81
Views

„Chemat la existenţă de Dumnezeu, clădit pe Sfânta Scriptură şi ridicat pe temelia pusă de înaintaşi, Institutul Teologic Adventist are menirea de a forma oameni care să reflecte caracterul divin în viaţa lor şi să se dedice servirii Mântuitorului.”

Oferta Institutului Teologic Adventist in 2014

Despre autor
-