9.6 Un Rob suferind şi milos (Isaia 49:1-12) – st9 Rob şi Mântuitor

Views


Gabriel Radu 9.6 Un Rob suferind şi milos (Isaia 49:1-12) (st9 Rob şi Mântuitor)

9. Cine este Robul lui Dumnezeu în Isaia 49:1-12?

Dumnezeu Îl cheamă şi Îl numeşte înainte ca El să se nască, Îi face gura ca o sabie ascuţită şi va fi proslăvit prin El. Dumnezeu doreşte ca prin Robul acesta să-l aducă înapoi la Sine pe poporul Său, făcându-l o lumină a mântuirii pentru toată lumea, punându-l ca legământ şi eliberându-i pe prizonieri. Foarte multe aspecte din descrierea aceasta se suprapun cu cele din Isaia 42, în care Robul este identificat cu Mesia. În Noul Testament atributele Robului se regăsesc în Isus Hristos în ambele veniri: Matei 1:21; Ioan 8:12; 9:5; 17:1-5; Apocalipsa 1:16; 2:16; 19:15.

10. Dacă acest rob este Mesia, de ce Dumnezeu Îl numeşte „Israel”? Isaia 49:3

Am văzut că, în această secţiune, Robul lui Dumnezeu „Israel/Iacov” se referă la popor. Dar aici, numele „Israel” (fără o referinţă paralelă la „Iacov”) este clar că se aplică la robul-persoană, care restaurează naţiunea pentru Dumnezeu (Isaia 49:5). Robul-persoană a devenit reprezentantul poporului, al cărui eşec a compromis folosirea numelui „Israel” (Isaia 48:1).

11. Prin ce experienţe avea să treacă Robul Domnului? Isaia 49:4,7

Aici se găseşte prima aluzie la dificultatea pe care misiunea robului o implică: „Degeaba am muncit, în zadar şi fără folos Mi-am istovit puterea” – o idee al cărei ecou se aude şi în Daniel 9:26: „Unsul va fi stârpit şi nu va avea nimic.” Dar el Se prinde de credinţă: „Dar dreptul Meu este la Domnul” (Isaia 49:4). J. Motyer afirmă: „Astfel, Isaia a prezis despre un Rob cu o natură umană reală, încercat la fel cum suntem încercaţi noi şi care a dovedit că El Însuşi este autorul şi desăvârşitorul credinţei, al unei credinţe adevărate şi personale, care încă poate să spună: «Dumnezeul Meu» când pare că nimic nu mai are vreo valoare.” – The Profecy of Isaiah: An Introduction and Commentary, p. 387

Chiar înainte de a ajunge la finalul lucrării Sale, Isus a avut motive să fie descurajat, dar a rămas credincios. Care este lecţia pentru noi?

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:
www.7adventist.com/studiu/

9.6 Un Rob suferind şi milos (Isaia 49:1-12) – st9 Rob şi Mântuitor

Despre autor
-