Views

Maria Badea & Marian Tenu; ”9.6 Un gand de inchere (st9 Apelul lui Pavel către credincioşii galateni)”

Vineri, 25 august – Un gând de încheiere

„În bisericile din Galatia, rătăcirea căuta să înlăture solia Evangheliei în mod deschis. Hristos, adevărata temelie a credinţei, era cu totul dat la o parte pentru a fi înlocuit cu învechitele ceremonii ale iudaismului. Apostolul a văzut că, pentru a-i salva pe credincioşii din Galatia de influenţele periculoase care îi ameninţau, era nevoie să fie luate măsurile cele mai hotărâte şi să fie date avertizările cele mai pătrunzătoare.

O învăţătură de seamă pe care trebuie s-o înveţe fiecare slujitor al lui Hristos este aceea că trebuie să-şi adapteze lucrarea la condiţia celor pe care doreşte să-i ajute. Blândeţea, răbdarea, hotărârea şi fermitatea sunt la fel de necesare; însă toate acestea trebuie folosite cu un cuvenit discernământ. A te purta înţelepţeşte cu diferitele categorii de oameni, în împrejurări şi în condiţii diferite este o lucrare care cere o înţelepciune şi o judecată luminate şi sfinţite de Duhul lui Dumnezeu. […]

Pavel a stăruit cu multă căldură de aceia care cunoscuseră cândva puterea lui Dumnezeu să se întoarcă la iubirea lor dintâi faţă de adevărul Evangheliei. Cu dovezi de nezdruncinat, el le-a prezentat privilegiul pe care-l aveau de a deveni oameni liberi în Hristos, prin al cărui har ispăşitor toţi aceia care I se predau pe deplin sunt îmbrăcaţi cu mantia neprihănirii Sale. El a susţinut adevărul că orice suflet care va fi mântuit trebuie să aibă o experienţă sinceră şi personală în lucrurile lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Faptele apostolilor, ed. 2014, pp. 282–285 (385–388)

BIBLIA ŞI CARTEA PROFEŢI ŞI REGI – STUDIU LA RÂND

Biblia: Ieremia 17–23
1. Din ce cauză a spus Domnul că va aprinde un foc la porţile cetăţii?
2. Ce i-a adus lui Ieremia faptul că s-a lăsat înduplecat să vorbească din partea Domnului?
3. Domnul i-a vorbit împăratului lui Iuda când îi mergea bine, dar ce zicea el atunci?
4. De ce avea Domnul necaz pe unii proroci din vremea lui Ieremia?

Profeţi şi regi, capitolul 34
5. Ce anume va aduce neglijarea pocăinţei şi a ascultării de bunăvoie?

Ştirea misionară video pentru Şcoala de Sabat poate fi descărcată şi vizionată accesând una dintre următoarele adrese de Internet: resurse.adventist.pro (secţiunea „Şcoala de Sabat”) sau YouTube (canalul „Şcoala de Sabat”).

Pentru mai multe materiale de scoala de sabat va invitam sa vizitati pagina noastra web accesand urmatorul link:

www.7adventist.com/studiu/

 

 

9.6 Un gand de inchere (st9 Apelul lui Pavel către credincioşii galateni)

Despre autor
-