SINTEZE BIBLICE MAJORI, TRIM. 2, 2019

Views

SINTEZE BIBLICE MAJORI – TRIM. 2 – 2019
ANOTIMPURILE FAMILIEI

1. Știi că și familia are anotimpurile ei?
Ritm au soarele și luna, și frumoșii ani ai tăi.
Chiar și corpul, biologic, are ritm circadian;
Vara, iarna, semănatul – se succed din an în an.

Multe vin imprevizibil, dar cum Iov a rezistat,
Domnul ne va da putere-oricât ar fi de îndurat.
În tranziție-ascendentă caracterul să ne fie,
Iar relația cu alții – în perpetuă armonie.

2. Dumnezeu, pe fiecare, ne-a ales spre mântuire,
Cu condiția-ascultării, în slujire din iubire.
Noi, alegeri bune facem, de urmăm în tot Scriptura,
Sfaturile înțelepte și-n rugă plecând făptura.

Să ne-alegem buni prieteni, ca David pe Ionatan,
Iar ca soți, plini de iubire, să fim celuilalt, balsam.
O profesie utilă, multora fiind de folos, –
Iată câteva alegeri spre-a-I da slavă lui Hristos!

3. Sunt schimbări necontenite de la naștere la moarte:
Unele sunt mult dorite, altele – neașteptate.
Pregătiri alese facem și pentru căsătorie,
Și spre-a deveni părinte, și când viața-i argintie.

Nu uita: și pentru moarte bine-i să fii pregătit,
Când o boală te anunță sau surprins vei fi subit!
Pune-ți casa-n rânduială! Întărește-te, fii om!
Toți, în viața ta să-L vadă pe Hristos ca singur DOMN!

4. Ce poți face când ești singur, fie necăsătorit,
Fie divorțat sau văduv, sau – respins de cel iubit?
Ca Enoh, stai în prezența lui Isus cel bun și blând!
Toți vor ști că ți-e Prieten, fața ta lumini purtând.
Și-n curând, când reveni-va pe nor alb, tu nu uita:
Lacrimi și singurătate – pentru veci vor dispărea!

5. Ce cuvinte înțelepte sunt în Sfintele Scripturi
Pentru tați, soții, familii și copii – mici vii sculpturi!
„Din fântâna ta bea apă!” Fii un tată înțelept,
Ca, în urma ta, copiii să urmeze drumul drept!

Corectează cu iubire pe gingașii „mielușei”
Și atenție acordă când e tristă fața „ei”!
Fii cinstit, tu – soț, soție, pentru celălalt – model!
Vrei familie fericită? Să-ți păstrezi inima-n cer!

6. „Pune-mă ca o pecete pe-a ta inimă”- n vecii,
Tu, „singura mea iubire”, tu, „cel mai frumos din mii”!
Nu doar nunta să ne fie cânt de dragoste regal;
Toată viața, plin de farmec, colț edenic, ideal.

Veșnic fie legământul: „Preaiubitul meu e-al meu
Și eu, doar a lui sunt de-astăzi” – și-amândoi, cu Dumnezeu.
Cum biserica-Și iubește Mirele-Mpărat, Isus,
I-oferim fidel iubirea, decât orice mai presus!

7. Precum Tatăl și cu Fiul sunt în sfântă unitate,
Vrea ca și-n cămin să fie pace și iubire-„agape”.
Cu cât suntem, fiecare, mai aproape de Hristos,
Cu atât soția, soțul ne va fi mai prețios.

Dacă izgonim din viață egoismul și mândria,
Doar în cinci minute-apare-n locul vrajbei, bucuria!
În supunere deplină, cu respect față de toți,
Dumnezeu ne va deschide ale fericirii porți.

8. Când copiii sunt acasă, ce exemplu le dăm noi?
Suntem, ca Enoh, modele, și ei spre-a fi oameni noi?
Dacă din pruncie-nvață calea care s-o urmeze
Și aleg pe ea să meargă ferm până la bătrânețe,
Fiii și fiicele noastre ne vor fi comori de preț.
Domnul vrea să-mpodobească, prin ei, Templul Său măreț.

9. Viața noastră nu-i doar soare! Vine-a pierderilor vreme:
Pierdere de sănătate și-a încrederii supreme
În cei dragi, care ne-nșală; pierdere de libertate
Prin tot felul de adicții sau, mai greu, pierderi prin moarte.

În Hristos găsim balsamul, har, iertare, mângâiere,
De mărturisim păcatul și, cerând mereu putere,
Viața noastră e schimbată după chipul slavei Sale.
Fără pierderi, în vecie-I vom aduce osanale.

10. Până vom ajunge-Acasă, noi luptăm fără-ncetare,
Căci chiar și-n familii bune sunt crize de tulburare.
Nu lăsa să se-ntețească un conflict, o ceartă-aprinsă,
Ci iubirea să refacă-orice relație compromisă!

Soarele să nu apună peste zile de mânie!
Doar iertând adie pacea și zefir de bucurie.
Mai mult ca orice, căminul fie colț de Paradis!
Cu Hristos în al lui centru toți vom fi de neînvins!

11. Chiar când noi, valori transmitem, generației următoare,
Mântuirea-i personală, cum alege fiecare.
Dacă-ai fi în situații ca Hadasa, Daniel,
Hotărât ai fi-n credință să rămâi lui Hrist fidel?
Dumnezeu, în orice vreme, vrea familii credincioase.
Când Isus este mesajul, vor fi roade prețioase!

12. Îngeri, oameni și copiii – ce-au văzut în casa ta?
Bogății și necredință sau pe Hrist, iubirea Sa?
Pot copiii noștri spune: „Noi găsit-am pe Mesia!”?
Ni-e crâmpei de cer căminul, spre-a-i atrage-Mpărăția?

Dacă pe-ale noastre urme, ei și cei din jur vor merge,
Vor urca spre biruință sau păcatu-l vor alege?
Rezolvând cu gingășie-orice conflict în casa mea,
Evanghelia triumfă, când Hristos e Domn în ea.

13. Unde este azi Ilie sau Ioan Botezătorul,
Inimile să le-ntoarcă, spre-a se alipi de Domnul?
Tu, biserică adventă, ești al treilea Ilie!
În cămin, vrem fiecare ca să fim predică vie!

Prin adâncă pocăință, pregătim azi revenirea
Celui ce în veci domnește și ne-aduce răsplătirea.
Toți, cu inimile-ntoarse către Domnul, în unire,
Slavă-I vom cânta-n vecie, glorie și preamărire! AMIN

Magdalena Toma, 20 iunie 2019

SINTEZE BIBLICE MAJORI, TRIM. 2, 2019

| Predici (Toate) |
About The Author
-