9.7 Un gând de încheiere – st9 O atitudine de învingători

Views


Gabriel Radu 9.7 Un gând de încheiere (st9 O atitudine de învingători)

„În Hristos se vede duioşia păstorului, iubirea părintelui şi mila nemărginită a unui Mântuitor plin de îndurare. El prezintă binecuvântările Sale în cuvintele cele mai îmbietoare. El nu e mulţumit numai să enumere binecuvântările Sale, ci le prezintă în modul cel mai atrăgător, pentru a trezi dorinţa de a le avea. Tot aşa trebuie să prezinte şi slujitorii Lui bogăţiile slavei Darului nemărginit de mare. Iubirea minunată a lui Hristos va înduioşa şi va supune inimile acolo unde simpla înşirare a doctrinei nu va izbuti nimic. «Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu», zice Dumnezeul vostru. «Suie-te pe un munte înalt ca să vesteşti Sionului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul cu putere ca să vesteşti Ierusalimului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul, nu te teme şi spune cetăţilor lui Iuda: ‘Iată Dumnezeul vostru!… El Îşi va paşte turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui.’»” (Isaia 40:1,9-11) – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, pp. 826-827

STUDIU LA RÂND – BIBLIA ŞI CARTEA EVANGHELIZARE

Biblia: Cântarea cântărilor 2-8
1. Câţi viteji însoţeau pataşca (trăsura) lui Solomon?
2. Cine era şi frumoasă, şi cumplită?
3. Ce perspectivă se vedea din turnul Libanului?
4. Unde avea Solomon o vie şi cu ce preţ o închiriase?

Evanghelizare, Secţiunea 9, subcapitolul „Apelurile şi invitaţiile la altar”
5. Ce trebuie să facă pastorii atunci când prezintă un adevăr crucial?

Aici puteţi citi cartea Evanghelizare de Ellen G. White.

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

9.7 Un gând de încheiere – st9 O atitudine de învingători

Despre autor
-