „licărire-a cerului”:
Mii de suflete-s salvate prin jertfirea Mielului!
Cine-L are, prin credință, astăzi, ca Apărător,
Trece bara judecății cu toți cei biruitori!
Printre ei, și eu, o, Doamne? Glorie-n vecii vecilor!

6. „Fără grabă, ’ntârziere”, bate-al judecății ceas,
Precum Daniel aude în profeticul mesaj.
Două mii trei sute zile minunat s-au împlinit,
Viața, cuprinzând, și moartea Celui pentru noi jertfit;

Învierea, înălțarea, mijlocirea-n Sanctuar
Până-n „ceasul judecății”, până-n ultim timp de har.
Nu doar Sanctuarul este curățit prin sânge sfânt,
Ci și eu, mărturisindu-mi „petele” de pe veșmânt.

Care-i starea ta acuma-n Marea Zi a Ispășirii?
Gata ești ca să-L întâmpini, azi și-n clipa revenirii?
Ceasul judecății-nclină spre al harului amurg.
Vreau, ca Daniel, o, Doamne, să-Ți fiu preaiubit și scump!

7. De pe Patmos, prin culoarul vremii și-astăzi auzim:
„Slavă și-nchinare-aduceți Celui ce e «Da», «Amin»;
«Celui care cer, pământul le-a creat la început
Și pe om, purtându-I chipul, cu desăvârșit statut»!”

Mult mai mult ca transcendența, imanența-I ne uimește:
Se implică-n viața noastră; pân’ la jertfă ne iubește!
El, ce ține universu-n mâna Sa de Creator,
Și-a lăsat străpunsă mâna, spre a-mi fi Mântuitor!

Până și astronauții, revenind pe-acest pământ,
Cu-ncântare spun că „totu-a fost creat de Cel Preasfânt”!
Într-un glas, cu ei, o, Doamne, Îți aduc azi închinare:
„Numai Ție, căci ești vrednic, glorie și adorare!”

8. Sabatul e apogeul săptămânii Creațiunii,
Un memorial, prin care, Domnul amintește lumii
Care-I e identitatea și domeniul stăpânirii:
Cerurile și pământul, tot cuprinsul omenirii!
Are mare importanță ce zi ținem ca Sabat!
Dacă El a zis: a șaptea, eu nu vreau să fac păcat,
Respectând oricare alta! Doar lui Dumnezeu mă-nchin,
Celui ce, spre ceruri, Calea a stropit-o cu rubin.

Sabatul este palatu-n timp, creat de Dumnezeu,
Pentru-odihnă și-nchinare, spre-a slăvi Numele Său.
Din Eden și cât pământul încă va mai dăinui,
Sfânt a fost; e sfânt și astăzi; sfânt va fi în veșnicii!
Vino, glorie s-aducem Celui ce ni-l dărui!

9. Se aude glas profetic: „Babilonul a căzut!”
În confuzie, pământul, cu erori el l-a umplut!
Iau decizii ca toți celilalți? Sau doar Hrist îmi este Domn?
Parte fac din „rămășiță”? Sau înclin spre Babilon?

Azi, în Babilon sunt încă mulți de falsuri înșelați.
Dumnezeu îi cheamă-afară, căci dorește-a fi salvați!
Pentru ei sunt bun exemplu? Ancorat sunt în Hristos?
E gândirea mea umplută cu Cuvântu-I prețios?

Doar așa eu pot discerne teoriile confuze
De-Adevărul biblic, sacru. O, ajută-mă, Isuse!
Căci doresc ca toată viața să ascult de-a’ Tale legi!
Cât deschis mai este harul, suflet scump, tu ce alegi?!

10. Pentru vremea cea din urmă, alte noi înșelăciuni
Pregătește-Arhivrăjmașul, însoțite de minuni.
Nemurirea sufletului are origini păgâne,
De Balaur inspirate, vrând pe oameni a-i răpune.

Nu, cei drepți nu urcă-n ceruri, după ce ei au murit,
Ci vor fi-nviați de Domnul, când pe nori va fi venit.
Noi nu vrem minuni și semne mai mult decât ce „Stă scris!”,
Căci minunea cea mai mare-i viața fără compromis.

Dacă Dumnezeu ne spune că Sabatul e sfânt,
Cum, o altă zi, vom ține? Ne-nchinăm doar Celui Sfânt!
Numai azi putem alege: ori cu El, în veșnicie,
Ori pedeapsa neascultării! Cât e har, Isus ne-mbie:
„Vino! Vreau să-Mi fii comoară în eterna-Mpărăție!”

11. Azi, sigiliu-i pus pe fruntea tuturor celor ce vor
Să-mplinească toată Legea veșnicului Creator.
Vrem sigiliul Lui pe frunte? Sau pe mână vrem un semn?
Inima cui aparține? Suntem noi de ceruri demni?

Prin „decretul economic”, tu și eu testați vom fi!
Rezistență, ca și Domnul, prin credință vom primi!
Cert e: între Cer și oameni, singurul Mijlocitor
E Isus! Prin jertfa-I sfântă ni-este-n veci Mântuitor!

Devotați noi Lui rămânem cu-o iubire-așa de mare,
Că, nimic să ne despartă de El, nu va fi în stare!
Unii, azi, se-nchină „fiarei”! Alții „vor urma pe Miel”.
Tu ce-alegi? Azi hotărăște! Vrei doar Lui să-I fim fideli?

12. Iat’, „Aici este răbdarea sfinților care păzesc
Legea Sa și au credința lui Isus!” Ei biruiesc!
Cei ce pe Hristos L-ascultă vor primi sigiliul sfânt,
Iar toți ceilalți, semnul fiarei, la stânci și la munți strigând.

Un sigiliu poartă titlul, numele și teritoriul
Celui care îl emite. Dumnezeu e Creatorul
Și-al răscumpărării noastre, și al Universului!
Toată cinstea și-nchinarea se cuvin, deci, numai Lui!

Zilnic contemplând pe Domnul și Cuvântu-I neschimbat,
Duhu-n noi pecetluiește caracterul nou format.
Astăzi, timpul sigilării se înclină spre apus.
Vrei să stăm tari în credința ascultării de Isus,
Să-L iubim, prin orice-am trece, decât toate mai presus?

13. Profețiile-și urmează cursul lor. Noi, treji să fim!
Luminați și plini de Duhul, ultimul apel vestim.

A cui autoritate o respecți tu, suflet drag?
Și pe cine, cu ardoare-l venerezi pe-al vieții prag?

„Hrist S-a aruncat în groapa cu șerpi a acestei lumi,
Dezmințind orice-acuzații și satanice minciuni”.

Profețiile-mplinite și triumful de pe cruce,
Caracteru-I ne relevă, slava Celui ce conduce.

„La pământ, Hristos coboară slava și dreptatea mea,
Ca în slava-I să mă-mbrace și-n îndreptățirea Sa”.

„De-a Sa slavă, tot pământul luminat va fi” și mulți,
Care-au acceptat solia, vor purta cununi pe frunți.

Vrem să fim printre aceștia. Ție, Miel înjunghiat,
Veșnică recunoștință! Vrednic ești! Tu ne-ai salvat!

Magdalena Toma, 20 iunie 2023

Prin harul bunului Dumnezeu, s-a scurs încă un trimestru încărcat cu bucurii, experiențe, solii minunate și binecuvântări fără număr. În urma mesajelor transmise la Școala de Sabat, Domnul încă așteaptă de la noi o pregătire seioasă pentru evenimentele care ne stau în față. Suntem la înălțimea așteptărilor Sale? Desigur, răspunsul ni-l dăm fiecare. Să nu uităm că, pentru noi, harul se închide mai devreme și avem înalta chemare de a fi mesagerii Săi, pentru ca, prin viața și mesajele noastre puternice, toți cei din jur să afle că revenirea Domnului este extrem de aproape. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu fiecăruia!

SINTEZE BIBLICE MAJORI, TRIM. 2, 2023

| Predici (Toate) |
About The Author
-