eben ezer, 2022

Views

EBEN EZER – 2022
Doamne,
Spre cerul Tău de slavă plin privesc și îmi înalț sufletul, mulțumindu-Ți cu profundă recunoștință pentru că
încă un an de har ne-ai condus providențial.
Nu am fost și încă nu suntem la înălțimea așteptărilor Tale, dar, pentru tot ceea ce ai investit în noi și
pentru noi: grijă atentă; iubire fără margini; protecție divină și noaptea, și ziua; călăuzirea Spiritului Sfânt; o
credință crescândă și aurită în focul încercărilor; străjerii nevăzuți care ne-au vegheat pașii; pentru tot ceea ce ai
îngăduit; pentru tot ceea ce nu ai îngăduit și pentru controlul plin de autoritate asupra evenimentelor ce s-au
derulat în anul acesta, Îți mulțumim!
Ne-ai oferit zile senine și fericite, dar nu ne-ai scutit de încercări și teste ale credinței autentice. Prin ele,
ne-ai apropiat de Tine și unii de alții; ne-ai unit în lanțuri de rugăciune, ne-ai trecut prin cuptoare fierbinți, pentru
a scoate din noi perle prețioase pentru diadema slavei Tale și ne-ai deschis ochii ca să vedem și să înțelegem clar
timpul solemn și urgent pe care îl traversăm.
Ne-ai strâns în jurul Tău, tot mai aproape de inima Ta, ca să simțim cum bate cu dragoste duioasă pentru
fiecare dintre noi. Ne-ai alinat durerile fizice; ne-ai șters lacrimile strânse în cupe de suflet; ne-ai pus plasture
tămăduitor peste rănile inimilor noastre zbuciumate din cauza pandemiei și a zăngănitului de arme din țara vecină;
ne-ai oferit hrană bogată, fizică și spirituală și mult curaj în navigarea printre fiordurile și aisbergurile pe care leam
avut de înfruntat. Îți mulțumim pentru rugăciunile ascultate, pentru bolile vindecate, pentru zâmbetele
înflorite pe fețele noastre când am invocat făgăduințele Tale, pe care le-ai împlinit magnific! Cu gingășie și
compasiune Te-ai plecat spre noi și ne-ai inspirat credință de granit în făgăduințele Tale divine atunci când ai
îngăduit ca o boală nemiloasă să ne întunece orizontul vieții. Ai pășit alături de noi în sălile de tratament și în sălile
de operație, inspirând pe „îngerii” în halate albe cum să procedeze ca să ne restaureze sănătatea. Ți-ai preamărit
Numele prin minunile de vindecare pe care le-ai făcut în viețile multora dintre noi, atât spiritual, cât și fizic. Deși
nu am înțeles totdeauna deciziile Tale, știm că Tu deții controlul nu doar în univers și în istorie, ci și în viețile
noastre predate Ție și că, atunci când răspunsul Tău a fost altfel de cum ne-am dorit, Tu ai avut în vedere puterea
noastră de rezistență în crizele ce vor urma și veșnicia noastră alături de Tine.
O, Doamne, mai presus de toate, Îți mulțumim că nu ne-ai lepădat de la Fața Ta, când deseori am greșit. În
timp ce mărturiseam cu lacrimi și părere de rău abaterile noastre la piciorul crucii, ne-ai ascuns în meritele Tale și
ai așezat asupra noastră balsamul iertării și haina albă a neprihănirii Tale. Ne-am ridicat hotărâți să nu Te mai
întristăm, să veghem și, prin puterea Duhului Sfânt, să urcăm treptele sfințirii, până când chipul Tău se va oglindi
în noi ca luna argintie pe luciul apei, în nopțile senine de vară.
Ca un minunat Vindecător, Restaurator desăvârșit și mare Iubitor al frumosului, ai adunat cioburile din
viețile noastre și le-ai transformat în capodopere, astfel încât, în mâinile Tale și datorită jertfei Tale, am căpătat
valoare.
Ne-ai făcut favoarea să trăim în cele mai glorioase zile ale istoriei acestui pământ, premergătoare revenirii
Tale. Din colbul durerilor și al dezamăgirii ne-ai ridicat privirile spre viitorul luminos al Marii strigării, însoțite de
revărsarea plinătății Ploii Târzii, când milioane de suflete se vor atașa poporului Tău, sporindu-Ți bucuria și slava.
Acuitatea încercărilor pălește în fața profețiilor care se împlinesc sub ochii noștri, confirmând că Tu guvernezi în
cer și pe pământ și că doar secunde de har ne mai despart de glorioasa Ta revenire. Prin studiile speciale pe care
2
ni le-ai trimis ne-ai încurajat să ne dezlipim de orice idol; să ne rugăm și să fim exemplu pentru copiii și tinerii
noștri; să susținem mâinile slujitorilor Tăi în toate domeniile; ne-ai înflăcărat în semănarea Adevărului și ne-ai
reamintit că biruința este doar la o rugăciune distanță; că este timp să privim cu încredere absolută în sus, la Tine,
care nu ai pierdut nici o bătălie și care ai toată autoritatea în cer și pe pământ.
Ne-ai oferit privilegiul de a coborî pe treptele istoriei și de a privi panoramic clipele de debut ale Planului
dragostei Tale mântuitoare. Te-am văzut, prin ochii credinței, cum ai intrat într-o conversație tainică împreună cu
Tatăl, după care ai ieșit cu fața calmă, hotărâtă, strălucitoare, iradiind de o bunătate și de un farmec deosebit, de
o frumusețe inegalabilă, anunțând cerul întreg obținerea permisiunii de a-Ți jertfi propria viață pe crucea Golgotei,
ca preț de răscumpărare pentru mine și pentru orice om căzut în păcat.1
Sunt copleșit(ă) de marele sacrificiu pe care l-ai acceptat și mă uimesc, plecându-mă cu reverență înaintea
Ta, pentru că Tu nu ai putut concepe să trăiești veșnicia fără mine, fără fiecare dintre noi, toți…
Aud, din depărtări siderale, ecoul simfoniei „Vrednic este Mielul”, intonate de corul miilor de mii de îngeri
și mă unesc cu ei, invitându-vă și pe voi ca, în sfântă adorare, să-L preamărim pe Cel căruia Îi datorăm salvarea și
fericirea noastră vremelnică și veșnică.
Ești vrednic, Doamne de toată recunoștința și închinarea noastră! Te iubim și Te așteptăm cu dor fierbinte
să vii cât mai curând, ca să ne iei Acasă!
„VREDNIC EȘTI, DOAMNE!”
Vrednic ești, Doamne, de slavă și glorie!
Cer și pământ cântă dragostea Ta.
Golgota – cea mai frumoasă istorie,
Pentru vecii mărturie va sta!
Leul din Iuda și Miel al jertfirii,
Ești pentru noi minunat Salvator!
Noi, numai noi știm Cântarea iubirii
Scrisă cu lacrimi de drag și de dor!
Cerul întreg Îți aduce-adorare;
Vrednic de slavă ai fost și vei fi!
Semnul rănirii din palmele Tale
Veșnic de dragostea Ta va vorbi!
Vrednic ești, Doamne, de slavă și glorie!
Cer și pământ cântă dragostea Ta.
Golgota – cea mai frumoasă istorie,
Pentru vecii mărturie va sta! AMIN!
Magdalena Toma
22.12.2022
1 fragment inspirat din Devoționalul zilnic, 2022, pag. 227.

eben ezer, 2022

| Predici (Toate) |
About The Author
-